Lorentz Ingebrigtsen Biørgum
1661?-1708
Smelter.

>
       
f
Ingebrigt Evensen(?) Biørgum. Født omkring 1631.
m
Karen Larsdatter.

Lorentz Ingebrigtsen Biørgum. Født omkring 1661. Død 1708 på Røros (ST). Smelter.
Gift Elen Joensdatter Hellum. Død 1731 på Røros (ST).
Begravet 13.03.1731 på Røros (ST). 1
Karen Lorentzdatter Biørgum. Født omkring 1688 på Røros (ST).
Død 1756 på Røros (ST).
Begravet 18.01.1756 på Røros (ST). 2

Biografi - Biography

Smelter.
Født omkring 1661.
Død 1708 på Røros (ST).

Levde 1701 på Røros (ST).
    Det første dokument om hus nr. 4 i Bergmannsgata (Hyttegaden) er fra 1695, der Lorentz Biørgum forplikter seg til å sørge for sine foreldre, Ingebrigt Biørgum og Karen Larsdatter, til deres dødsdag med kost og klær. Han og familien skal oppføre seg pent mot de gamle, og bekoste en skikkelig begravelse. For dette underholdet skal Lorentz bruke og arve foreldrenes eiendom, hus, innbo, krøtter og gresshager, men også overta farens gjeld.
    Denne avtalen ble bevitnet med bumerker og signeter 27.02.1695 av brødrene Lorentz, Even og Peder Biørgum og svogeren Oluf Andersen Qvekne. Bergskriver Peder Hiort den eldre og proviantskriver Niels Hansen skrev under til vitterlighet.

    Manntallet for 1701 viser:


    "
Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, hyttefolkene, folio 166.

«Røraas Kaaber Werckis Præstegield - Hytte Folchene.
Deris Stand:
    Smeltere.
Gaardernis eller Pladsernis Nafne:
    Aasen.
Mændenis Nafne:
    Lorentz Biørgum.
Deris Alder:
    40.
Deris Sønners Nafne og hvor de findes - Deris Aar og Alder:
    Joen Lorentzen - 5.
Tieniste Karer eller Drenger
    Olle Larsen Fød i Opdahl - 16».

    De arbeiderne som tjente best i gammel tid, var smelterne.

    I 1708 ble det holdt skifte etter «smelter Lorentz Biørgum»:

    "
Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 44b.

    «Anno 1708 d. 17 Decembr blef af Directeuren Bergman effter faaregaaende Registering og Vurdering Biværelse af Christen Olß. og Anders Linlenn som Vurderingsmænd huldet Skiftte effter Smelter Jul: Lorentz Biørgum, imellem hans Effterladne Enche Ellen JonsDatter og Deris felles Børn, Treede Sønner og Fire Daatere,
dend ældste Søn Joen nu gammel 12 Aar,
den Andre Søn Jngebrigt gammel 7 aar, og
dend Tredie Olluf 3 Aar
dend ældste Datter Karen gammel 20 Aar,
den andre Jngebore gammel 17 1/2 Aar,
Den Tredie Kirsen gammel 15 Aar og
dend fierde Magdalena gammel 9 Aar.
    Paa dißße umyndigis vegne var deris Sal: Faders Broder Ertzschneider Effren Biørgum og nærværende. Boets Anviste og forefundenn Midler var effterfølgende.»

    Hans gård, som lå i Hyttegaden mellom elva og Oluf Larsen Tamnesets hus, ble taksert. Den besto av en stue med kjeller og uinnredet loft. Stua hadde tre vinduer, en stor seng og et kråskap. Lorentz hadde et bryggerhus, en stall med lem over, fjøs og høylade, og en liten hage. Til gården var det fire gresshager, tre i Storhagen og en i Junkerhagen. Gård og hager ble vurdert til 106 riksdaler.
    Han hadde tinn til 17 daler og redskap for 6. Besetningen besto av 4 kyr, 2 kalver, 1 kjøreokse og 1 hest.
    Boets midler var 244 og gjelden 139 riksdaler, så arvingene fikk 105 riksdaler. 3

 

  1. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 74b, nr. 6.
  2. Kirkebok Røros prestegjeld, Røros sogn nr. 3, 1727-66, Døde og begravede, folio 88b, nr. 3.
  3. Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Røros kobberverks prestegjeld, hyttefolkene, folio 166. Skifteprotokoll Røros bergrett 3A nr. 03, 1706-23, folio 44b. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 134. Rørosboka, 4. bind, side 12, 121, 226.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30