Christopher Kielsen Strømmen
1758-1833
Festebonde og fisker.

>
ff
Christopher Kielsen Strømmen. Født omkring 1688. Død 1758 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde og fisker.
fm
Abelone Hansdatter Selnes. Død før 1770.
mf
Anders Hansen Kiil. Død omkring 1751 på Bentsjord, Tromsøysund (TR). Jekteeier.
mm
Ahlet Mortensdatter Hegelund. Født omkring 1703 på Bakkeby, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død omkring 1789 på Svendsby, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
f
Kiel Christophersen Strømmen. Født omkring 1725 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 1788 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde.
m
Elen Andersdatter Kiil. Født omkring 1731 på Bakkeby, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død 1783 i Strømmen, Tromsøysund (TR).

Christopher Kielsen Strømmen. Født 1758 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 19.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde og fisker.
Gift 10.08.1783 i Tromsøysund (TR) 1 Berrit Nielsdatter Lanes/Strømmen. Født 1759 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Døpt 21.01.1759 i Malangen (TR). 2
Død 12.11.1825 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1825 i Tromsøysund (TR). 3
Anne Viviche Christophersdatter Strømmen/Sandøre. Født 27.09.1788 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 12.10.1788 i Tromsøysund (TR). 4
Død 11.06.1869 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 16.06.1869 i Balsfjord (TR). 5
Alethe Kiel Christophersdatter Strømmen/Kragnæs. Født 20.06.1795 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 19.07.1795 i Tromsøysund (TR). 6
Død 03.02.1878 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 08.02.1878 i Tromsøysund (TR). 7

Biografi - Biography

Festebonde og fisker.
Født 1758 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 24.09.1758 i Tromsøysund (TR). 8
Død 19.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 31.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR). 9

  "

    Christopher ble døpt i 1758:
«Stadfested Samme dag (XVIII Søndag efter Trinit) Kiel Christophersøns barns Daab af Strømmen hiemmedøbt av Klokkeren Willum Jensøn, N: Christopher.»
Faddere var Hans Kihl Finfjord, Jørgen Willumsøn L..., Kield Larsøn Strømmen, Martha Larsdatter ibid og Aleth Kiel Bentsjorden.

    Han ble konfirmert i 1774, 16 år gammel.

    Da Christopher og Berrit forlovet seg «3 P T» (06.07.1783) var Taalew Ediæsen og Tharald Ediæsen (52 år i 1801), begge fra Tisnæs, forlovere. De giftet seg «8 P Trin» (8. søndag etter Trefoldighet).

  "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 221a.

    I 1801 var Christopher fæstebonde og fisker på gården Strømmen, Tromsøysund, og oppgis å være 46 år gammel. På gården bodde deres barn: Inger Elisabeth (18 år og ugift), Kiel (16 år og ugift), Abelone (12 år), Niels (10 år), Ane Wivike (10 år) og Alit (egentlig Alethe, 6 år). I husholdet hadde de også:
Kiel Jørgensen, «tieneste dreng», 24 år og ugift.
Ingebor Olsdatter, «tieneste tøs», 20 år og ugift.
Ole Olsen, «Almisse lem», 70 år og ugift, «Nyder underholdnig i huuset med hans kones tieneste - samt noget av fattigkasse».
Magnill Olsdatter, «Sidstnævntes hustrue - og tieneste kone», 50 år.

    Christopher var fadder da Ingebor Maria, datter til Villum Olesen Mallangseid og Anne Maria Andersdatter, ble døpt 22.03.1818 (kirkebok folio 243).

  "
Pantebok Senja og Tromsø sorenskriveri nr. 2, Tromsø tinglag, 1809-38, folio 296a.

    I 1831 overdro Christopher 15 mark i gården til sønnen Niels:
«Strømsgården, «Strømsfjord med Strømmen» - Hillesø [Tromsøysundet].
Skjøte fra Christopher Kjelsen til sønnen Niels Christophersen på 15 mark i denne Gård,
datert 07.01.1831, tinglyst 10.07.1832».
Det ble også foretatt en utskiftning 27.09.1831, tinglyst 10.07.1832.

    Christopher døde i 1833, 77 år gammel. 10

 

 1. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Trolovede og Copulerede», folio 108.
 2. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægde og uægte Børns Daab», folio 42.
 3. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 213, nr. 43.
 4. Kirkebøkene Trømsø 1779-96: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 42 og 1787-95: Døpte, folio 22.
 5. Klokkerbok Balsfjord nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 202, nr. 19.
 6. Kirkebok Tromsø 1787-95: «Døbte», folio 50.
 7. Kirkebok Tromsøysund nr. 3: «D. Begravede og Dødfødte», folio 184, nr. 10.
 8. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 41.
 9. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døde mandkjøn», folio 862, nr. 15.
 10. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Confirmationer», folio 69. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 221a. Pantebok Senja og Tromsø sorenskriveri nr. 2, Tromsø tinglag, 1809-38, folio 296a og 297b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11