Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs
1758?-1824

>
ff
Hans Olofsson Lainio. Død 1759 i Lainio, Jukkasjärvi (Norrbotten). Husbonde.
fm
Karin Matsdotter Lainio.
mf
Henrik Matsson Kemiläinen. Født 07.03.1694 i Norra Ijo, Ijo (Norra Österbotten). Død omkring 1765 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten). Klokker.
mm
Sofia Niklasdotter Servio.
f
Mats [Matthias] Hansson Lainio Kierrisnæs. Født 02.10.1722 i Lainio, Jukkasjärvi (Norrbotten). Død 1802 på Kierrisnæs, Målselv (TR). Bonde og gårdbruker.
m
Dordie [Dorothea] Henriksdotter Kemiläinen. Født 1722 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten). Død 1803 på Kierrisnæs, Målselv (TR).

Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs. Født omkring 1758. Død 29.08.1824 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Gift omkring 1783 i Lenvik (TR) Andreas Hansen Boisen Navaren Ytre. Festebonde, lagrettemann.
Født 1756 i Aursfjord, Malangen (TR).
Døpt 28.03.1756 i Tromsø (TR). 1
Død omkring 1831 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Peter Christian Andreassen Kragnæs. Gårdbruker.
Født 1794 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Døpt 25.05.1794 i Lenvik (TR). 2
Død 25.02.1837 i Lofoten.
Begravet 06.03.1837 i Lofoten. 3

Biografi - Biography

Født omkring 1758.
Død 29.08.1824 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Begravet 11.09.1824 i Lenvik (TR). 4

Levde 1801 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
    Det må være ganske sikkert at Sophia var datter til Matthias Hansen Kierrisnæs og Dorothea Henriksdotter. Blandt fadrene når de døper sine barn finner vi Matthis Mathisen Kierrisnæs, gården nevnes når Peter Christian døpes i 1794. I 1801 bor Matthis Matthisen på denne gården sammen med sine foreldre.

    "

    Sophia ble konfirmert i 1776, 19 år gammel.

    Ved folketellingen i 1801 bodde Sophia på Naveren i Lenvik [Målselv].

    Sophia og Andreas hadde følgende barn (minst):
1784: Lars Mathias.
1787: Karen.
1789: Hans.
1791: Andreas.
1794: Peter Christian.
1796: Antonetta, til Bakkebye i Mallangen.

    1784: «Dominica den 4 p trinit. Døbt ved Lenvig Anders Hans. og Hustr. Barn ved Navn Lars Matthias.» Faddere var Eric Erichsen Greger Gregersen, Rasmus Jørgensen, Karen Larsdatter og Margrethe Hansdatter (Kirkebok nr. 2, folio 44).
    1787: «Dom Jubilate. Andreas Hans. og Hustr. Barn Karen». Faddere var Mathis Mathisen, Ole Mathisen, Kristiane Solgaard, Karen Mathisdatter og Birgithe Encesdatter (Kirkebok nr. 2, folio 47).
    1789: «Die feste Corp Chr. Andreas Hansen og Hustr. Barn Hans». Faddere var Mattis Mathisen, Iver Eriksen, Ole Mathisen, Marie Nielsdatter og Rebekka Jørgensdatter (Kirkebok nr. 2, folio 49).
    1792: «Nye Aars Dag Døbt Andreas Hansens og Sophi Mattisdr. B. af Naveren v: N: Andreas». Faddere var Niels Larsen, Niels .pnersen, Ole Olsen, Præste Konen, Malena Mattisdatter (Kirkebok nr. 2, folio 54).
    1796: «3 Sønd. e. Trinit i Lenvik K. Jordmand Anders Hansen Naverens og Hustrues Sophia Matthias datters Barn Antonetta». Faddere var Niels Thomessen Eidet, Peder Sivertsen Molsnes, Karen Torrisdatter Lenvighavn, Sophia Larsdatter Strømmen og Maria Eriksdatter Rosvold (Kirkebok nr. 2, folio 62).

    Sophia døde i 1824:
«14. Dødsdagen: 29. August, Begravelses-Dagen 11. Sept.
Sophie Matisdt. Naveren - Alder: 66 Aar.
Anmærkninger: ....». 5

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab, deris Faddere og Navne», folio 36.
  2. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Daab», folio 59.
  3. Kirkebok Tromsø nr. 9, 1837-47: «Begravede og Dødfødte», folio 228, nr. 21.
  4. Kirkebok Lenvik nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 97.
  5. Folketellingen i 1801, 1931 Lenvik, folio 146a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11