Anne Andersdatter
1710?-1786

ff
Erich Pedersen Hamnvaag. Født omkring 1630. Død før 1711.
fm
Anne ???. Død omkring 1717 på Hamnvaag, Malangen (TR).
   
f
Anders Erichsen Hamnvaag. Født omkring 1682. Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
m
Doreth Olsdatter. Født omkring 1680. Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).

Anne Andersdatter. Født omkring 1710 på Hamnvaag, Malangen (TR). Død 1786 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Gift omkring 1750 Nils Mogensen Lanes. Rydningsmann.
Født omkring 1721 på Andsnes, Malangen (TR).
Død 1808 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 08.05.1808 i Malangen (TR). 1
Berrit Nilsdatter. Født 1759 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Døpt 21.01.1759 i Malangen (TR). 2
Død 12.11.1825 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1825 i Tromsøysund (TR). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1710 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Levde fra 1745 til 1752 på Aursfjord, Malangen (TR).
Levde 1769 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Død 1786 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 16.04.1786 i Malangen (TR). 4

    Anne kom fra Hamnvaag i Malangen.

    N. A. Ytreberg antar i «Malangen Bygdebok» at Anne giftet seg med Niels fra Andsnes omkring 1743, men dette kan ikke stemme. De kan ikke ha giftet seg før omkring 1750.

    Anne var nemlig første gang gift med Kield Olsen fra Aursfjord hvor de også bodde. Kield var bror til Birthe og Benjamin, to søsken som fikk en trist skjebne.
    Birthe var gift med Jens Olsen på Kjervik. Ekteskapet sluttet i tragedie. Birthe og hennes bror, Benjamin, drepte Jens, senket ham i havet og satt huset i brand. Mordet ble senere oppdaget, og søskenparet flyktet til Aursfjord-området. Etter en stund ble de arrestert og dømt til døden. De flyktet fra fengslet og kom til Sverige hvor de igjen ble arrestert. De ble så henrettet på Rya ca. 1742.

    Anne og Kield hadde sønnen Ole, født ca. 1745. Han ble boende hos sin mor til han giftet seg med Maren Erichsdatter Lem i 1775. Han døde «af tæring» i 1794, 60 år gammel.

    Kield døde tidlig og det er skifte etter ham i 1749, sønnen Ole er da 4 år gammel. Som formynder er oppnevnt hans morfader, Anders Erichsen i Hamnvaag
  «som ere en ærlig og ædruelig Mand».

Og først nå kunne Anne og Niels gifte seg.

    Anne og Niels hadde følgende barn (minst):
Ca. 1750: Kirsten, gift 1775 med Peder Sørensen Sand.
Ca. 1754: Mogens, overtok Lanes, gift med Maren Paulsdatter.
1755: Anders, til Tømmernes i Balsfjord, gift med Maren Thomasdatter Selnes.
1759: Berith, gift med Christopher Kielsen Strømmen, døde i 1825, 66 år gammel.

    1755: «Samme Dag (1. Adv. Søndag) Niels Mogenß: Hamvog og Anna Anders: Deres ægte barn Døbt, Navnet Anders». Faddere: Eric Andersen Hamvog, Niels Jensen Spilder, Peder Mogensen Ansnes, Anna Cicelia Bødtker og Barbara Andersdatter Tromsøh (Kirkebok 1753-78, folio 35).

    Anne døde i 1786:
«1te Paasche Dag: Ane Andersdr. Norfjord - 76 aar - Sotdød».

    I eldre tider ble personer fra Lanes og de andre gårdene i Nordfjorden ofte oppført som bosatt i Nordfjord.

    Skiftet etter Anne ble avholdt 11.01.1787:


  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 228a.

    «Anno 1787 den 11 Januarji sluttet Skifte efter afgh: Anna Andersdatter Niels Mogensens Hustrue Lanes i Hillesøe Tinglaw, hvis Arvinger ere den efterlevende faderen med følgende felles Børn navnlig
    1. Sønnen Ole Nielsen.
    2. Mogens Nielsen.
    3. Anders Nielsen.
    4. Datterne Kirsten Nielsdtr.
    5. Berreth Nielsdtr.
som aller ere gifte og myndige.
Dette Sterfboe er Registeret den 3die Augusti 1780.
Sterfboets Indtægt og Formue beløber efter den holdte Registerings Forretning til
    191 rd. 2 mark 4 sk.
Derimod er Gield og Besvering følgende
    ....

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 229a.

Naar forestaaende Sterfboets Gield tilsammen
    87 rd. 1 mark 15 sk.
fradrages Indtægten
    191 rd. 2 mark 4 sk.
bliver til Arv og Deeling
    104 rd. 5 sk.
Deraf tilfalder Enkemanden Niels Mogensen den halve deel, saa faar Hovedlod 52 rd. 2½ sk.
Den øvrige halve deel deeles mellom Børnene som følger
....

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 229a.

6. Datteren Berreth arver ligesaa 6 rd. 3 mark 5/16 sk. udl:
    2 Sour -1 rd.
    2 Geeder - 1 rd.
    Hanne - 2 mark.
    1 Kiste No. 5 - 2 mark 8 sk.
    Værdie i 1 Fiøs for - 3 rd. 4 mark 8 5/16 sk.
Derefter ..hver Sit Udlæg kan annamme.
    O. B. Heiberg.» 5

 

 1. Kirkebok Tromsø 1806-1821: «Begraved», folio 823.
 2. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægde og uægte Børns Daab», folio 42.
 3. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 213, nr. 43.
 4. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne i Tromsøe 1786», folio 160.
 5. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 228a-229a. N. A. Ytreberg: Malangen Bygdebok (1943), side 446. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Notater av Nils Johan Fosli, Oslo. Alvin Andreassen i Yggdrasil: Mogens Urbanussen og hustru Berith Nielsdatter på Ansnes i Malangen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22