Anne Margrete Lorentsdatter Schancke
1743-1830

>
ff
Knud Pedersen Schancke. Født omkring 1685 på Røros (ST). Død 1752 på Røros (ST). Ertzscheider.
fm
Karen Lorentzdatter Biørgum. Født omkring 1688 på Røros (ST). Død 1756 på Røros (ST).
mf
Johannes Michelsen Nyplass. Født omkring 1666 på Litlgjerdet, Ålen, Haltdalen (ST). Død 1747 på Røros (ST). Stiger.
mm
Anne Olsdatter Kuraas. Født omkring 1674. Død 1762 på Røros (ST).
f
Lorentz Knudsen Schancke. Født omkring 1708 på Røros (ST). Død 1764 på Røros (ST). Røstvender, vedpakker.
m
Maritte Johannesdatter Nyplass. Født omkring 1711 på Røros (ST). Død 1782 på Røros (ST).

Anne Margrete Lorentsdatter Schancke. Født 03.03.1743 på Røros (ST). Død 22.11.1830 på Røros (ST).
Gift 18.06.1762 på Røros (ST) 1 Ellend Albertsen Spell. Hyttearbeider, bruksbonde.
Født 29.01.1737 på Røros (ST).
Døpt 03.02.1737 på Røros (ST). 2
Død 1808 på Røros (ST).
Begravet 20.03.1808 på Røros (ST). 3
Anne Ellendsdatter Schancke. Født 1786 på Røros (ST).
Døpt 22.01.1786 på Røros (ST). 4

Biografi - Biography

Født 03.03.1743 på Røros (ST).
Døpt 10.03.1743 på Røros (ST). 5
Død 22.11.1830 på Røros (ST).
Begravet 28.11.1830 i Røros (ST). 6

    Anne Margrete var datter til Lorentz Knudsen Schanke og Maritte Johannesdatter Nyplass.

    Hun ble født 03.03.1743:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 52, nr. 20.

    «Lorents Knudsens Datter Anne Margrete fød 3 Marts. Døbt 10 ejusd [samme måned?].
Sp: Christian Frost, Ole Christophersen, Tarald Olsen, M. Kirsten Lorentsdatter, Maritte Larsdatter, Karen Johannisdatter.
    Moren introduceret 11 April».

    Anne Margrete og Ellend hadde følgende barn:
1763: Albrecht, repslager, død i Trondheim i 1843.
1765: Maritte, død i Trondheim i 1856.
1767: Anne, død samme år.
1768: Anne, død i 1771.
1771: Lorentz, skomaker, død i Trondheim (Lade) i 1848.
1776: Joen, husmann, død i Hamlandsviken i Nærøy i 1837.
1779: Knud, kirkebygger, død i Torstad Dalen i Nærøy i 1856.
1782: Ole, skomaker og hyttearbeider, død i Røros i 1871.
1786: Anne, tjente i Nordland i 1808, gift 1811 i Trondheim med Jacob Torbersen Møller/Høyvåg.

    1763: «Ellend Albertsens Søn Albert døbt 15 Maji.
Sp. Teoderus(?) Mølman, Albert Ellendsen, Peder Lorentsen, M. Hillebor Midgaard, Maritte Johannisdatter, Kirsten Iversdatter Spel. Moderen introduceret 19. juni» (Kirkebok nr. 3, folio 119, nr. 50).
    1765: «Ellend Albertsens Datter Maritte døbt 20 Jan.
Sp: Henning Fuen, Johannes Lorentsen, Knud Schanke, M. Anne Mølman, Maritte Olsdatter Aas, Karen Hansdatter. Moderen introduceret 17 Feb» (Kirkebok nr. 3, folio 122, nr. 3).
    1767: «Ellend Albertsens Hustru Anne Margrete Lorentsdatter introduceret 2 august efter een hiemmedøbt Datter Anne som Dødde» (Kirkebok nr. 4, folio 27, nr. 59).
    1768: «Ellend Albertsen og Anne Margrete Lorensdatters Datter Anne døbt 2 Octob.
Fadderne: Lorents Schanke, Henric Ødegaard, Ole Steensen, Tunkild Steen Iversens Hustru, Ingebor Henric ... Hustru, Elen Lorentsdatter Schanke. Moderen introduceret 30 Octob» (Kirkebok nr. 4, folio 31, nr. 85).
    1771: «Ellend Albertsen og Anne Margrete Lorentsdatters Søn Lorents døbt 22 Decemb.
Fadderne: Wilhelm Fyhn, Joen Oudensen, Ole Iversen Spel, Karen Fyhn, Karen Hans Sunds Hustru, Margrete Olsdatter Aas. Moderen introduceret 19 Jan hegv [neste år?]» (Kirkebok nr. 4, folio 42, nr. 103).
    1776: «Ellend Albertsens og Anne Margrete Lorensdatters Søn Joen døbt 14 Januar.
Faddere: Peder Lorensen Schanke, Johannes Kemve, Hans Johannisen Langland, Karen Joen Oudensens Hustru, Lucia Johannis Lorensens Hustru, Barbro Mortensd. Moderen introduceret 11 decbr» (Kirkebok nr. 4, folio 54, nr. 5).
    1779: «Ellend Albertsen og Anne Margrethe Lorentsd. Søn Knud døbt 1 Febr.
Fadderne: Christen Skancke, Johannes Kiæmpe, Bendix Larsen, Karen Hans Beues Enke, Elen Johannes Kiæmpes Hustru, Olava Iversd. Skancke. Moderen introduceret 21 Febr.» (Kirkebok nr. 4, folio 66, nr. 3).
    1782:. «Ellend Albrictsen og Anne Margrethe Lorentsd. Søn Ole døbt 16 junü.
Fadderne: Claus Holst, Ditlev Pedersen, Joen Henricsen Ødegaard, Caroline Ølstein, Sophia Ditlev Pedersens Hustru, Maritte Henrichsd. Ødegaard. Moderen introduceret 7 julü» (Kirkebok nr. 4, folio 77, nr. 44).

  "
Barna tok slektsnavnet Schanke omkring 1785. Innenfor denne slektsgren førtes som slektsvåpen «i ett blått felt, en bepansret skanke med sporre, alt av gull».

    Ved folketellingen i 1801 var Anne Margrete 58 årgammel.

  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 8, 1829-44, Døde og begrravede, folio 591, nr. 36.

    Anne Margrete døde av «Høi Alderdom» som enke på fattighuset i 1830. 7

 

 1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede, folio 17, nr. 13.
 2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 40, nr. 8.
 3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 6, 1806-16, Døde og begrravede, folio 360, nr. 16.
 4. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Fødte og døbte, folio 88, nr. 7.
 5. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 52, nr. 20.
 6. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 8, 1829-44, Døde og begrravede, folio 591, nr. 36.
 7. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 247-248. Rørosboka, 4. bind, side 452. Folketellingen for 1408 Røraas i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30