Troyan av Bulgaria
0990?-
Fyrste.

>
       
f
Ivan Vladislav av Bulgaria. Død 1018 i Durrës. Tsar.
m
Maria av Bulgaria. Keiserinnekonsort.

Troyan av Bulgaria. Født omkring 990. Fyrste.
Gift .
Maria av Bulgaria. Prinsesse/Øverste kammerjomfru.
Død etter 1095.

Biografi - Biography

Fyrste.
Født omkring 990.

  «Fyrste av Bulgaria.» 1

    "
Slektstavlen er framstilt av engelsk Wikipedia.

    Det er enighet om at Troyan av Bulgaria var far til Maria av Bulgaria († etter 1095), gift med Andronikos Doukas.

    I følge Mogens Bugges "Våre forfedre" og Bent og Vidar Billing Hansens "Rosensverdslektens forfedre" ble Troyan født ca. 990 som sønn til Samuel av Bulgaria (* 945 - † 24.10.1015).
    Kilde: Wilhelm Oncken (1838-1905): "Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen", 2, 7 side 261.

    Engelsk og tysk Wikipedia hevder at han var sønn til Ivan Vladislav (Iwan Wladislaw) (* ca. 977 - † 1018), fra 1015 den nest-siste tsar av det første bulgarske rike.
    Ivan var nevø til ovennevnte Samuel av Bulgaria.
    Om Troyan (Trajan) nevnes kun at han bl. a. var far til Maria (Marija), gift med Andronikos Doukas.Jeg har ikke sett noen dokumentasjon som bekrefter at Troyan var sønn til Ivan Vladislav.

    WikiTree angir at Troyan (Trajan) (* 998) var tsar av Vest-Bulgaria, gift med Konstostephanie (Aballantes) av Bulgaria og sønn til Ivan Vladislav, tsar av Bulgaria.

     Fra Mogens Bugges «Våre forfedre» og Bent og Vidar Billing Hansens «Rosensverdslektens forfedre»:
    Om Troyan av Bulgaria:
  «Fyrste av Bulgaria.»

    Om Samuel av Bulgaria:
  «Samuel var
fyrste av Bulgaria 976 - 993. og
Tsar av Bulgaria 993 - 1014.
    Han etterfulgte sin bror David 977-979. Han var en prektig kriger, som i 35 år fylte den bysantiske historie. Han var den mest berømte forsvarer av den bulgarske nasjonalitet. Etter 10 års kamp lyktes det ham å grunnlegge et kongedømme fra Adriaterhavet til Svartehavet. Det omfattet omtrent hele Balkanhalvøya og strakte seg helt til Tessalien.
    Ca. 983 brakte han Achilleios av Larissa's ben med som bytte fra Thessalien. Han var også en tid i besittelse av Dyrrhachion.
    Samuel var gift første gang med Agathe, datter til en derværende borgermester, Johannes Chryselios.
    Basilios II av Bysants ødela imidlertid etter en 25 år lang krig det annet bulgarske rike. Etter et nederlag ved Cimbalongue 29.07.1014 døde Samuel av sorg. Han ble meget gammel.
    Bulgariaslekten var keisere (tsarer) av Bulgaria fra 976 til 1018. Riket ble også kalt det vestbulgarske riket fordi hovedstaden ble flyttet til Makedonia. Bulgaria ble erobret av keiser Basileios II og innlemmet i Bysants.»

    Da den kilde som angis i «Våre forfedre» er ganske gammel, har jeg – under tvil – valgt å følge Wikipedia som angir at Troyan var sønn til Ivan Vladiskav, tsar av Bulgaria. 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1141 og 1142. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 30.
  2. Wikipedia, WikiTree.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05