Dordie [Dorothea] Henriksdotter Kemiläinen
1722-1803

>
ff
Mats Bertilsson Kemiläinen. Korporal.
fm
Kerstin Henriksdotter Klockare.
mf
Niklas Fransson Servio. Kullbrenner, gruvedreng, gruvefogde, oppsynsmann.
mm
Dordie Baltzarsdotter Thun. Født 1651 i Kengis bruksförsamling, Pajala (Norrbotten). Død 29.05.1742 i Masugnsbyn, Pajala (Norrbotten).
f
Henrik Matsson Kemiläinen. Født 07.03.1694 i Norra Ijo, Ijo (Norra Österbotten). Død omkring 1765 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten). Klokker.
m
Sofia Niklasdotter Servio.

Dordie [Dorothea] Henriksdotter Kemiläinen. Født 1722 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten). Død 1803 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
Gift 01.01.1749 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten) Mats [Matthias] Hansson Lainio Kierrisnæs. Bonde og gårdbruker.
Født 02.10.1722 i Lainio, Jukkasjärvi (Norrbotten).
Død 1802 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
Begravet 19.01.1802 i Lenvik (TR). 1
Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs. Født omkring 1758.
Død 29.08.1824 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Begravet 11.09.1824 i Lenvik (TR). 2

Biografi - Biography

Født 1722 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten).
Død 1803 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
Begravet 11.12.1803 i Lenvik (TR). 3

Levde 1765 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
    Som det fremgår av biografien til hennes mann, Matthias Hansson Kierrisnæs eller Mats Hansson Lainio, er det trolig at «vår» Dorothea er identisk med Dordie Henriksdotter Kemiläinen, datter til Henrik Matsson Kemiläinen og Sofia Nilsdotter Servio.

  "
Kirkebok Jukkasjärvi nr. C2, 1719-51: Døpte 1749, bilde 147, folio 142.

    Deres datter, Magdalena [Malena] ble døpt i Jukkasjärvi 25.04.1749:
 «Dn 25. Apr: døptes Magdalena ifr. Lainio, född dn 14 ejusd. [ejusdem = samma måned],
   Fadern Mats Hanßon. Modern Dorothea Hendrichsdatter.
   Vittnen. Isaac Grape, Erich Löfman, Sophie Nilsdtr., Catharina Elingia».

    Antagelig er også Hans, Matthias, Sophia, Karen og Johannes født i Jukkasjärvi, men dessverre mangler kirkebøkene for Jukkasjärvi mellom 1751 og 1792. Den neste kirkelige registreringen som finnes er Husforhörslängden som begynner 1765 og inneholder alle innbyggerne i Jukkasjärvi. Her finnes ingen tegn til familien Mats Hansson Lainio.

    Manntallet for Lenvik fra 1769 (tellingsdato 17.05.1770), samt opplysninger om faddere når deres datter, Sophia, døper sine barn, gjør det mulig å fastslå at Dorothea og Matthias hadde følgende barn (minst):
14.04.1749: Magdalena [Malena], til Sommerbakken, gift med I. Peder, II. Niels Jensen,
                                      oppgitt å være 56 år i 1801,
                                      død på Øyjord i 1804, oppgitt å være 59 år gammel.
Ca. 1753: Hans, gift i 1775 med Maren Nielsdatter, døde på Kierrisnæs i 1785,
                           oppgis da å ha vært 42 år gammel, men det er mer trolig at han var ca. 10 år yngre!
Ca. 1754-57: Matthias, konfirmert i 1773, 16 år gammel. På Kierrisnæs 47 år gammel i 1801,
                                      gift 2. gang med Anne Hansdatter. døde 04.03.1834, 93(!) år gammel.
Ca. 1756-58: Sophia, konfirmert i 1776, 17 år gammel. Til Navaren, gift med Andreas Hansen,
                                   45 år i 1801, døde 29.08.1824, 66 år gammel.
Ca. 1761: Karen, konfirmert i 1877, 17 år gammel. Til Lenvigs Præstegaard,
                             gift med Ole Jensen, 40 år i 1801, død 1835 på Afglapsvig, 80(!) år gammel.
Ca. 1762: Johannes, død i 1784 og begravet 3. advent, 22 år gammel.
Ca. 1765: Ole, til Gevig, gift 1. gang i 1791 med Birgitta Pedersdatter,
                         2. gang i 1807 med Birgitta Johannesdatter, 36 år i 1801.
1768: Lisbet, døde i 1772, 4 år gammel.

    Dordie var fadder da Lars Hansen på Grunnes døpte datteren Anne:
1769: «Dom. 5te p. Trinit. [25. juni]: Item Lars Hansen Qvæn sit Barn. Nom. Anne.
Test. Hans Hansen, Sieur Olsen, Maren Bentz., Daarit Hendrichsd., Anne Andersd.».
    Kvenen Lars Hansen var gift med Margrete Henrichsdatter. Jeg finner det trolig at denne Margrete er identisk med Dordies søster Maria, født i Jukkasjärvi 29.01.1733!

    Jeg har forsøkt å samle de ytterligere opplysninger som er tilgjengelig om deres barn:

    Magdalena [Malena]:
  Døpt 15.04.1749 i Jukkasjärvi i svenska Nordbotten.
  Begravelser - 1804: «19. Junü Inderste Niels Jensen Øyjords Hustru, Malene Mathisdr. (I Lenvig) "Død af lang Svaghed 59 Aar» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 211).

    Hans:
  1770: På en «Mons Elven Rydning» med sin far ifølge manntall.
  1775: «D. 24de junü trolovet Hans Mahisen og Maren Nielsdr. begge af Lenvigs Sogn. Sponsors: Peder Larsen og Jacob Olsen» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 264).
Copulations Forretning 1775: «D. 30 Nv Gbr Hans Mathisen og Maren Nielsdr. ved Lenvigen» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 300).
  Begravelser - 1784: «Die 27 Maj Maren Nielsdr. 36 aar» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 201).
  Begravelser - 1785: «Dom 12. p. trin. Hans Mathis. 42 aar» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 202).
Det er trolig at hans alder er oppgitt feilaktig til 42 år, mer trolig er at han var 32 år.
  Skifte etter Hans Mattiasen på Kjærresnes ble avholdt 06.12.1787:
«Anno 1787 sluttet d. 6 Decbr. Sluttet Skifte efter afgl: Hans Matiesen Kierrisnæs i Giisunds Tinglag hvis Arvinger ere hans 2de Døttre Anna 11 Aar og Dorthe 10 Aar. Dette Sterfboe er registeret og auktioneret d: 4. Aug 1786 som følger:
.....
Til Formynder for disse 2de umyndige Pigebørn bliver herved Beskikket Anders Thomasen Giedh..e som haver at imodtage deris Arv efter dette Skifteboe.
...» (Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9, 1785-89, folio 340).

    Karen:
  «Confirmation 1777 af Lenvigs- og Hillesøe Ungdom:
10. Karen Mathisdr. 17 aar» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 237).
  Karen var fadder da hennes søster, Sophia, døpte sin datter Karen i 1787 (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 47).
  Karen giftet seg 25.07.1790:
«U:K: Ole Jenss: Aglapsviig - P: Karen Mattisd: - Forlovere: Hans Berentsen Hamnen og Hemman Lars: Lenwiig» (Kirkebok Lenvik 1784-1820. «Trolovelser og Brudevielser», folio 184).
  Karen Mathisd. døde på Afglapsvig «Vaar 1835» 80(!) år gammel og ble gravlagt 26.07.1835.

    Johannes:
  1770: «Johan» på en «Mons Elven Rydning» med sin far ifølge manntall.
  Konfirmasioner 1784 «Domino 20 post Trinit Drenge:
«8. Johannes Mathisen 21 Aar» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 150).
  Begravelser - 1784: «Dom: 3. adventm ved Lenvig Johannes Mathisen 22 aar» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 201).

    Mathias:
  1773: «Dom: 17 p: Trinit i Lenvig Confirmerede
Kiærresnæs - Mathis Matisen - 16 aar» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 233).
  Mathis var fadder da hans søster, Sophia, døpte sin datter Karen i 1787 (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 47).
  Mathis var også fadder da hans søster, Sophia, døpte sønnen Hans i 1789 (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 49).
  Mathis giftet seg 22.08.1790:
«E:M: Mattis Mattiss: Kjerresnæs - Ane Fridrica Hansd: - Forlovere: Hans ??» (Kirkebok Lenvik 1784-1820, «Trolovelser og Brudevielser», folio 184).
  Mathis døde på Kjæresnæss 04.03.1834, 93(!) år gammel, og ble gravlagt 08.06.1834.

    Sophia:
  «Confirmation 1776 af Lenvigs- og Hillesøe Ungdom:
14. Sophie Mathisdr. 17 aar» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 237).
  «Sopie døde i 1824:
«Dødsdagen 29 August Begravelses Dagen 04 Sept. Sopie Matisdt. Naveren, 66 Aar» (Kirkebok Lenvik 1821-31, folio 97).

    Ole:
  En Ole ble døpt i 1765, hans far oppgis å hete Mathias Larsøn, dette gjentas når hans hustru introduseres 4 uker senere. Dette er rimeligvis feilskrift for «vår» Mathias, noen Mathias Larsøn er ikke funnet senere:
«Domin: XXIII. Døbt Mathias Larsøns Ægte barn Nom: Ole. Teft: Gulbran Taralds. Lars Lars: Gron .orv Goro ... Mari Christensd.» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 172).
«Domin XXVII introd: Mathias Lars: qv:» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 212).
  Ole var fadder da hans søster, Sophia, døpte sin datter Karen i 1787 (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 47).
  Ole var også fadder da hans søster, Sophia, døpte sønnen Hans i 1789 (Kirkebok Lenvik 1784-1820, folio 49).

    Lisbet:
  1768: «Dom: Misericord: Døbt ved Lenvig Matis Hansen Mor Elv sit Barn Nom: Lisbet: Test: Peder Tomas: Arne Ols: Mad.me Tønder, Elen Tønder, Lisbet Andersd:» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 177).
  1770: På en «Mons Elven Rydning» med sin far ifølge manntall.
  Begravelser 1772: «Dom p: Pasca[t] nedsat ved Lenvig Lisbet Matisd: 4 aar» (Kirkebok Lenvik 1753-83, folio 342).

    Folketellingen i 1801 angir at Dorothea da var 85 år gammel mens det oppgis at hun var 81 år gammel da hun døde i 1803:
«11. Decemb. Enke Dorothea Henriksdr. Kierrisnæs v. Lenvig - Alderdom - Alder: 81»

    Et utdrag fra tingboka for sommertinget til Gisund tinglag i 1799 lister opp alle barn eller svigersønner til Mats og Dordie som da var i live. Den viser også den tragiske skjebnen til deres barnebarn Anne, datter til sønnen Hans som døde i 1785 og hans hustru Maren Nielsdatter som døde året før. Datteren Anna var 11 år ved skiftet i 1787. Tydeligvis har hun vært psykisk tilbakestående og ustabil, så ingen av hennes nære slektninger - onkler og tanter - ville eller våget å ta seg av henne:

4
  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 59, 1798-1802, sommertinget i Gisund tinglag, folio 35a.

    «Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresness, Niels Jensen, ibid., Ole Mathiesen, Tenschier, og Ole Jensen, Abglabsvigen, mødte for Retten og begiærede Protocollen tilført: At de samtlige som beslægtede med Pigen Anne Hansdatter, var af Amtmand Sommerfeldt paalagt vexelviis at underholde og forsørge bemeldte Anne Hansdatter, hvilket var behæftet med et ondartet Slag eller saakaldet Faldende Syge, og under dette tilfælde forøvede adskillige uordener, men at de umueligen saae sig i stand til lengre at opfylde denne Amtets ordre, hvorfra De ønskede sig befriede og hvorom De agtede til bemeldte Hr. Amtmand Sommerfeldt at indgive ansøgning til frietagelse, saasom bemeldte Pige under det ovenmeldte tilfælde naar Slaget indtræffer og efter den Tiid søger at Skade ved at bruge, Deels Kniver og andre dræbende Ting imod Dem hun er til Huuse hos. Ligesaa ogsaa løver om med tændte Brande, Sønderriver Fruentimmerens Klæder, opbryder Fiøshuusene og suger Creaturene med meeget meere deslige, som giør at hvilken af Familien hun er hos, maae i den Tid /:som træffer aarlig paa hver nogle 12- nogle 6 uger:/ forlade ald deres nærings Brug, deels paa Søen, deels i Skouven, da de ere eenlige Folk og altsaa for værge Deres Koner og Børn maae være hiemme, blot for ovenmeldte Deres Slægtnings skyld, og at disse omstændigheder medførte Sandhed. Derom bad De at Retten ville tilspørge Den tilstædeværende Almue, som var kiendte der i Egnen hos Dem.
    Paa Rettens tilspørgende herom, svarede Almuen og Naboerne som kiendte bemeldte Anne Hansdatter, at Comparenternes andragende om hende i et og alt medførte Sandhed, saavelsom at Comparenterne, den eene undtagen, alle havde smaae Børn og vare eenlige Folk uden hielp, samt at ingen kunde have hende i huuset uden at have et Mand Folk tilstæde.»

    Saken ble videre behandlet på høsttinget samme år:
    «Constitueret Foged Krejdal, anmelte at han til dette Ting har ladet indkalde den Vanvittige Pige Anna Hansdatters Beslægtede, og --?.. for efter Amtets ordre af 8. Aug. d.a., at tilbyde dem hende til Pleye og Forvaring, imod at erholde henders Arvelodder 25 rd. 3 mark 13 sk., til fuld raadighed. Efter omspørgende melte sig ingen af hendes Beslægtede ved Retten eller var nærværende ved Tinget, Almuen og Laugrettet, deklarerede, at ingen af dem kunde eller ville modtage hende, da hendes Forfatning er saaledes, at det ville være dem meget til Skade Daglig i deres Huus og Nærings Vey, om endel kunde faae meget meere for hendes Pleye of Forvaring end de anbudne Arvelodder.
    Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: 1. Hvem denne Anna Hansdatters nærmeste beslægtede er, og 2. om disse haver Midler. Hvortil blev forklaret, at Hun har 2de Par brødre, den eene ved Navn Mathias Mathiassen paa Gaarden Kierresnæss, og den andan Ole Mathiassen af Gaarden Giøevigen, samt 3. Par søstre, nemlig Malena Mathisdatter, gift med Niels Jensen, Kierresnæs, og Sophie Mathiasdatter, gift med Andreas Hansen, Naveren, samt Karen Mathiasdatter, gift med Ole Jensen, Aglapsvigen, alle heri Tinglauget, videre vidste de ikke om hendes beslægtede, og disse hendes beslægtede at de ere i den Stand, at de kan hielpe sig selv, men ikke ere bemidlede Folk, og kunde nok contribuere noget til hendes Pleye og Forvaring, undtagen Niels Jensen, Kierresnæs, som er mindst formuende. Fogden begiærede sig heraf en udskrift medeelt. Beskr.»

    Saken kom nok en gang opp på høsttinget i år 1800:


  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 59, 1798-1802, sommertinget i Gisund tinglag, folio 171b-172a.

    «Andreas Hansen, Naveren, Mathias Mathiasen, Kierresnæs, og Niels Jensen, Sommerbakken, mødte for Retten paa egne og Ole Mathiesen, Tenschiers, og Ole Jensen, Aglapsviks, Vægne og gientog deres forhen giorte Begiæring, at Øvrigheden ville sørge for at skille dem ved den dem beslægtede, men med Slag og et utemmelig ondt Sind behæftede Pige Anne Hans Datter.
    Foged Krejdal begiærede da i denne Anledning og foranlediget ved en som ved Amtets Skrivelse af 30te Augusti d.A., tilsendt Skrivelse fra Stiftet og Biskopen Underretning om dette Menneskes Sinds forfatning, Sæder og Adfærd, samt hennes forrige levnets Omstændigheder, alt saa bestemt som mueligt.
    I denne Anledning blev Almuen tilspurgt om forestaaende og blev da forklaret: At bemældte Anne Hans Datter vanker om som et vanvittigt Menneske og er behæftet med et stærkt Slag, men forresten spores ikke mindste Tegn paa Galskab og hendes Tale er fornuftig, men hun udmærker sig ved en ubeskrivelig Haardnakkenhed, vil paa ingen Maade arbeyde, hverken ved venlig Overtalelse eller Tvang, ja endog ved stræng Refselse og Tvang, derimod søger hun at stifte alt mueligt ondt, gaaer paa Skoven om Dagen og søger allene Huus om Natten, snart hos een og snart hos en anden, patter Kreaturene paa Marken og inde i husene ødelægger alt hvad hun kand, river Klæderne af Folk, ville engang tage en Kniv for at bruge mod sin Faster, har gaaet omkring Husene med tændte Ild-brander og videre deslige. Hun er konfirmeret for 11 Aar siden, har stedse søgt Altergang og nød Nadverd sidste Gang i dette Foraar, hun begynte at faae Slag for omtrent 16 Aar siden, for hvilken Tid hendes store Arrighed ogsaa begyndte, men især i de sidste 3 á 4 Aar haver det tiltaget til den Grad hvori den nu befindes, for resten vides ikke nogen Grund til hendes Adfærd. Videre forklarede Almuen, at hun ofte stiæler og at hun er circa 28 Aar gammel og stærk til Arbeyde. Fogden giorde derpaa den Foranstaltning, at bemældte Ane Hans Datter bliver intil videre Foranstaltning forvaret hos Stedets Lehnsmand paa hendes egen Bekostning, saavidt denne tilstrækker og siden paa Amtets. Af det tilførte til Oplysning som forlangt, begiærede Fogden Udskrift. Besk.» 5

 

 1. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Begravelser», folio 209.
 2. Kirkebok Lenvik nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 97.
 3. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Begravelser», folio 210.
 4. Erik Johansson Kuoksu: Familjeregister för Pajala Socken, Kengis bruk och Torne Lappmarks nybyggen fram till 1760 II (n.p.: Kiruna Amatörforskarförening, 2003), side 82, familj 2. Lenvik Bygdemuseum: Personalhistorisk kildesamling for Lenvik 1626-1838, bind I. Folketellingen i 1801, 1931 Lenvik, folio 147a og 147b.
 5. Tingbok Senja og Tromsø nr. 59, 1798-1802, sommertinget i Gisund tinglag, folio 35a, 79b- 80a og 171b-172a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11