Doreth Olsdatter
1680?-1764

       
   

Doreth Olsdatter. Født omkring 1680. Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Gift Anders Erichsen Hamnvaag. Født omkring 1682.
Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 22.04.1764 i Malangen (TR). 1
Anne Andersdatter. Født omkring 1710 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Død 1786 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 16.04.1786 i Malangen (TR). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1680.
Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 11.06.1764 i Malangen (TR). 3

    Doreth Olsdatter, som døde på Hamnvaag samme år som Anders, må ha vært hans hustru.

    De hadde følgende barn (minst):
Ca. 1711: Anne, gift med Niels Mogensen Lanes, døde på Lanes i 1786.
Ca. 1716: Erich, gift med Mangnel Olsdatter, døde på Havnevog i 1769, 53 år gammel.
Johanna, gift i 1756 med Niels Jensen fra Spildra.

    En «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser at sønnen Erich hadde en datter som het Doareth:
«Gaardernes Nafne:
    Havnevog
Brukarar og koner:
    Nils Mons: - 51 [år] og Hst. Anne Andersd. - 58 [på Lanes under Hamnvaag]
Born:
    Ole Kiels: - 24, Mons Nils: - 15, Anders - 13, Kirsten - 19, Berith - 11,
    Alexander Nils: f:B: [fosterbarn] - 7
Tenarar:
    Ingebor Nilsd: - 58
Brukarar og koner:
    Mangnel Olsd. Enke - 59
Born:
    Golla Erichsd. - 27, Doareth - 20, Elen - 18, Berith Pedersd. f.B. - 4
Brukarar og koner:
    Elias Ingbrigts: - 52, Elen Andersd. - 46
Born:
    Anders Elias: - 20, Ingbrigt - 14, Johannes - 12, Hans - 3, Aleth - 18
Brukarar og koner:
    Kristen Ingebrigts: - 48 og Hst: Margreth Haldorsd. - 40
Born:
    Ingbrigt Kristens: 16 - Haldor - 15, Kristen - 4, Ingebor - 6, Berith - 3».

    Doreth døde i 1764:
«Fer: Pentecost 2 [2. pinsedag]. Doareth Olsd: Havnevog 84 Aar». 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 175.
  2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne i Tromsøe 1786», folio 160.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 175.
  4. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Alvin Andreassen i Yggdrasil: Mogens Urbanussen og hustru Berith Nielsdatter på Ansnes i Malangen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22