Ellend Albertsen Spell
1737-1808
Hyttearbeider, bruksbonde.

>
ff
Ellend Olsen Spell. Født omkring 1647. Død 1723 på Røros (ST). Bergsgesell.
fm
Siri Olsdatter. Født omkring 1650. Død 27.12.1736 på Røros (ST).
mf
Ole Joensen Aas. Født omkring 1678. Død 1758 på Røros (ST). Bergknekt.
mm
Anne Mortensdatter Qvax. Født omkring 1682. Død 1762 på Røros (ST).
f
Albert Ellendsen Spell. Født 1700 på Røros (ST). Død 1778 på Røros (ST). Bergsknekt.
m
Maritte Olsdatter Aas. Født omkring 1705 på Røros (ST). Død 1787 på Røros (ST).

Ellend Albertsen Spell. Født 29.01.1737 på Røros (ST). Død 1808 på Røros (ST). Hyttearbeider, bruksbonde.
Gift 18.06.1762 på Røros (ST) 1 Anne Margrete Lorentsdatter Schancke. Født 03.03.1743 på Røros (ST).
Døpt 10.03.1743 på Røros (ST). 2
Død 22.11.1830 på Røros (ST).
Begravet 28.11.1830 i Røros (ST). 3
Anne Ellendsdatter Schancke. Født 1786 på Røros (ST).
Døpt 22.01.1786 på Røros (ST). 4

Biografi - Biography

Hyttearbeider, bruksbonde.
Født 29.01.1737 på Røros (ST).
Døpt 03.02.1737 på Røros (ST). 5
Død 1808 på Røros (ST).
Begravet 20.03.1808 på Røros (ST). 6

    Ellend var sønn til Albert Ellendsen Spell og Maritte Olsdatter Aas.

    Han ble født i 1737:

  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 40, nr. 8.

    Albert Spels Søn Elling Fød. 29 Jan. Døbt 3 Febr.
Sp. Christian Friderich Irgens, Ellev Kieldsen Spel, Ingbrigt Olsen Aas, M. Anne L.ølth(?) Holst, Maritte Kieldsdatter Spel, Anne Cathrine Olsdatter Aas.
    Modren introduceret 3 Marts».

    Ellend tilhørte en kognatisk slektsgren med den kjente Spell Oluf ved Røros kobberverk (født ca. 1609, levde i 1691) som eldste kjente stamfar.

    Anne Margrete og Ellend ble gift i 1762:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede, folio 17, nr. 13.

    «Ellend Albertsen og Anne Margrete Lorentsdatter Schanke bleve Trolovet 23 May.
Caverende Johannes Johannisen. Iver Audensen.
    D. 18 Juni bleve de Copulerede».

    Ellend var hytte- og pliktarbeider ved Røros kobberverk og bruksbonde av Kåsa (gnr. 44, bnr. 1) under Rørosgård.

    Han festet Spellvollen på Hånesåsen i 1778. I Røros verks jordegodsbefaringsprotokoll for dette året står det om vollen at den er en god seter.

  "
Folketellingen i 1801, 1408 Røros prestegjeld,, Røros bergplats, 8 Stormoen, familie 242 og 243, folio 378b.

    Ved folketellingen i 1801 bodde Ellend (Elling) og hans fru på Røros Bergplads/Stormoen. Han var da hyttearbeider og 64 år gammel. Sønnene Jon og Ole, 26 henholdsvis 19 år gamle, bodde hos sine foreldre.
    På nabogården bodde sønnen Lorentz Ellingen Spell (30 år) med hustru Anne Pedersdatter Salve (26 år) og sønnen Elling (1 år).

    Ellend døde i 1808:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 6, 1806-16, Døde og begrravede, folio 360, nr. 16.

«Aar: 1808.
Dagen: 20de Martü - 3de Søndag i Faste.
No: 16.
Den Begravedes Namnn: Hi.. arbeider Ellen Albrichtsen Spel.
Alder: 71.
Af hvad Sygdom eller Tilfælde hendøde: Svindsot».

  "
Skifteprotokoll - Røros bergrett nr. 3A 07, 1797-1813, folio 515a.

    Skifte etter Ellend ble avholdt på Røros 24.03.1808. 7

 

 1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede, folio 17, nr. 13.
 2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 52, nr. 20.
 3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 8, 1829-44, Døde og begrravede, folio 591, nr. 36.
 4. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Fødte og døbte, folio 88, nr. 7.
 5. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 40, nr. 8.
 6. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 6, 1806-16, Døde og begrravede, folio 360, nr. 16.
 7. Folketellingen i 1801, 1408 Røros prestegjeld,, Røros bergplats, 8 Stormoen, familie 242 og 243, folio 378b. Skifteprotokoll - Røros bergrett nr. 3A 07, 1797-1813, folio 515a. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 247-248. Rørosboka, 4. bind, side 452. Astrid Ryen: Gruvearbeierslekter.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30