Torleif Pedersen Storslett
-(..1667)
Festebonde.

>
       
f
Peder Joensen Storslett. Festebonde og fisker.
 

Torleif Pedersen Storslett. Død før 1667 på Storslett, Hillesøy. Festebonde.
Gift Marith Christophersdatter Storslett.
Kiel Torleifsen Storslett/Strømmen. Festebonde.
Født omkring 1640 på Storslett, Hillesøy.
Død før 1708 i Strømmen, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Festebonde.
Død før 1667 på Storslett, Hillesøy.

Levde 1620.
Levde fra 1645 til 1661 på Storslett, Hillesøy.
    Torleif var antagelig sønn til Peder Joensen som betalte skatt av Storslett frem til 1624 og far til Kiel Torleifsen Strømmen.

  "
Fogderegnskap 1634-35, F Troms lehn, Hillsøe Tingstedt (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 26, legg 1, bilde 34).

I 1634-35 betalte Thomas Euersen og Thorleff landvare med tilsammen 2 pund fisk.

  "
Fogderegnskap 1639-40, O Troms lehn, Hillsøe Tingstedt (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 28, legg 2, bilde 124).

    I 1639-40:betalte Thorleff Pedeersen 2 pund landvare.

  "
Fogderegnskap 1645-46, E Troms lehn, Hillsøe Tingstedt (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 28, legg 7, bilde 394).

    i 1645-46 betalte Torluff landvare med 2 pund.

    Koppskattelisten fra 1645 er den første folketellingen vi har, der både kvinner og menn er med. Den inneholder ialt 283 innbyggere i 106 hushold fra nåværende Karlsøy kommune, med en liten overvekt på 15 kvinner. Dessverre er det bare folk i ervervsdyktig alder som er tatt med.

    «Kop skat Eller Hoffuit Pengis Register Offuer Trumsø Lehnn
som Er Taxherit Effter Hans Exelens Her StatHolder Och General Kongl. Commesarier
Deris Anordningh Anno 1645».

  "
Koppskatten i 1645, Nordlandenes Len, Troms fogderi, Hillisø Thingstedt, folio 38.

«Hillisø Thingstedt.
Storslet.
    Torluff – 8 ß
        Hans Thienist Pige – 8 ß
        Noch Hans Thienist Pige – 8 ß».

    I «Skattematrikkelen 1647» for Troms fylke er kontribusjons- og odelsskatten for 1648 lagt til grunn. Matrikkelen viser for «Hillisøe Thingsted»:

  "
Kontribusjons- og odelsskatt 1648. Tromsøe Fougderie, Hillisøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 166b).

«Stoer Sletten 2 pd. [1 våg = 3 bismerpund]
    Thorluff Pederßenn 2 pd.
    Kongens greßleige».
Det betales ½ dr. i skatt.

  "
Kontribusjonssskatt 1661. Tromsøe Fougderie, Hillesøens Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 2, Upaginert, bilde 137).

    I 1661 brukte Torleif fortsatt gården, men i 1666 er han borte. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Nordlandenes Len, Troms fogderi, Hillisø Thingstedt, folio 38. Kontribusjons- og odelsskatt 1648. Tromsøe Fougderie, Hillisøe Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 35, legg 2, folio 166b). Kontribusjonssskatt 1661. Tromsøe Fougderie, Hillesøens Thingsted (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 39, legg 2, Upaginert, bilde 137). Jens Solvang: Kulturbilder fra gamle Hillesøy, Bind II, Gårdshistoria, side 58.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11