Emnilda ???
(0970..0975)-1017
Hertuginne.

>
       
   

Emnilda ???. Født mellom 970 og 975. Død 1017. Hertuginne.
Gift etter 986 Boleslaw I den Modige av Polen. Hertug.
Født omkring 967.
Død 17.06.1025.
Mieszko II Lambert av Polen. Konge.
Født 990.
Død 10.05.1034.

Biografi - Biography

Hertuginne.
Født mellom 970 og 975.
Død 1017.

    Hertuginne av Polen fra 992. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Emnilda (polsk: Emnilda slowianska) (* ca. 970-975 - † 1017), var en slavisk adelskvinne og hertuginne av Polen fra 992 ved ekteskapet med Boleslaw I den Modige av Polen fra Piast-dynastiet.
    Hun var datter til Dobromir, en slavisk hersker som i en oppføring i 1013 ble kåret til "venerabilis senior" av den samtidige kronikøren Thietmar av Merseburg (975-1018).
    De fleste historikere mener at hennes far var hersker over Lusatia og Milceni-landene som fra 963 var en del av Ostmark (tysk: Sächsische Ostmark). Den tyske kronikøren omtalte ham som "senior" som i denne sammenheng mest sannsynlig betydde "prins", og viste en viss fortrolighet med personen. Dette antyder at Dobromir var godt kjent av Thietmar, som var biskop av Merseburg fra 1009, og derfor må Emnildas far være fra området til de polabiske slaverne i nærheten av hans bispestol. I lys av hennes tyske navn var muligens hennes mor fra ett saksisk komitaldynasti.
    Andre historikere har imidlertid argumentert for en annen bakgrunn. Henryk Lowmianski trodde at Emnilda var datter til den siste uavhengige prinsen av Vistulans i Kraków-området. Tadeusz Wasilewski så i henne en moravisk prinsesse.

    Bryllupet mellom Emnilda og Boleslaw, arvingen til den polske tronen, fant sted ca. 987. Det var det tredje ekteskapet til den unge prinsen: hans to tidligere hustruer, datteren til markgreve Rikdag av Meissen (kanskje kalt Hunilda eller Oda) og den ungarske prinsessen Judith ble avvist etter noen år, men begge fødte barn i sine ekteskap med Boleslaw, en datter og en sønn, Bezprym.

    Hun ble nevnt av Gallus Anonymus og Thietmar av Merseburg. Begge kronikører bemerket at hun var en klok og sjarmerende person. Det hevdes at Emnilda hadde stor innflytelse på sin mann, og kanskje også i de polske statlige forholdene. Hun fulgte trolig Boleslaw til møtet med Henrik II i Merseburg 23.05.1013, og muligens fremmet hun aktivt anerkjennelsen av sønnen Mieszko II som keiserens vassal i hans styre av Moravia, noe som satt arveretten til Boleslaws eldste sønn, Bezprym, i fare. Han ble da også satt til side til fordel for sin yngre halvbror.

    Nøyaktig dato for Emnildas død er ukjent, men det antas at det senest var i 1017, eller mer sannsynlig i slutten av 1016, da Boleslaw 03.02.1018 giftet seg med sin fjerde og siste hustru, Oda av Meissen.

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Emnilda og Boleslaw hadde flere barn:
En datter (* ca. 988 - † etter 1013), abbedisse i et kloster med ukjent navn.
Reglindis (* ca. 989 - † etter 21.03.1016), gift 1002 med markgreve Hermann von Meißen.
Mieszko II (* 990 - † 10.05.1034), konge av Polen fra 1025,
                                                          gift i 1013 med Richeza, niese til keiser Otto III.
En datter (* ca. 995 - † etter 1018), gift mellom 1009 og 1012 med Swjatopolk I,
                                                                                                                 storhertug av Kiev Rus.
Otto (* ca. 1000 - † 1033), hertug av Polen fra 1031/1032.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 33. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26