Anne ???
-1717?

>
       
   

Anne ???. Død omkring 1717 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Gift Erich Pedersen Hamnvaag. Født omkring 1630.
Død før 1711.
Anders Erichsen Hamnvaag. Født omkring 1682.
Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 22.04.1764 i Malangen (TR). 1

Biografi - Biography

Død omkring 1717 på Hamnvaag, Malangen (TR).

Levde 1658.
Levde 1716 på Hamnvaag, Malangen (TR).
    Anne og Erich hadde følgende barn (minst):
Ca. 1673: Peder.
Ca. 1683: Anders.
En datter, antagelig gift med Peder Jacobsen.

    Da skoskatten ble innkrevd i 1711 var Erich død, mens Anne betalte 12 skilling for seg og ei datter. En dreng på gården var matros og dermed fritatt for skoskatt.

    "
Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1716 - 2 Matrikkel Troms - Hillesøe tingsted - Bilde 50.

    I 1716 var gården delt mellom Anne og sønnen Anders.

    Året etter var gården delt mellom sønnen Anders og Peder Jacobsen som trolig var gift med en datter til Anne.

    Anntagelig var Anne nå død. 2

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 175.
  2. Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1716 - 2 Matrikkel Troms - Hillesøe tingsted - Bilde 50. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 75.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11