Knud Pedersen Schancke
1685?-1752
Ertzscheider.

>
ff
Faste Pedersen [Schancke]. Født omkring 1620 i Hackås (Z). Død 1694 på Røros (ST). Buntmaker, berggesell, bergsknekt.
fm
Ildri Pedersdatter [Bock]. Født omkring 1628. Død 14.08.1728 på Røros (ST).
mf
Knud Erichsson [Drake].
 
f
Peder Fastesen [Schancke]. Født omkring 1660 på Røros (ST). Død 1733 på Røros (ST). Stiger, ertzschneider.
m
Gunilla Knudsdatter [Drake]. Født omkring 1652. Død 1744 på Røros (ST).

Knud Pedersen Schancke. Født omkring 1685 på Røros (ST). Død 1752 på Røros (ST). Ertzscheider.
Gift omkring 1707 1 Karen Lorentzdatter Biørgum. Født omkring 1688 på Røros (ST).
Død 1756 på Røros (ST).
Begravet 18.01.1756 på Røros (ST). 2
Lorentz Knudsen Schancke. Røstvender, vedpakker.
Født omkring 1708 på Røros (ST).
Død 1764 på Røros (ST).
Begravet 14.10.1764 på Røros (ST). 3

Biografi - Biography

Ertzscheider.
Født omkring 1685 på Røros (ST).
Død 1752 på Røros (ST).
Begravet 11.06.1752 på Røros (ST). 4

    Knud var sønn til Peder Fastesen [Schancke] og Gunilla Knudsdatter [Drake].

    Han var ertzscheider ved Røros kopperverk i 1715. En ertzscheider (tysk) var malmekspert og ansvarlig for malmbehandling.

    Han nevnes som Peder Knutsen Skanke den 08.03.1721 i Røros Bergrett.

    Videre nevnes han som «skifteforvaltere velaktede mand Knut Pedersen Schanke» 29.11.1749.

    Han brukte Nyplasshage «Skanckerommet», gnr. 139, bnr. 14.

    Den første kjente eieren av «Hus nr. 2» i Hyttegaten er Ole Larsen Tamnes som det ble avholdt skifte etter i 1713. Neste eier var velstandsmannen Knud Pedersen Schanke.

    Da Knud døde i 1752 var han 67 1/3 år gammel, dvs. født ca. 1685:
    Folketellingen i 1701 angir alderen da til 14 år, en annen oppgave fra samme år oppgir alderen til 12 år:

    "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 86a, nr. 18.

    1752: «Knud Schanke begraven 11 Jun: gammel 67 1/3 Aar».

    Skiftet etter hans død ble avholdt 19.06.1752.


    "
Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 872-873.

    «Leonardt Chrisdtian Borengrevink giør vitterligt at anno - 1752 d: 19 Jni Jndfant sig mig ... begie tillige med de beskikkede Wrderingsmænd pg vidner John Andersen Hytte og ..urmand og Kield Pedersen Kilisberg udj ... Aar. Røros Brugsplads effter en nyelig avgangen Ærtzscheder Knud Pedersen Schanke for at registere og vurdere bemelte Sal: Mands eftterlatte effecer til paafølgende rigtighet for alle vedkommende fornemmelig til at Lovligt Arveskiftte imellem Encken Karen Lorensdatter Biørgem og deres fæller avlede 8 Børn Fire Sønner og Fire døttre, menlig
den eldste Søn Lorenz Knudsen Schancke
den anden Søn Peder Knudsen Skancke
den tredie Søn Faste Knudsen Schancke
den fierde Søn Andeers Knudsen Schanck 29 Aar gl: åaa Sølvverket Kongsberg og Beboende,
den eldste Datter Elen Knudsdatter som har Hans Jensen Bryhum til ægte
den anden datter Gunille Knudsdatter som har Sten Iversen Qvickne til ægte
den tredie datter Anne Knudsdatter som er gift med Jens Iversen Qvickne,
den yngste Datter Karren Knudsdatter, som er giftt med Morten Evensen Opdall
    Paa arvingens veigne var ovennvende Ecken Karen Lorenzdatter Biørgum samt alle tre de nærværende Sønner Lorenz, Peder og Faste Knudssønner, paa Døttrene Elen Gunille Anne og Karen Knudsdøttrer med deres Mæand Hans Bryham, Sten Iversen, Jens Iversen og Morten Evensen Opdall.
    Da Stervboets effecter blev angivet forefunden og tagne under registration og vurdering som følger,
Penge og Sølv blev efterspurt men fantes ikke .. Encken fforklaring at mandens lange Svaghet og Sengeliggende har gaaet bort Fattigt så at intet av det efterfølgende er nyende
...»

    Karen og barna Lorentz, Anders som var på Kongsberg, Elen gift med Hans Jensen Bryhan, Gunhild gift med «Esten Iversen Qvikne» - identisk med Steen Iversen [Neergaard] fra deres gifte 24.06.1748 - og Karen gift med Martin Evensen Opdal, fikk 357 riksdaler å dele. Gunhild og hennes mann ble boende i gården. 5

 

  1. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 134.
  2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 88b, nr. 3.
  3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 136b, nr. 4.
  4. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 86a, nr. 18.
  5. Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 872-873. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 134. Rørosboka, 4. bind, side 120.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30