Konstantin Angelos
1093?-(1166..)
Admiral/Sebastohypertato.

>
       
   

Konstantin Angelos. Født omkring 1093. Død etter 1166. Admiral/Sebastohypertato.
Gift Theodora Komnene. Prinsesse.
Født 15.01.1096.
Andronikos Doukas Angelos. Sabastakrato.
Født omkring 1133.
Død før 1185.

Biografi - Biography

Admiral/Sebastohypertato.
Født omkring 1093.
Død etter 1166.

Levde 1154.
    Admiral i Bysants.

    Konstantin var en asiatisk adelsmann fra Philadelphia. Han tilhørte en høyadelig familie som på den tid synes å ha vært jevnbyrdig med familiene Dukas og Palæologos.

    Han lå i 1154 for anker i Monembasia da Wilhelm I av Sicilien vendte tilbake fra Egypten med sin flåte. Han fikk ordre om å angripe Wilhelm med sin utilstrekkelige flåte. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Konstantin Angelos (ca. 1093 - etter 1166) var en bysantinsk aristokrat som giftet seg inn i det komnenske dynastiet og tjente som militær kommandant under Manuel I Komnenos, Han tjenestegjorde på det vestlige og nordlige Balkan og som admiral mot normannerne og var grunnleggeren av Angelos-dynastiet, som regjerte det bysantinske riket i 1185-1204 grundet og styrte Despotate of Epirus (1205-1318) og Empire of Thessalonica (1224- 1242/46).

    Han ble født i omkring1093 i en ukjent familie i det lokale aristokratiet i Philadelphia. Familiens etternavn, "Angelos", anses ofte ha stammet fra det greske ordet for "engel", men en slik opprinnelse bekreftes sjelden i bysantinsk tid. Det er mulig at deres navn i stedet stammer fra A[n]gel, et distrikt nær Amida i Øvre Mesopotamia. Historikeren Suzanne Wittek- de Jongh foreslo at Konstantin var sønn til en viss patrikios Manuel Angelos, hvis eiendommerr nær Serres ble nevnt i en krysobull av keiser Nikephoros III (r. 1078-1081), men dette anses som usannsynlig av andre forskere.

    Til tross for sin enkle opprinnelse var Konstantin angivelig modig og overmåte vakker, og klarte å vinne hjertet til Theodora Komnene (født 1097), den fjerde datteren til keiser Alexios I Komnenos (r. 1081-1118) og Irene Doukaina. Theodora hadde allerede vært gift en gang med Konstantin Kourtikes, men hennes mann døde uten at de fikk barn. Ekteskapet fant sannsynligvis sted omkring 1122, sikkert etter at Alexios I døde; Keiserinne Irene var tydeligvis imot dette, og det ser ut til å ha forsuret hennes forhold til Theodora, som er oppført sist og med de minst gunstige bestemmelsene i typikonet som Irene ga Kecharitomene- klosteret.

    Konstantins ekteskap løftet ham ut av det ukjente og ga ham tittelen sebastohypertatos, en av de høyeste bysantinske verdighetene, gitt til ektemennene til en keisers yngre døtre. Rangeringen kan ha blitt opprettet spesielt for Konstantin, da han er en av de to første registrerte innehaverne. Hans aktiviteter under regjeringen til Theodoras bror Johannes II Komnenos (r. 1118-1143) er ukjente, men han, likt hans brødre Nicholas, Johannes og Michael nøt favoriseringen av Johannes sønn og etterfølger, Manuel I Komnenos (r. 1143-1180). Dermed deltok han 28.02.1147 i kirkerådet i Blachernae som avsatte patriarken Cosmas II Attikos, og ble rangert på fjerde plass bak arvingen, despotene Bela-Alexios, keiseren Johannes Rogerios Dalassenos og panhypersebastos Stephen Kontostephanos.Sommeren 1149 fulgte han keiser Manuel i hans felttog i Dalmatia. Etter at Manuel erobret festningen Razon, ble Konstantin satt til å vokte området, og startet en ekspedisjon i Nishava-dalen.

    I 1154, da Manuel forberedte seg på krig med William I på Sicilia, ga han onkelen kommandoen over den bysantinske flåten og beordret ham til å fortsette til Monemvasia, hvor han skulle avvente ytterligere forsterkninger. Konstantin ble imidlertid overbevist av sine astrologer om at han, hvis han angrep sicilianerne, ville vinne. Ulydig mot keiserens ordre fortsatte han med å avskjære en langt større siciliansk flåte som kom tilbake fra et raid mot Fatimid Egypt. I det påfølgende slaget ble bysantinene beseiret og de fleste av deres skip deres ble tatt. Hans bror Nicholas klarte å rømme med en håndfull skip, mens Konstantin ble tatt til fange og fengslet i Palermo til 1158, da Manuel inngikk en fredsavtale med William.

    I juni eller juli 1166 anklaget keiser Manuel ham og Basil Tripsychos for å reparere og styrke befestningene i Zemun, Beograd og Niš, og generelt styrke Byzantiums grense mot Ungarn langs den mittre delen av Donau. Som en del av denne prosess organiserte han gjenbosetting av Brani?evo. Datoen for hans død er ukjent; hans hustru døde muligens før ham da huns sist ble nevnt i 1136.

,    Med utgangspunkt i Du Cange skilte mange tidligere historikere mellom to personer med dette navnet, siden kildene forteller at en lavere adelsmann ved navn Konstantin Angelos, fra Philadelphia, giftet seg med den fjerde datteren til Alexios I Komnenos og fikk tittelen pansebastohypertatos, mens Konstantin Angelos , onkel til Manuel I og aktiv under sistnevntes regjering, er registrert i kildene som en sebastohypertatos. Imidlertid demonstrerte Lucien Stiernon i 1961 at de to personene faktisk er identiske, med pansebastohypertatos bare som en retorisk utvidelse av den riktige tittelen.»

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1164. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 31.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26