Ole Joensen Aas
1678?-1758
Bergknekt.

>
       
   

Ole Joensen Aas. Født omkring 1678. Død 1758 på Røros (ST). Bergknekt.
Gift Anne Mortensdatter Qvax. Født omkring 1682.
Død 1762 på Røros (ST).
Begravet 03.10.1762 på Røros (ST). 1
Maritte Olsdatter Aas. Født omkring 1705 på Røros (ST).
Død 1787 på Røros (ST).
Begravet 11.03.1787 på Røros (ST). 2

Biografi - Biography

Bergknekt.
Født omkring 1678.
Død 1758 på Røros (ST).
Begravet 16.07.1758 på Røros (ST). 3

Levde fra 1701 til 1739 på Røros (ST).
    Bergknekten «Olle Joensen Aas», som i 1701 er 23 år gammel, må være far til Maritte.

    Det er ukjent hvor Ole kom fra, men da hans hustru begraves i 1762 kalles hun «Ole Aasens Enke» Dette indikerer muligens at Ole kom fra gården Aasen på Røros..

    Han er fadder da Maritte og Albrecht døper barna Ellend i 1735 og Joen i 1739.


    "
Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, gruvefolkene, folio 161..

Røraas Kaaber Werckis Præstegield - Grube Folchene.
Deris Stand:
    Bergs Knegter.
Mændenis Nafne - Deris Alder:
    Olle Joensen Aas - 23».

    Bergknekt var mllomste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var berggesell.


    I 1733 ble Mortenåsvollen, også kalt Rislia, festet av Ole Joensen Aas.

    Festet gikk i 1734 over til sønnen Morten, gift med Kirsten Vildman.

    Ved bygselbefaringen i 1778 gis denne beskrivelsen av husene på bruket:
    «På vollen var to små stuer, en gammel ditto og forstuedør imellom, en høylåve, to høylåver av stein, et gammelt, forfallent fehus av stein med skjul, en høylåve, dels gode og dels forfalne hus. Innhegningen meget forfallen. Omkring vollen noen engeslåtter og ung bjørkeskog.»

    Ole døde i 1758, 85 år gammel.


    "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 133b, nr. 34.

    «Anno 1758
34. Ole Joensen Aas begraven den 16 Julü gammel 85 Aar.»

    En lakune i skifteprotokollene for Røros Bergrett mellom 24.04.1756 og 19.05.1784 gjør at et eventuelt skifte ikke er tilgjengelig. 4

 

  1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 135a, nr. 85.
  2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Døde og begravede, folio 129b, nr. 11.
  3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 133b, nr. 34.
  4. Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, gruvefolkene, folio 161.. Rørosboka, 4. bind, side 23-24. Astrid Ryen: Gruvearbeierslekter.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30