Albert Ellendsen Spell
1700-1778
Bergsknekt.

>
ff
Oluf (Spell-Ola) Olufsen Spell. Født omkring 1609. Død før 1701 på Røros (ST). Arbeidernes opprørsleder.
fm
Anne Erichsdatter. Død 1691 på Røros (ST).
   
f
Ellend Olsen Spell. Født omkring 1647. Død 1723 på Røros (ST). Bergsgesell.
m
Siri Olsdatter. Født omkring 1650. Død 27.12.1736 på Røros (ST).

Albert Ellendsen Spell. Født 1700 på Røros (ST). Død 1778 på Røros (ST). Bergsknekt.
Gift 06.06.1734 på Røros (ST) 1 Maritte Olsdatter Aas. Født omkring 1705 på Røros (ST).
Død 1787 på Røros (ST).
Begravet 11.03.1787 på Røros (ST). 2
Ellend Albertsen Spell. Hyttearbeider, bruksbonde.
Født 29.01.1737 på Røros (ST).
Døpt 03.02.1737 på Røros (ST). 3
Død 1808 på Røros (ST).
Begravet 20.03.1808 på Røros (ST). 4

Biografi - Biography

Bergsknekt.
Født 1700 på Røros (ST).
Døpt 08.08.1700 på Røros (ST). 5
Død 1778 på Røros (ST).
Begravet 22.02.1778 på Røros (ST). 6

    Albert var sønn til Ellend Olsen Spell og Siri Olsdatter.

    Han ble døpt i 1700:

  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 1, 1691-1700, Kronologisk liste, folio 1151.

    «d. 8de Aug: Dom: 9 post Trinit: Spel Ellends Barn døbt og Kaldet Albert.
Fadd: Ma.n Elen Hr. Jochum Angels, Karen Jacobsd:,
         Monsr. Bergmand, Monsr. Berenhoft og Anders Aalum».

    Maritte og Albert ble gift i 1734:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede og copulerede, folio 4, nr. 16.

    «D. 26 April bleve Albert Spell og Maritte Olsdatter trolovede.
Caverende Hans Hansen Sund, Anders Hougen.
    D. 6 Junü bleve de Copulerede».

    Albert slo seg ned på Stormoen i Albrekt-an, hus nr. 325. Han arbeidet hele tiden ved Hestkletten.

    Han festet i 1750 en voll oppe ved Middagshaugen. Denne, eller rettere sagt tomten etter den, kalles også nå for Spellvollen.

    I 1762 er vollen ført blandt regressvoller, og man mener at den er anlagt i stedet for den gamle Spellvollen ved Åsvollen.

    Ekstraskatten det året ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

  "

    «Mand Tal over de Personer i Røraas Meenighed,
      som skal svare ExtraSkat efter Forordningen av 23 September 1762.
II: Mand Tal over de Personer i Røraas Meenighet, som boer paa Matriculerede Platse

......
«Gaardenes Navne:
    Røraas Gaard
    NB. Under denne Røraas Gaard ere disse Huusmænd,
          som ere i Verkets arbejde, eller Handverkere
Huusmænd og Inderste med Deres Børn og Navne
    ....
    3 Engen, hvor ere
        ...
        2. Albert Spel: Maitte Olsd.
             Børn. Ellend gift med Anne Mrgrete Lorentsd.
Tilsammen
    4».

    De fleste rørosingene hadde setrer i traktene omkring Bergstaden. Der oppholdt folk seg som regel når driften ved Verket stanset en måneds tid om sommeren av hensyn til slåttonna. Det var et langdrygt arbeid å skaffe nok vinterfor til kjørekrøtter, kyr og sauer. Utmarksslåtten var svært viktig i Røros-bygdene.

    Albert døde i 1778:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Døde og begravede, folio 125, nr. 10.

    «Albert Spel begraven 22 Februarii gammel 79 Aar».

    En lakune i skifteprotokollene for Røros Bergrett mellom 24.04.1756 og 19.05.1784 gjør at et eventuelt skifte ikke er tilgjengelig. 7

 

 1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede og copulerede, folio 4, nr. 16.
 2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Døde og begravede, folio 129b, nr. 11.
 3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 40, nr. 8.
 4. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 6, 1806-16, Døde og begrravede, folio 360, nr. 16.
 5. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 1, 1691-1700, Kronologisk liste, folio 1151.
 6. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Døde og begravede, folio 125, nr. 10.
 7. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 247. Rørosboka, 4. bind, side 16, 452. Astrid Ryen: Gruvearbeiderslekter.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30