Tosten Mogensen Selnes
1625?-1689?
Festebonde og fisker.

>
       
   

Tosten Mogensen Selnes. Født omkring 1625. Død omkring 1689 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Festebonde og fisker.
Gift .
Hans Tostensen Selnes. Utreder.
Født omkring 1658 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Død 1731 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Begravet 04.02.1731 i Karlsøy (TR). 1

Biografi - Biography

Festebonde og fisker.
Født omkring 1625.
Død omkring 1689 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).

Levde 1661 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
    Vi møter Tosten første gang på Selnes i 1661 hvor han bygslet halve gården.

  "
Kontribusjonssskatt 1661. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 2, Upaginert, bilde 134).

        «Helgøe Tingssted
    Selnes – 2 phd
Thosten Moegensen 1 pd – 16 ß
Daniell Jempt - 1 pd – 16 ß».

    Han hadde følgende barn (minst):
Ca. 1653: Mogens.
Ca. 1655: Ole.
Ca. 1659: Hans, overtok Selnes, gift med Anne Ottesdatter.

    Det er trolig at Tosten kom fra Trondheim og at han inngikk i kretsen av innflytelsesrike familier i Tromsøområdet.

  "
Selnes ligger mellom Jegervann og Lattervika på østsiden av Ullsfjorden i Karlsøy sogn.

    O. Rygh skriver om Selnes i «Norske Gaardnavne»:
«Gård nr. 13 Selnes, skrives Selienes i 1567 og Selnes i 1610, 1614 og 1723.
Ligger et godt Stykke fra gård nr. 12 [Lattervik, dvs. liggested for sel] og har vel intet med Dyrenavnet «selr» at gjøre, men er, som ogsaa Skrivemaaden af 1567 antyder, dannet af Trænavnet «selja». Navnet findes paa mange Steder, i dette Amt ogsaa i Balsfjorden».

    I «Skattematrikkelen 1647» for Troms fylke er kontribusjons- og odelsskatten for 1648 lagt til grunn. Den viser for Helgøe tingsted:

  "
Kontribusjons- og odelsskatt 1648. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 163a).

        «Selnes 2 pd.
    Daniell jemt 1 pd.
    Peder Clausen 1 pd.
Kongens gresleige».
Det betales ½ dr. i skatt.

  "
Kontribusjonssskatt 1652. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 37, legg 3, Upaginert, bilde 328).

    I 1652 satt Daniel Jemt med hele bygselen av Selnes:

    Tosten overtok halve bygselen en gang mellom 1652 og 1662.

    Manntallet for 1663-66 viser for
              «Kalfsøen Annex=Sogen 3½ Mile eller ugefør fra Hofved=Kirchen
                                i Samme Tingsted» i Tromsø fogderi.»

  "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti, Tromsø prestegjeld, Karlsøy sogn, folio 427.

«Gaarde:
    9. Selnæs – 2 Pd. [fisk].
Opsiddere:
    Daniel Mortens: br: 1 pd: – 71 Aar.
    Tosten Mogens: br: 1 pd: – 39 Aar.
Sønner [til Tosten Mogensen]:
    Mogens – 11 Aar.
    Ole – 9 Aar.
    Hans – 5 Aar».

        «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Helgøe Tingsted»:
    «Selnæs – 2 Pd. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Daniel Mortensen.
    Landschyld: 1 Pd.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 10 Mark.
  Føder:
    Kiør: 4.
    Smaller: 6.
    Heste: 1.
Ibmd Torstenn Mogensen.
    Landschyld: 1 Pd.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 13 Bz.
  Føder:
    Kiør: 5.
    Smaller: 9.
    Heste: 1.
Haffr fornøden Brendefang ellers ingen andre Herlighed».

  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: F Leilendingskatt 1680, Upaginert, bilde 283.

    Tosten overtok hele Selnes en gang mellom 1676 og 1680. Daniel Mortensen «Jemt» var da antagelig død.

    Han nevnes siste gang i kildene i 1689. Året etter har sønnen Hans overtatt Selnes.


  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: Leilendingskatt 1689, Upaginert, bilde 232.

        «Helgøe Tingsted
    Selnes -– 2 pd
Tostenn Mogenßen – 2 pd».

    Det er derfor trolig at han døde omkring 1689. 2

 

 1. Kirkebok Karlsøy 1709-71, «Gravfæst», folio 12.
 2. Kontribusjons- og odelsskatt 1648. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 163a). Kontribusjonssskatt 1652. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 37, legg 3, Upaginert, bilde 328). Kontribusjonssskatt 1661. Tromsøe Fougderie, Helgøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 2, Upaginert, bilde 134). Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti, Tromsø prestegjeld, Karlsøy sogn, folio 427. Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 10b. Stiftam7tstueregnskap Nordland amt - Troms: F Leilendingskatt 1680, Upaginert, bilde 283. Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: Leilendingskatt 1689, Upaginert, bilde 232.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11