Manuel Erotikos Komnenos
(0955..0960)-1020?
Hærsjef.

>
       
   

Manuel Erotikos Komnenos. Født mellom 955 og 960. Død omkring 1020. Hærsjef.
Gift .
Johannes Komnenos. Hoffmarkskalk.
Født omkring 1015.
Død 12.07.1067.

Biografi - Biography

Hærsjef.
Født mellom 955 og 960.
Død omkring 1020.

    Manuel var hærsjef i Bysants.

    Han var meget ansett og av keiser Basilios II (976 - 1025) en meget begunstiget offiser fra det gamle Paflagonien i Lilleasien. Keiseren utnevnte ham til hærøverste i hele østlandet for å gjøre ende på det fiendlige forhold til Skleros. 1
    "

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Manuel Erotikos Komnenos (gresk romanisert: Manouel Erotikos Komnenos) (* 955/960 - † ca. 1020) var en bysantinsk militær leder under Basil II, og den første fullt ut dokumenterte forfader til Komnenos-dynastiet. Hans opprinnelse og opphav er i dunkel. Han er bare nevnt i kildene som den som ledet forsvarer av Nicea i 978 mot opprøreren Bardas Skleros, og som keiserlig utsending til Bardas Skleros 11 år senere. Han hadde tre barn, sent i livet. Den eldste, Isaac, ble keiser i 1057-1059, og den yngste, John, var stamfar til det komnenske dynastiet som far til Alexios I Komnenos.

    Intet er kjent om Manuels tidlige liv. Av det faktum at han var militært aktiv i 978, og gitt at han var i stand til å få barn så sent som ca. 1015, er det antatt og generelt akseptert av moderne forskere at han er født ca. 955/960. Foreldrenes identitet er uklar: Da Manuels førstefødte sønn ble kalt Isaac (Isaakios), anså den greske lærde Konstantinos Varzos det som sannsynlig at faren hadde samme navn, siden det eldste mannlige barnet etter gresk skikk er oppkalt etter farfar.. Intet er ellers kjent om hans liv og karriere. I følge Varzos arvet Manuel sitt etternavn "Komnenos" fra faren, mens hans like ukjente mor var en navnløs dame fra familien Erotikos, muligens i slekt med opprøreren fra det 11. århundre Theophilos Erotikos. Den franske lærde Jean-Claude Cheynet, foreslo derimot at Manuel var medlem av Erotikos- familien, og at han var den første som endret etternavnet til Komnenos. Moderne forskere godtar ofte Michael Psellos antagelse om at familien stammer fra landsbyen Komne i Thrakia. Varzos anser også at Manuel var bror til protospatharios Nikephoros Komnenos, som ble utnevnt til guvernør i den armenske regionen Vaspurakan kort tid etter annekteringen i 1021, Selv om det er mulig, kan et slikt forhold ikke bevises.

    Manuel ble nevnt første gang i 978, da han ledet forsvaret av Nicea mot opprørsgeneralen Bardas Skleros, som hadde reist seg mot keiser Basil II (keiser 976-1025). Selv om hans oldebarn, prinsessen Anna Komnene, i sin Alexiad hevdet at han hadde blitt utnevnt til strategos autokrator (øverstkommanderende) i Østen og sendt med full styrke for å takle opprøret, er det langt mer sannsynlig at han bare var en lokal sjef. Manuel opprettholdt byens forsvar med viss suksess, selv om beleirerne klarte å undergrave og kollapse et av tårnene, inntil mangelen på mat ble akutt.»

    "
Manuel viser de fulle kornmagasinene i Nicaea til Skleros' utsendinger, miniatyr fra Madrid Skylitzes

  «På det tidspunktet var Manuel i stand til å lure Skleros ved å late som om han hadde et fjell av hvete og at han vurderte å bli med ham, slik at han fikk tillatelse til å la ham og innbyggerne fritt leide til Konstantinopel. Manuel dukker opp igjen i 989, da han ble sendt som utsending til Skleros, som nok en gang hadde reist seg i opprør mot Basil II, for å overtale ham til å overgi seg. Manuel lyktes med sin oppgave, og den gamle opprøreren avsluttet opprøret og overga seg 11. oktober. Titlene som han ble registrert med var patrikios, anthypatos og vestes.

    Manuel eide landområder i det moderne Kastamonu i Paphlagonia, som ble arvet av hans eldste sønn etter hans død, og som ble familiens høyborg på 1000-tallet. Manuel Erotikos Komnenos døde sannsynligvis omkring 1020. På den tiden var hans barn fremdeles små, så han overlot deres omsorg til keiser Basil II.

    Manuels hustru er praktisk talt ukjent. Hun ble sannsynligvis kalt Maria, i likhet med to av hennes barnebarn, og døde sannsynligvis ca. 1015.
    De hadde to sønner og en datter:
    Isaac I Komnenos (ca. 1007 - 1061), giftet seg med Katarina av Bulgaria, datter til den siste bulgarske tsaren, og en fremtredende general. Han ble keiser i 1057 i spissen for en klikk av anatolske generaler, men trakk seg i 1059 og trakk seg tilbake til et kloster.
    En ikke navngitt datter (født ca 1012), gift med Michael Dokeianos, som tjente som Catepan i Italia og ble drept av Pechenegs i 1050.
    John Komnenos (c. 1015 - 12.07.1067), giftet seg med Anna Dalassene, og tjente under brorens regjeringstid som Domestic of the Schools (domestikos t?n schol?n). Han fikk flere barn som også ble senior militære ledere. Hans tredje sønn, Alexios I Komnenos, ble keiser i 1081 og grunnla det komnenske dynastiet.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1134. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32.
  2. Eikiprfis.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05