Maria av Bulgaria
-(1095..)
Prinsesse/Øverste kammerjomfru.

>
ff
Ivan Vladislav av Bulgaria. Død 1018 i Durrës. Tsar.
fm
Maria av Bulgaria. Keiserinnekonsort.
   
f
Troyan av Bulgaria. Født omkring 990. Fyrste.
 

Maria av Bulgaria. Død etter 1095. Prinsesse/Øverste kammerjomfru.
Gift Andronikos Doukas. Medkeiser/Prins.
Død 14.10.1077.
Irene Doukaina. Keiserinne.
Født omkring 1066.
Død 19.02.1138.

Biografi - Biography

Prinsesse/Øverste kammerjomfru.
Død etter 1095.

Levde 1050.
    Prinsesse av Bulgarien, i Bysants hadde hun tittelen «Øverste kammerfrue».

    Maria levde da Anna Komnene ble født i 1083. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Maria av Bulgaria († 21. november etter 1095) var hustru til "protovestiarios" og "domestikos ton scholon" Andronikos Doukas og mor til keiserinne Irene Doukaina.
    Hun var datter til Troyan av Bulgaria (* ca. 990) med en ikke-navngitt bysantinsk adelskvinne som stammet fra familiene til Kontostephanos og Phokas, og dermed sønnedatter til tsar Ivan Vladislav († 1018), den siste herskeren over det første bulgarske riket.
    Maria giftet seg med Andronikos Doukas i god tid før 1066. Han var sønn til keiseren Johannes Doukas, en viktig maktspiller i den bysantinske tidens politikk, og Irene Pegonitissa. Han var også nevø til Konstantin X og fetter til Michael VII.

    Maria hadde med seg en arv av store landbesittelser rundt Ohridsjøen, og hennes betydelige inntekt ble brukt til å støtte ektemannens overdådige livsstil og politiske ambisjoner. Som de siste etterkommerne av den herskende familien i Bulgaria hadde Maria og hennes døtre, Irene og Anna – som giftet seg med det første første kjente medlemmet av Palaiologos-familien – ikke bare enorm rikdom, men ga også legitimitet til den bysantinske autoritet over den bulgarske befolkningen: Hun og hennes døtres fremtredende ekteskap er bevis for den endelige integrasjonen av etterkommerne til Cometopuli-dynastiet i hoffsadelen i Konstantinopel.
    Som mor til keiserinne Irene Doukaina var Maria en kvinne med viss innflytelse i de første årene av Alexios I Komnenos' regjeringstid, selv om hun som enke unngikk keiserhoffet og valgte å bo på hennes Ohrid-eiendom. Hennes barnebarn, Anna Komnene, berømte hennes skjønnhet og visdom i Alexiaden.

    Maria og Andronikos Doukas hadde syv barn:
Michael Doukas (* ca. 1061 - † før 1117), "Protostrator".
Constantine Doukas.
Stephen Doukas.
Johannes Doukas (* ca. 1064 - † før 1137), "Megas doux".
Irene Doukaina (* ca. 1066 - † 1138), gift med keiser Alexios I Komnenos.
Anna Doukaina. gift med George Palaiologos.
Theodora Doukaina, nonne.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1140. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 30, 32.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26