Johannes Komnenos
-1067

       
f
Manuel Erotikos Komnenos. Hærsjef.
 

Johannes Komnenos. Død 1067. Hoffmarkskalk.
Gift Anna Dalasenna. Født omkring 1030.
Død omkring 1105.
Alexios I Komnenos. Keiser.
Født 1048 i Konstantinopel.
Død 15.08.1118.

Biografi - Biography

Hoffmarkskalk.
Død 1067.

Johannes (Ioannis) var hoffmarskalk ved det bysantiske hoff.

Han ble født i Kastamon i Lilleasien, hvor komnenerne hadde store familieeiendommer. Han ble etter farens død sammen med sin bror Isak I oppdratt under keiserens oppsikt og utdannet i klosteret Studion, dengang et hovedsete for lærde.

Broren Isak ble keiser 02.09.1057, men oppga kronen på grunn av sykdom i 1059. Han valgte da, i stedet for sin bror Johannes, sin venn og førsteminister Konstantin X Dukas som etterfølger.

Johannes var statholder i Bysants i 1057. Da Isak abdiserte i 1059 og gikk i kloster, trakk han seg også tilbake fra det offentlige liv og døde i kloster. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1133. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17