Lorentz Knudsen Schancke
1708?-1764
Røstvender, vedpakker.

>
ff
Peder Fastesen [Schancke]. Født omkring 1660 på Røros (ST). Død 1733 på Røros (ST). Stiger, ertzschneider.
fm
Gunilla Knudsdatter [Drake]. Født omkring 1652. Død 1744 på Røros (ST).
mf
Lorentz Ingebrigtsen Biørgum. Født omkring 1661. Død 1708 på Røros (ST). Smelter.
mm
Elen Joensdatter [Hellum]. Død 1731 på Røros (ST).
f
Knud Pedersen Schancke. Født omkring 1685 på Røros (ST). Død 1752 på Røros (ST). Ertzscheider.
m
Karen Lorentzdatter Biørgum. Født omkring 1688 på Røros (ST). Død 1756 på Røros (ST).

Lorentz Knudsen Schancke. Født omkring 1708 på Røros (ST). Død 1764 på Røros (ST). Røstvender, vedpakker.
Gift 15.05.1733 i Røros (ST) 1 Maritte Johannesdatter Nyplass. Født omkring 1711 på Røros (ST).
Død 1782 på Røros (ST).
Begravet 13.10.1782 på Røros (ST). 2
Anne Margrete Lorentsdatter Schancke. Født 03.03.1743 på Røros (ST).
Døpt 10.03.1743 på Røros (ST). 3
Død 22.11.1830 på Røros (ST).
Begravet 28.11.1830 i Røros (ST). 4

Biografi - Biography

Røstvender, vedpakker.
Født omkring 1708 på Røros (ST).
Død 1764 på Røros (ST).
Begravet 14.10.1764 på Røros (ST). 5

    Lorentz var sønn til Knud Pedersen Schancke og Karen Lorentzdatter Bjørgum.

    Maritte og Lorentz ble gift i 1733:

  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede og copulerede, folio 3, nr. 7.

    «D. 12 April blev Lorentz Knudsen Schancke og Maritte Johannisdatter trolovede.
Caverende Jens Pedersen Schanke, Peder Kuraasen.
D. 15 Maji bleve de Copulerede».

    Lorentz var først arbeider i gruven og deretter røstvender i 33 år.
    En røstvender var en hytterarbeider som arbeidet med den andre røsteprosessen. Disse glødet og renset malmen før den egentlige smelteprosessen.

    Han var så vedpakker ved hytten
(Statsarkivet i Trondheim, Rkob.v, 8.8.1., resolutioner ---, 11.09.1766).

    Lorentz falt ved hytten og ble sengeliggende.

    Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

  "

    «Mand Tal over de Personer i Røraas Meenighed,
      som skal svare ExtraSkat efter Forordningen av 23 September 1762.
I: Over dem som sorterer under Verkets Jurisdiction og ikke boer paa Matriculerede Pladse».

....
«Pladserne og Gaderne
    1. Hyttegaden.
         No 3.
Mand og Hustruer, Deres Navne
    Lorentz Knudsen: Maritte Johannisd.
Andre hos Sig havende Folk, Deres Navne
    Beritte Henricsdatter og Sønnen Johannes Joensen
Tilsammen
    4».

    Han døde i 1764 kun 56 år gammel:


  "
Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 136b, nr. 4.

    «Lorents Knudsen Schanke begraven den 14 Oct gammel 56 aar».

    En lakune i skifteprotokollene for Røros Bergrett mellom 24.04.1756 og 19.05.1784 gjør at et eventuelt skifte ikke er tilgjengelig. 6

 

 1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Trolovede og copulerede, folio 3, nr.
 2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 4, 1767-97, Døde og begravede, folio 127b, nr. 48.
 3. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Fødte og døbte, folio 52, nr. 20.
 4. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 8, 1829-44, Døde og begrravede, folio 591, nr. 36.
 5. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 136b, nr. 4.
 6. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 134-135.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-18