Johan Arnt Møller
1815-1893
Jekteskipper.

>
ff
Torber Iversen Høyvaag. Født 1729 på Fevåg, Stjørna (ST). Død 1802 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Strandsitter og fisker.
fm
Kirsten Jacobsdatter Møller. Født 1736 på Hellem, Nes (ST). Død 01.02.1813 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
mf
Ellend Albertsen Spell. Født 29.01.1737 på Røros (ST). Død 1808 på Røros (ST). Hyttearbeider, bruksbonde.
mm
Anne Margrete Lorentsdatter Schancke. Født 03.03.1743 på Røros (ST). Død 22.11.1830 på Røros (ST).
f
Jacob Torbersen Høyvaag/Møller. Født omkring 1764 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Død 14.08.1830 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Strandsitter, fisker.
m
Anne Ellendsdatter Schancke. Født 1786 på Røros (ST).

Johan Arnt Møller. Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST). Død 30.08.1893 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST). Jekteskipper.
Ugift Karen Isaksdatter Tonning. Tjenestepike.
Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 07.05.1809 i Vågå (OP). 1
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Døpt 17.11.1839 i Bakke, Strinda (ST). 2
Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST).
Gift 01.01.1845 i Bakke, Strinda (ST) 3 Johanna Isabella Rafsnes. Født 05.11.1816 i Bjørnør.
Døpt 28.03.1817 i Næss kirke, Nes (ST). 4

Biografi - Biography

Jekteskipper.
Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Døpt 19.05.1816 i Viklem kirke, Ørland (ST). 5
Død 30.08.1893 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Begravet 05.09.1893 i Bakke, Strinda (ST). 6

Levde 1865 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Levde 1875 i Trondheim (ST).
    Johan Arnts foreldre var
Jacob Torbersen Møller/Høyvaag (ca. 1764-1830) og
Anne Ellendsdatter Schancke (1809-1786) fra Røros.

  "
I hehold til folketellingen i 1801 lå Høevaagen under gården «Raak Ythre» nær Råkvåg i Nordfjorden i den indre delen av Stjørnafjorden.

    I kirkebok for Ørlandet finnes Johan Arent Meier, født 16.11.1815 på Høyvåg i Stjørna som sønn til Jacob Torbergsen Høevaagen:

  "

  1816 - Bededag [5. søndag etter Påske] i Viklem kirke:
  «Døbt Jacob Torbergsen Høevaagens, og ægtefellens Børn: Johan Arent Meier».
Faddere var Ane Brekstad, Kiersten Høevaag, Andreas ibm, Gabriel ibm og Christopher Raak.

    Det oppgis i kirkeboken for Bakklandet i Trondheim at Anna Johanna var hans første barn utenfor ekteskapet [1 leiermaal].
    De ble ikke gift, for Johan Arnt giftet seg 01.01.1845 i Bakke kirke med pike Johanna Isabella Refsnes fra Bjørnør. Han oppgis da å være ugift arbeider, 29 år gammel og født i Bjørnør som sønn til Jacob Høvaag. Men i en annen kirkebok for samme tidsrom og sogn oppgis han å være jekteskipper og født i Ørlandet som sønn til strandsitter Jacob Møller.

    Johan Arnt kalles sjøfarende i 1846, men jekteskipper i 1850 og 1854.

    I 1865 er familien bosatt i Nedre Bakklandets Nygade nr. 5.

    Ved folketellingen i 1875 bor familien hos «Søfarende og Huseier» Ole Myhre i Kirkeslætten, gard nr. 1730, Trondheim.
    Johan Arnt er «Søfarende». Forøvrig består familien av hans hustru, Johanna, datteren Jakobia - gift Düwel - og sønnen Johannes som er ugift handelsbetjent. Datteren Jakobia «Forsørges av Faderen» og har barna Fredrik, født i 1873, og Fritjof, født i 1875, begge født i Trondheim.

    Johan Arnt døde 30.08.1893 i Bakke sogn (Trondheim) av «Mortus Briglit:».


  "
Kirkebok Trondheim prestegjeld, Bakke sogn nr. 19: 1893-1900, «E. Døde», folio 161.

    Han ble begravet 5. september i Strinda sogn og jordfestet 15. september.
«Johan Arnt Møller, fhv. skipper. ... ved (svigersønnen) Retsbye(?) Duwels ....; Gift».
Fødested oppgis til Voyen, Skjørn sogn i Bjugn prestegjeld.

    Ved sin død bodde han i Nedre Møllenberggate 35A. 7

 

 1. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 165.
 2. Kirkebok Strinda Bakke nr. 3: «Fødte», 1839, side 29, nr. 54.
 3. Kirkebok Strinda Bakke nr. 3: «Ægteviede», nr. 1.
 4. Kirkebok Ørland nr. 659A03, 1767-1818 - Kronologisk liste 1817, uten sidenr.
 5. Kirkebok Ørlandet nr. 3: «Døpt», kort 7/8, folio ikke oppgitt.
 6. Ministerialbok Bakklandet (Bakke) nr. 604A19, 1893-1900: «E. Døde», folio 161.. Klokkerbok Bakklandet nr, 604C06 - 1886-97: «E. Døde», folio 189.
 7. Folketellingen for Bakklandet i 1865.

  Folketellingen for 1601 Trondheim i 1875.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30