Theodora Komnene
1096-
Prinsesse.

>
ff
Johannes Komnenos. Født omkring 1015. Død 12.07.1067. Hoffmarkskalk.
fm
Anna Dalassena. Født omkring 1030. Død omkring 1105. Augusta.
mf
Andronikos Doukas. Død 14.10.1077. Medkeiser/Prins.
mm
Maria av Bulgaria. Død etter 1095. Prinsesse/Øverste kammerjomfru.
f
Alexios I Komnenos. Født omkring 1048 i Konstantinopel. Død 15.08.1118. Bysantinsk keiser.
m
Irene Doukaina. Født omkring 1066. Død 19.02.1138. Keiserinne.

Theodora Komnene. Født 15.01.1096. Prinsesse.
Gift Konstantin Angelos. Admiral/Sebastohypertato.
Født omkring 1093.
Død etter 1166.
Andronikos Doukas Angelos. Sabastakrato.
Født omkring 1133.
Død før 1185.

Biografi - Biography

Prinsesse.
Født 15.01.1096.

    Theodora var sin fars yngste datter. Hun var søster til keiser Johannes Komnenos og den kjente Anna Komnene (1083 - 1147) som skrev «Alexiaden». 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Theodora Komnene (* 15.01.1096) var en bysantinsk adelskvinne, og den fjerde datteren til keiser Alexios I Komnenos (* 1056/1057 - † 1118) og Irene Doukaina (* 1066 - † 1138).
    Hun giftet seg med Konstantin Angelos, som hun fikk syv barn av. De bysantinske keiserne Alexios III Angelos og Isaac II Angelos var hennes barnebarn, og gjorde henne dermed til stammor for Angelos-dynastiet.

    Theodora ble født i Konstantinopel klokken 3 etter midnatt 15.01.1096, hun var den fjerde av de fem døtrene og totalt det sjuende barnet til keiser Alexios I Komnenos (regjerte 1081-1118) og Irene Doukaina.

    Omkring 1111 giftet hun seg med adelsmannen Konstantin Kourtikes, men hennes mann døde like etter – Theodora er nevnt som enke i 1118 – og ekteskapet forble barnløst.

    Omkring 1122, sikkert etter Alexios I's død, giftet hun seg anden gang med Konstantin Angelos, en lavere adelsmann fra Philadelphia. Han var overmåte vakker, men keiserinne Irene mislikte tydeligvis ekteskapet, og dette ser ut til å ha svekket hennes forhold til Theodora, som er oppført sist og med de minst gunstige bestemmelsene i det "typikon" som Irene ga Kecharitomene-klosteret.

    I ekteskapet med Konstantin hadde Theodora syv barn, tre sønner og fire døtre. Gjennom sønnene var Theodora stammor til Angelos-dynastiet, som ga tre bysantinske keisere i perioden 1185-1204, samt "Angelos Komnenos Doukas"-dynastiet som hersket over Epirus og Thessalonika på 13- og1400-tallet.
    Johannes Doukas (* ca. 1125/27 - † ca. 1200), hadde flere barn i ett eller to ekteskap, og en "uekte" sønn. Sistnevnte, Michael I Komnenos Doukas (regjerte 1205-1214) grunnla Despotate av Epirus, og ble etterfulgt av sine halvbrødre.
    Maria Angelina (* ca. 1128-/30), gift med Konstantin Kamytzes, som hun fikk et antall barn med, inkludert Manuel Kamytzes.
    Alexios Komnenos Angelos (* ca 1131/32), var gift og fikk en sønn.
    Andronikos Doukas Angelos (* ca. 1133 - † før september 1185), gift med Euphrosyne Kastamonitissa, som han fikk ni barn med, inkludert keiserne Isaac II Angelos (regjerte 1185- 1195 og 1203-1204) og Alexios III Angelos (regjerte 1195-1203).
    Eudokia Angelina (* ca 1134), gift med Basil Tzykandeles Goudeles. Paret hadde ingen barn.
    Zoe Angelina (* ca. 1135), gift med Andronikos Synadenos. Paret hadde flere barn, hvis navn er ukjente.
    Isaac Angelos Doukas (* ca. 1137), gift og hadde minst fire barn, inkludert den mislykkede usurpatoren Konstantin Angelos Doukas.

    Theodora selv er nevnt siste gang i oktober 1136, og det er ukjent når hun døde.

    Hennes mann fortsatte å holde en rekke ikke spesielt vellykkede militærkommandoer under Manuel I Komnenos (regjerte 1143-1180). Han ble sist nevnt i 1166.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1165. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 31-32.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26