Abelone Hansdatter Selnes
-(..1770)

>
ff
Tosten Mogensen Selnes. Født omkring 1625. Død omkring 1689 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Festebonde og fisker.
     
f
Hans Tostensen Selnes. Født omkring 1658 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død 1731 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Utreder.
m
Anne Ottesdatter Selnes. Død omkring 1715 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Gift Christopher Kielsen Strømmen. Festebonde og fisker.
Født omkring 1688.
Død 1758 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 08.10.1758 i Tromsøysund (TR). 1
Kiel Christophersen Strømmen. Festebonde.
Født omkring 1725 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Død 1788 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.10.1788 i Tromsøysund (TR). 2

Biografi - Biography

Død før 1770.

Levde fra 1705 til 1715 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Levde fra 1725 til 1757 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
    Abelone var datter til Hans Tostensen og Anne Ottesdatter på Selnes i Ullsfjord.

    I skiftet etter Anne Ottesdatter som ble avholdt på Selnes 12.07.1715, oppgis hun å ha en umyndig datter som het Abelone. Dette skifte kan derfor ikke bekrefte at «vår» Abelone var deres datter.

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-51, folio 24 (ikke mikrofilmet).

    Imidlertid ble det også avholdt skifte etter Karen Hansdatter på Bognes i Helgøy tinglag den 20.06.1747. Av dette skifte fremgår det at Karens søster, Abelone, var gift med Christopher på Strømmen, og at to av hennes brødre fortsatt bodde på Selnes:
    «Abbelune, som har Christopher i Strømmen,
    Tosten Haansen og Otte(r?) hjemmeboende paa Selnes».

    Abelone og Christopher hadde følgende barn (minst):
Ca. 1725: Kiel Christophersen, gift med Elen Andersdatter Kiil.

Hun var fadder da sønnen Kiel døpte datteren Aleth i 1757.

    Abelone døde antagelig før 1770, da hun ikke er oppført i det «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» som ble oppført pr. 15.08.1769. 3

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravede», folio 173.
  2. Kirkebok Tromsø: 1779-96: «Begravne», folio 163.
  3. Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-51, folio 24 (ikke mikrofilmet).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11