Kiel Christophersen Strømmen
1725?-1788
Festebonde.

>
ff
Kiel Torleifsen Storslett/Strømmen. Født omkring 1640 på Storslett, Hillesøy. Død før 1708 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde.
fm
Barbra Christophersdatter Grepstad/Storslett.
mf
Hans Tostensen Selnes. Født omkring 1658 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død 1731 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR). Utreder.
mm
Anne Ottesdatter Selnes. Død omkring 1715 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
f
Christopher Kielsen Strømmen. Født omkring 1688. Død 1758 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde og fisker.
m
Abelone Hansdatter Selnes. Død før 1770.

Kiel Christophersen Strømmen. Født omkring 1725 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Død 1788 på Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde.
Gift 26.10.1756 i Tromsøysund (TR) 1 Elen Andersdatter Kiil. Født omkring 1731 på Bakkeby, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Død 1783 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 1783 i Tromsøysund (TR). 2
Christopher Kielsen Strømmen. Festebonde og fisker.
Født 1758 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 24.09.1758 i Tromsøysund (TR). 3
Død 19.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 31.03.1833 i Strømmen, Tromsøysund (TR). 4

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1725 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Død 1788 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.10.1788 i Tromsøysund (TR). 5

    Kield Christophersøn Strømmen og Elen Andersdatter Kihl ble trolovet 19.10.1756. Forlovere var klokker Willum Jensøn og Kiels far, Christopher Kieldsøn. De giftet seg 26de oktober.

    Et «Skatte Mandtal over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 01.09.1767 viser:

    "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, Helgøy, matrikkelgård no. 59 Strømmen, side 336.

«Matr: N: og Gaardenis Nafne:
    No 59 Strømmen.
Mænd og Hst: Nafne:
    Erland Kiels:
    Contribuernes Antal: 1.
    De fattige som aldeles ikke formaar at betale skatten -
        Erich Kiels: og Hst: Zubath Nilsd:
Mænd og Hst: Nafne:
    Kiel Kristophers: og Hst: Elen Kielsd: [Feilskrift for: Elen Andersdatter Kiil].
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Marith Olsd:
        Marith Jensd:
    Contribuernes Antal: 2.
Mænd og Hst: Nafne:
    Cornelius Lars. og Hst: Inger Kiil.
    Contribuernes Antal: 2.
    De fattige som aldeles ikke formaar at betale skatten -
        Berith Jonsd:
Mænd og Hst: Nafne:
    Hans Simons: og Hst: Giertine Monsd:
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Søren Peders:
    Contribuernes Antal: 2».

    I et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» oppgis Kiel å være 48 år og Ellen 40 år gamle:
«Gaardernes Nafne:
    Strømmen
Brukarar og koner:
    Erland Kiels: - 40 [år] og H: Kirsten Olsd: - 29
Born:
    Kristen Ols: foster B: - 9
Brukarar og koner:
    Arne Anders: - 29 og Hst. Karen Larsd. - 37
Tenarar:
    Karen Andersd: - 27, Marith Olsd. Enke - 62
Brukarar og koner:
    Erich Kiels: - 39 og Lisbeth Nilsd: - 40
Born:
    Kiel Erichs. - 4, Nils - 2½, Frans - ½, Hendricha - 9, Elen Maria - 8, Anne - 6
Brukarar og koner:
    Kiel Ols. - 75
Brukarar og koner:
    Kiel Kristophers: - 48, Hst. Elen Andersd. - 40
Born:
    Kristopher Kiels: - 12, Aleth - 14, Abelona - 9, Ingebor - 5
Tenarar:
    Nils Peders. - 13, Helge Hans. - 18, Elen Nilsd. - 51
Brukarar og koner:
    Berith Jonsd: Enke - 86
Born:
    Segnel Larsd. - 30
Tenarar:
    Peder Jans. - 12, Anne Jonsd. - 14, Kiel Ols. - 68
Brukarar og koner:
    Ole Frans. - 40 og Hst. Anne Larsd. - 28
Born:
    Johannes Ols. - 2½, Berith Olsd. - ½
Brukarar og koner:
    Kornelius Lars: - 41 og Hst. Inger Margreth Kiil - 43
Born:
    Peter Lorens Korneliis. - 2½, Anders Kiil - 21
Tenarar:
    Hans Fridrichs. - 31, Lavina Hansd. - 30
Brukarar og koner:
    Hans Simons: - 42 og Giertrue Monsd. - 44
Born:
    Simon Hans. - 15, Morten - 12, Kristopher - 10, Bertinus - 8, Lars - 6, Kiel - 4, Martha Malena - 1
Tenarar:
    Søren Peders. - 26, Morten Peders. - 20, Marith Jensd. - 24».

    Hans Simonsen var sønn til Simon Kielsen og Cornelius Larsen antagelig sønn til Lars Kielsen. Simon og Lars var begge sønner til Kiel Torlufsen som vi finner på Strømmen i 1702. Hans og Cornelius var derfor Kiels fettere. Vi finner flere av Cornelius Larsens søsken som faddere når Elen og Kiel døper sine barn.

    Kiel Xstophersen Strømmen døde i 1788, 63 år gammel.

-->> Erich Kielsen Strømmen fikk sønnen Nils i 1767.
-->> Enkemand Roald Kielsen Strømmen døde i 1804, 58 år gammel. 6

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser», folio 102.
  2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravede», folio 156.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 41.
  4. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døde mandkjøn», folio 862, nr. 15.
  5. Kirkebok Tromsø: 1779-96: «Begravne», folio 163.
  6. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Døbte», folio 39. Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, Helgøy, matrikkelgård no. 59 Strømmen, side 336. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11