Kirsten Jacobsdatter Møller
1736-1813

>
       
f
Jacob Aagesen [Ovesen?] Hellem.
 

Kirsten Jacobsdatter Møller. Født 1736 på Hellem, Nes (ST). Død 01.02.1813 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Gift Torber Iversen Høyvaag. Strandsitter og fisker.
Født 1729 på Fevåg, Stjørna (ST).
Døpt 01.01.1730 i Viklem kirke, Ørland (ST). 1
Død 1802 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 19.05.1802 i Viklem kirke, Ørland (ST). 2
Jacob Torbersen Høyvaag/Møller. Strandsitter, fisker.
Født omkring 1764 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Død 14.08.1830 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 26.08.1830 i Stjørna (ST). 3

Biografi - Biography

Født 1736 på Hellem, Nes (ST).
Døpt 29.04.1736 i Næss kirke, Nes (ST). 4
Død 01.02.1813 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 16.02.1813 i Viklem kirke, Ørland (ST). 5

    Kirsten var datter til Jacob Aagesen Hellem.


  "
Kirkebok Ørland nr. 2, 1733-61, Kronologisk liste, side mangler, 1736.

    «1736 Dom 4 p Pascha (29.04.1736) i Næss: Babt Jacob Hellums datter Kirsten».
Faddere var Hans Aage [skrives også Ove] Mejer, Arent Breckstad, Bodel Mejer, Karen Wiig og Inger [Larsdatter?] Næss.

    Kirsten og Torber hadde følgende barn (minst):
Ca. 1764: Jacob, gift med I Kirsten Jacobsdatter Krohs, II Anne Ellendsdatter Schancke.
Ca. 1777: Regise Torbersdatter Høvåg (antagelig), begravet 04.02.1800, 23 år gammel.
                Kirkeboken har en lakune for årene 1776-78.

    Kirsten var 65 år ved folketellingen i 1801.

    Hun døde i 1813:

  "
Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, side mangler, 1813.

1813 Ørland: «Jordet den 16de Februar Kiersten Jacobsdr. Møller gl: 80 Aar, død den 1ste Febr.»

-->> 1755: En Kirsten Møller er fadder 7. søndag etter trefoldighet når Anders Selnes døper sin sønn Zacharias (Kirkebok nr. 2, kort 2/3).

  "
Nes kirke i 1907, før den fikk bislaget på tårnet. Foto: Joakim Brevold,

    En gang mellom 1520 og 1536 ble det bygd en kirke like øst for Nes gamle kirkegård. Kirken ble viet til apostelen Andreas, og innvielsesdagen var 10. august. Det er uvisst om det har vært noen kirke her før den tid. Middelalderkirken ble revet tidlig på 1700-tallet og flyttet litt lengre vestover. Denne kirken brant ned i 1770 etter et lynnedslag.
    Da Gerhard Schøning besøkte Nes i 1774, kunne han skrive: «Nu er den igjen smukt opbygget, og har et temmelig anseelig spir». Denne kirken sto helt til 1879. Den ble revet og solgt til Austefjorden på Sunnmøre, hvor den i dag er i bruk. Fra da av var det kirken på Hellem folk søkte til.
    Den gamle kirkegården på Nes må ha hatt en langt større utstrekning enn det som er markert i dag. Gravfunn tyder på at kirkegården strakte seg omlag 150 meter vest for Nesgården. På 1600-tallet sto det et klokketårn av treverk på kirkegården. Først mot slutten av 1800-tallet ser det ut til at kirkegården fikk et steingjerde.
    Den siste som ble begravet her var Birgitta Bjelke, datter til kansler Jens Bjelke på Austrått. Dette skjedde i 1879. Birgitta døde i 1644, og ble etter den tids skikk begravet under kirkegulvet. Da middelalderkirken ble revet og flyttet lengre vestover tidlig på 1700- tallet, fulgte hennes kiste med. Og da den siste kirken på Berg ble revet og solgt i 1879, ble Birgittas kiste begravet under seks fot jord, like ved inngangen til kirkegården. 6

 

 1. Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 266, 1730.
 2. Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, side mangler, 1802.
 3. Kirkebok Ørrland nr. 5, 1826-41: «Begravede og Dødfødte» 1830, folio 422, nr. 58..
 4. Kirkebok Ørland nr. 2, 1733-61, Kronologisk liste, side mangler, 1736.
 5. Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, side mangler, 1813.
 6. Folketellingen for 1415 Øreland i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30