Kiel Torleifsen Storslett/Strømmen
1640?-(..1708)
Festebonde.

>
ff
Peder Joensen Storslett. Festebonde og fisker.
     
f
Torleif Pedersen Storslett. Død før 1667 på Storslett, Hillesøy. Festebonde.
m
Marith Christophersdatter Storslett.

Kiel Torleifsen Storslett/Strømmen. Født omkring 1640 på Storslett, Hillesøy. Død før 1708 i Strømmen, Tromsøysund (TR). Festebonde.
Gift Barbra Christophersdatter Grepstad/Storslett.
Christopher Kielsen Strømmen. Festebonde og fisker.
Født omkring 1688.
Død 1758 på Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 08.10.1758 i Tromsøysund (TR). 1

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1640 på Storslett, Hillesøy.
Død før 1708 i Strømmen, Tromsøysund (TR).

Levde 1664 på Storslett, Hillesøy.
Levde 1702 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
    Kiel var antagelig sønn til Torleif Pedersen på Storslett som ligger på Kvaløya nord-vest for Kvitfjellet nær Hillesøy kirke. «Kield Tolefsøn - 18 Aar» føres under Storslett som sønn til «Enchen Marith Christophersd:» i mannallet fra 1666.

  "
Straumsbukta med Strømmen ligger på Kvaløya ved Straumsfjorden.

    Strømsgaarden ble kalt «Strømmen», skrives «Strømmen med Strømsfiord» i 1723. Stedet har navn etter «Rystrømmen», det trange seilløp mellom Ryøya og Kvaløya. I følge O. Rygh brukes Strømmen også som grendenavn for gnr. 57 - 62. Strømsfjord som nevnes i 1723 har vel egentlig betegnet bukten i Kvaløya hvor Voldelven renner ut.

    Et fogderegnskap fra 1693 for «Hillesøe Tingsted» viser:


  "
Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1690-93 - A Matrikkel Troms 1693 - Helgøe tingsted - Bilde 289.

    «Strømsfiord med Strømen – 1½ W[åg fisk]
Kield Thollefßen – 2 pd 6 mark
Peder Anderßen – 2 pd 6 mark
...»

    Manntallet i 1702 oppgir:
«Ellers findes Effterskrefne J Hillisøe Tingsted som Hører Til Tromsøe Menighed:
...»

  "
Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, Tromsø sogn, folio 181.

«Opsidernis eller Leyl: Stand og Vilk:
    Hielper Sig Noggenlunde af Sin Jord: med Noggen Credit fra Bergen:
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
    Strømmen med Strømsfiord.
Opsidernis eller Leil: Nafne: – Deris Alder:
    Kiel Torlufs: – 62.
Sønnernis Nafne: – Deris Alder:
    Christopher Kiels: – 12.
    Lars Kiels: – 10.
    Simen Kiels: – 3.
    Torluf Kiels: – 6.»
I tillegg til sønnene var det fire drenger på gården, 28, 25, 22 og 20 år gamle.

    Kiel døde antagelig før 1708.

    Ved skiftet etter hans hustrus 2. mann som ble avholdt på Strømsjord 17.07.1713 ble det henvist til et skiftebrev oppsatt etter Kiels bortgang. Dette er ikke funnet i skifteprotokollen for tidsrummet 21.05.1690 - 19.05.1713. I protokollen er det imidlertid tilføyet på tittelbladet:
    «Intet Skifte indført i tiden 1700 ?/5 - 1707 23/5».

-->>«Enkemand Erland Kielsen Strømmen» døde i 1808, 79 år gammel, og var altså født ca. 1729.

    Strømmen hadde vært borgerleie i gammel tid. Dette fremgår av justisprotokollen fra sommertinget for Helgøy tingsted på Elvevold den 05.06.1747:

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 31a.

    «Trundhiems borger konen Madame Helmer Buschmans, fremkom for Retten og begierede at maatte fra Retten medeeles en tingattest om hvor mange øde borgerlejer der findes her i tingstedet? hvorpaa nogle gamle folk iblandt almuen svarede: at paa efterskrevne steder har været borgerlejer i gammel tiid, nemlig i strømmen, som har været sidst befaret af Tygge Christensen, som endnu lever og er Klokker i Senjen, paa Sandnes har været er leje, befaret af Peder Svends: i Finkraagen sagde de og at have været et borgerleje men hvem dette leje har befaret kunde de ei vide, siden det er saa mange aar siden og paa Rensvold er ej længesiden at der var borgerleje, som befaredes af Stephen thomasen, fleere kunde de ej mindes, disse borgerlejerne er nu øde og ubebygt. Bemelte Madame Buschman spurde dem om ikke de opnævnte øde lejer ere alle norden for Bentzjorden beliggende? hvorpaa svarede at de alle ere norden for Bentzjorden beliggende. Nok tilspurt, om de kunde vide at de borgere, som i forrige tid har befaret de nu ødeliggende lejer, har holdet sig i deres egne districter eller om de har faret hist og her om hinanden? svarede: at de veed og kand mindes at de har faret vit og bret i flæng om hinanden; herom begierede hun udtag.». 2

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravede», folio 173.
 2. Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 181.

  Tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 31a (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1747, folio 60, transkribert av Nord-Troms Museum). Jens Solvang: Kulturbilder fra gamle Hillesøy, Bind II, Gårdshistoria, side 58.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11