Ivan Vladislav av Bulgaria
-1018
Tsar.

>
       
   

Ivan Vladislav av Bulgaria. Død 1018 i Durrës. Tsar.
Gift Maria av Bulgaria. Keiserinnekonsort.
Troyan av Bulgaria. Fyrste.
Født omkring 990.

Biografi - Biography

Tsar.
Død 1018 i Durrës.

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Ivan Vladislav (Iwan Wladislaw) († 1018 nær Durrës, i dag Albania) var den nest siste tsaren i det første bulgarske imperiet fra 1015 til 1018.
    Han kom fra huset Komitopuli og var sønn til Aron, en bror til tsar Samuil.
    Fra ekteskapet med Boljar-datteren Marija hadde Ivan totalt 11 barn, inklusive Presian II, den siste herskeren over det første bulgarske imperiet.

    "Ivan Vladislav Point", et nes på øya Rugged Island i Antarktis, ble oppkalt etter Ivan i 2006.» 1

    "
En seier for bysantinerne over bulgarerne (Madrid Skylitzes). Etter 1001 lanserte Basil II årlige felttog på bulgarsk territorium, og snudde oddsene ved en krig i bysantinernes favør. Mange bulgarske festninger hadde blitt erobret med makt eller forræderi da Ivan Vladislav kom til tronen. (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Ivan Vladislav († februar 1018) regjerte som keiser (tsar) av det første bulgarske riket fra august eller september 1015 til februar 1018. Året for hans fødsel er ukjent, han ble født minst et desennium før 987, men trolig ikke mye tidligere enn det.
    Han var sønn til Aron († 976), bror til keiser Samuil (regjerte 997-1014) fra Cometopuli-dynastiet.
    I 976 ble han reddet fra døden av sin fetter, den bulgarske keiseren Gavril Radomir.
    Ivan Vladislav myrdet Gavil i oktober 1015 og grep den bulgarske tronen.
    På grunn av landets desperate situasjon etter den desennier lange krigen mot det bysantinske riket, og i et forsøk på å befeste sin posisjon, forsøkte han å forhandle våpenhvile med den bysantinske keiseren Basil II. Etter mislykket forhandling fortsatte han motstanden, og forsøkte uten hell å presse bysantinerne tilbake. I løpet av sin regjeringstid styrket Ivan Vladislav den bulgarske hæren, rekonstruerte mange bulgarske festninger og gjennomførte til og med en motoffensiv, men han døde i slaget ved Dyrrhachium i 1018. Etter hans død overga hans enke, keiserinne Maria, patriarken og det meste av adelen seg til Basil II, som snart undertrykte de siste rester av motstand og kunne avslutte det første bulgarske riket.
    Ivan Vladislav etterlot seg en blandet arv, alt fra et rykte om å være en hensynsløs morder til å være en helt som forsvarte sitt land så godt han kunne. Etterkommerne til Ivan Vladislav gikk inn i den bysantinske adelen og steg til de høyeste gradene i hierarkiet. To kvinner i hans familie ble keiserinner av det bysantinske riket og andre ble militære befal eller høytstående embetsmenn.
    Han var en stamfar til den bysantinske keiseren Johannes II Komnenos.

    Tidlig liv.
    I 976 eller 987 beordret Samuil sin bror Aron henrettet for forræderi i nærheten av Razmetanitsa sammen med hele hans familie. Ivan Vladislav var den eneste overlevende, han ble spart gjennom forbønn fra sin fetter, Samuils sønn Gavril Radomir.
    Hans liv i løpet av de påfølgende tiårene og frem til hans tiltredelse er ukjent.

    Ivan Vladislav giftet seg med Maria, muligens en datter til tsar Boris II av Bulgaria og en bysantinsk adelskvinne.

    Etterkommerne til Ivan Vladislav gikk inn i bysantinsk tjeneste, ble en del av den bysantinske adelen og dannet spesielt nære bånd med Komnenos-klanen.
    Hans datter, Catherine, og ett ikke navngitt barnebarn (muligens Anna) giftet seg med (fremtidige) bysantinske keisere.
    Hans andre sønn Alusian deltok i opprøret til Petar Delyan mot bysantinsk styre, men forrådte til slutt den bulgarske saken.»

    Overtakelse av makt.
    I 1015 hadde Bulgaria vært involvert i en nær tretti års krig mot det bysantinske riket, og Gavril Radomir hadde etterfulgt Samuil, som døde 06.10.1014 etter det katastrofale slaget ved Kleidion. Imidlertid var Radomirs posisjon fra begynnelsen usikker. Ivan Vladislav, som sønn til den eldste av Cometopouli-brødrene, kunne gjøre krav på tronen basert på ansiennitet. I løpet av denne tiden gjorde den bysantinske keiseren Basil II et felttog dypt inn i bulgarsk territorium. Han tok tilbake den tidligere tapte byen Voden (Edessa) og beleiret den massive festningen Maglen beliggende i nord-vest. Gavril Radomir hadde ikke nok resurser og kunne derfor ikke inngripe, men bare se hendelsesforløpet fra den nærliggende Ostrovosjøen. Hans manglende evne til å takle den bysantinske trusselen vakte misnøye blant adelen og Ivan Vladislav ble deres utvalgte leder. Maglens fall beseglet Gavril Radomirs skjebne – sensommeren 1015, mens han jaktet i nærheten av Ostrovo (Arnissa), ble han myrdet av sin fetter, Ivan, kanskje etter ordre fra bysantinske agenter. Ivan Vladislav grep deretter den bulgarske tronen og tok skritt for å sikre sin posisjon mot potensielle rivaler.

    Regjeringens første måneder.
    Etter å ha overtatt tronen sendte Ivan Vladislav umiddelbart en delegasjon til Basil II som ankom fem dager etter Maglens fall. I sitt brev varslet Ivan Vladislav Basil om at han personlig hadde myrdet Gavril Radomir, at han hadde grepet all makten i landet og at han lovet Basil dyp ydmykhet og lydighet, en underkastelseshandling som noen i adelen støttet. Etter at Ivan Vladislav hadde sikret et fast grep om tronen, erklærte han imidlertid åpent å være imot enhver form for kompromiss med bysantinerne og begynte raskt å følge forgjengernes målbevisste politikk mot den pågående bysantinske erobringen. Basil II forsto snart at Ivan Vladislavs brev var en list og planla en gjengjeldelsesaksjon. Han bestakk kavkhanen Theodore, som var i bysantinsk fangenskap, for å myrde den bulgarske herskeren. Theodore betalte på sin side en betrodd mann blant Ivan Vladislavs ansatte for å begå drapet, men morderen drepte i stedet Theodore selv. I mellomtiden fortsatte Basil II sitt felttog, tvang den bulgarske keiseren til å trekke seg tilbake til de albanske fjellene, og avanserte inn i hjertet av den bulgarske staten. Bysantinerne tok hovedstaden Ohrid og brente de keiserlige palassene. Det kom imidlertid nyheter om at Ivan Vladislav hadde beleiret Dyrrhachium og at den bulgarske generalen Ibatzes i sør hadde beseiret den bysantinske bakre arme i et slag nær Bitola. Da hans forsyningsruter ble kuttet, måtte Basil II trekke seg tilbake til Thessalonica og etterlate en liten garnison i Ohrid som raskt ble tatt tilbake av bulgarerne. Tilbake i sin base i Mosynopolis delte Basil den bysantinske hæren for å trakassere områdene Strumitsa og Sofia. I januar 1016 returnerte den bysantinske keiseren til Konstantinopel.»

    "
T. v. Bitola-inskripsjonen er en middelaldersk steininnskrift skrevet på gammelkirkeslavisk under Ivan Vladislavs regjeringstid. Han blir titulert "autokrat av bulgarerne", "født bulgarsk" og bemerker at han fornyet festningen Bitola for "en frelse og helligdom for bulgarerne". T. h. Kopi av Bitola-inskripsjonen i henhold til Zaimov-rekonstruksjonen (Veni Markovski). (Wikipedia).

  «I år 6523 siden verdens skapelse [1015/1016?], denne festningen, bygget og laget av Ivan, tsaren av Bulgaria, ble fornyet med hjelp og bønner fra Vår Aller Hellige Frue og gjennom forbønn fra hennes tolv øverste apostler. Festningen ble bygget som et fristed og for å redde livet til bulgarerne. Arbeidet med festningen Bitola startet den tjuende dagen i oktober og ble avsluttet [...] Denne tsaren var bulgarsk av fødsel, barnebarn av den fromme Nikola og Ripsimia, sønn av Aaron, som var bror til Samuil, tsar til Bulgaria, de to som styrte den greske hæren til keiser Basil II ved Stipon hvor gull ble tatt [...] og i [...] ble denne tsaren beseiret av keiser Basil i 6522 (1014) siden verdens skapelse i Klyutch og døde på slutten av sommeren.»

  «Konsolidering.
    I mellomtiden konsoliderte Ivan Vladislav sine posisjoner i fjellene i Albania og Makedonia. Så tidlig som i oktober 1015 begynte han å gjenoppbygge mange festninger som hadde blitt ødelagt under krigen, inklusive festningen ved Bitola (som bevitnet i Bitola-inskripsjonen).
    I 1016 inviterte han sin vasall prins Jovan Vladimir av Doclea, gift med Gabriel Radomirs søster Theodora Kosara, til å komme til sitt hoff. Tsaren ønsket sannsynligvis å gripe prinsen og dermed sikre sin vestlige flanke. Prinsen var fast bestemt på å delta etter nvitasjonen fra tsaren, men hans hustru, Theodora Kosara, stolte ikke på sin brors morder, og i frykt for ektemannens liv overtalte hun ham til ikke å gå. Ivan Vladislav sverget imidlertid å ikke true sin vasalls liv, og sendte ham et gyldent kors som et bevis på god vilje. Jovan Vladimir nølte fortsatt og sa at Gud var spikret til et kors av tre, ikke gyllent kors. Ivan Vladislav gjentok sitt løfte og ga ham garanti for hans sikkerhet, også garantert av den bulgarske patriarken David. Til slutt reiste Jovan Vladimir til tsarens hoff i Prespa, men ved ankomsten 22. mai ble han umiddelbart halshugget og keiseren nektet å tillate begravelse av hans kropp. Det var ikke før det ble observert en rekke mirakuløse hendelser knyttet til prinsens lik at Vladislav returnerte liket til Kosara.
    Våren 1016 ledet Basil II sine hærer langs Struma-dalen og beleiret den sterke festningen Pernik. Fortets forsvar ble ledet av den dyktige sjefen Krakra, som forble lojal mot den bulgarske saken. Som i alle de tidligere forsøkene mot Pernik, var den 88 dager lange beleiringen en fiasko, og kostet bysantinerne mange ofre før de ble tvunget til å trekke seg tilbake sørover og omgruppere seg ved Mosynopolis.

    Kamp i 1017.
    I de første dagene av 1017 fornyet den bysantinske keiseren sine felttog. Han sendte David Arianites og Constantine Diogenes for å plyndre langs elven Vardar og erobret slottet Longos. Deretter marsjerte han sørover og beleiret Kastoria. Under byens murer mottok Basil II meldinger fra Tzitzikios, den bysantinske "strategos" av Dorostolon (Silistra), om at Ivan Vladislav hadde sendt Krakra for å forhandle om hjelp fra petsjenegerne og at de hadde krysset Donau. Den bysantinske keiseren forlot umiddelbart beleiringen og skyndte seg nordover, men i nærheten av Ostrovosjøen fikk han vite at petsjenegerne var uvillige til å risikere krig. Da han kom tilbake sørover, tok Basil II Setina, hvor Samuil pleide å ha et palass og skaffet seg den store mengden proviant som var lagret der. Ivan Vladislav, som fulgte nøye med på de bysantinske bevegelsene, overfalt troppene under kommando av Konstantin Diogenes, som ville ha omkommet om ikke Basil II hadde kommet til hans redning. I følge Johannes Skylitzes stormet keiseren alene foran sin hær til Diogenes' unnsetning. Da bulgarerne så ham, ropte de "Løp, keiseren" og trakk seg tilbake i panikk. Fornøyd med seieren dro bysantinerne videre til Voden og returnerte til Konstantinopel.»

    "
Gravene til de bulgarske tsarene Samuil, Gavril Radomir og Ivan Vladislav i Agios Achilios, Hellas. (Wikipedia).

  «Død.
    I begynnelsen av 1018 beleiret Ivan Vladislav Dyrrhachium, men i februar ble han drept under byens murer. Beretningene om hans død er motstridende.
    Ifølge noen ble han offer for ett komplott og ble drept av sine tjenere, ifølge andre omkom han i kamp.
    De bulgarske tilleggene til "Skylitzes Chronicle" er mer detaljerte, og sier at Ivan Vladislav duellerte med "strategos" av Dyrrhachium, "patrikios" Niketas Pegonites, på hesteryggen, og mens de kjempet, stormet to bysantinske infanterister fra publikum frem til keiseren og såret ham dødelig i magen.
    En senere bysantinsk historiker hevdet at duellen var rettferdig og at Pegonitter stakk Ivan Vladislav i brystet med sitt spyd, og drepte ham øyeblikkelig.
    Krøniken til presten av Dioclea eller Duklja ("Ljetopis popa Dukljanina") rapporterer en helt annen historie. Mens han spiste et måltid i sin leir, ble keiseren angrepet av en ukjent soldat, i hvem Ivan Vladislav så ut til å ha gjenkjent den myrdede Jovan Vladimir. Livredd ropte han om hjelp, men ingen skyndte seg til unnsetning og den ukjente soldaten såret den bulgarske herskeren dødelig.

    Ivans død markerte den effektive slutten på det bulgarske riket. Hans sønner var unge og uerfarne, og selv de sterkeste bulgarske lederne tvilte på tilrådeligheten av ytterligere motstand. Da Basil II fikk vite om tsarens død, forlot han Konstantinopel. I Adrianopel ble han møtt av bror til Krakra som erkjente bysantinsk autoritet. Hans eksempel ble fulgt av en større del av den bulgarske adelen som lovet lojalitet til Basil II, og ga fra seg sine festninger. I Serres møtte Krakra sammen med sjefene for 35 slott keiseren og overga seg, og i Strumitsa mottok Basil II en melding sendt av enkekeiserinne Maria om å forhandle om overgivelse av hovedstaden og landet. Basil II belønnet rikt de som overga seg, slik at de kunne beholde sine landområder, rikdom og titler. Kortvarig motstand fortsatte under Ivan Vladislavs eldste sønn Presian og hans brødre, men de overga seg også mot slutten av 1018.»

    "
T. v. Nikulitsa i fengsel med trestokker på føttene etter at han ble tatt til fange annen gang. T. h. Nikulitsa med bundne hender eskortert foran keiser Basil II. Miniatyr fra "Madrid Skylitzes", spansk nasjonalbibliotek (faksimileutgave, Athen 2000). (Wikipedia).

  «Nikulitsa var en gresk adelsmann fra Larissa, guvernør i Servia under Samuils regjeringstid. Han fikk kallenavnet "lille Nicholas" på grunn av sin korte høyde.
     Etter keiser Ivan Vladislavs død i 1018 var han blant de få adelsmenn som fortsatte motstanden i fjellområdene i landet. Etter at hans tropper ble omringet av en bysantinsk hær forsto han at ytterligere motstand var meningsløs og overga seg til Basil II med resten av sine tropper. Basil II sendte ham i Thessalonica under arrestasjon.» 2

 

  1. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26