Richiza (Adelaide?) av Polen
1013-1073
Dronning.

>
ff
Boleslaw I den Modige av Polen. Født omkring 967. Død 17.06.1025. Hertug.
fm
Emnilda ???. Født mellom 970 og 975. Død 1017. Hertuginne.
mf
Ezzo av Lothringen. Født omkring 955. Død 21.05.1034 på Saalfeld. Pfalzgreve.
mm
Mathilde av Tyskland. Født omkring 979. Død 1025. Pfalzgrevinne.
f
Mieszko II Lambert av Polen. Født 990. Død 10.05.1034. Konge.
m
Richeza av Lothringen. Født mellom 995 og 1000. Død 21.03.1063. Dronning.

Richiza (Adelaide?) av Polen. Født 22.09.1013. Død 21.05.1073. Dronning.
Gift omkring 1040 Bela I av Ungarn. Konge.
Født 1016.
Død 11.09.1063.
Géza I av Ungarn. Hertug, konge.
Født mellom 1040 og 1044.
Død 15.04.1077.
Ladislaus I (László I) den Hellige av Ungarn. Hertug, konge.
Født omkring 1045.
Død 29.07.1095 i Nyitra.
Sophie av Ungarn. Hertuginne.
Født omkring 1050.
Død 18.06.1095.

Biografi - Biography

Dronning.
Født 22.09.1013.
Død 21.05.1073.

    Richiza var datter til kong Mieszko II Lambert av Polen og Richiza av Lothringen. 1

    "

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt).
  «Richiza (* 22.09.1013 - † 21.05.1075) var datter til kong Mieszko II Lambert av Polen (* ca. 990 - † 1034), og hans hustru, Richeza av Lothringen (* 995/1000 - † 1063), oldebarn til keiser Otto II.
    Hun kalles tradisjonelt Richeza, men samtidskilder bekrefter ikke dette navnet. Nå for tiden antas det at hun ble kalt Adelaide.
    Richiza ble gift med kong Béla av Ungarn mellom 1039 og 1043.
    Han hadde tjent sin far og deltatt i farens kampanjer mot de hedenske pommerske stammene. I 1048 mottok ektemannen en tredjedel av Ungarn (Tercia pars Regni) som appanage fra sin bror, kong Andrew I av Ungarn, og paret flyttet til Ungarn.
    06.12.1060 ble hennes mann kronet til konge av Ungarn etter å ha beseiret broren.

Richeza og Béla hadde barna
Kong Géza I av Ungarn (ca. 1040 - 25. april 1077).
Kong Ladislaus I av Ungarn (ca. 1040 - 29.07.1095).
Hertug Lampert av Ungarn (etter 1050 - ca 1095).
Sophia (etter 1050 - 18. juni 1095), gift 1. gang med Markgreve Ulrich I av Carniola, og
                                                                  2.gang med hertug Magnus I av Sachsen.
Eufemi (etter 1050 - 02.04.1111), gift med prins Otto I av Olomouc
Helen I av Ungarn (etter 1050 - ca 1091), gift med Demetrius Zvonimir av Kroatia.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 373. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 79.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26