Karen Isaksdatter Tonning
1809-
Tjenestepike.

>
ff
Johan Isakson Hafström/Tonning. Født omkring 1747. Død 16.03.1830 på Brænde Plads, Holungsøy, Vågå (OP). Fellbereder.
fm
Karen Jensdatter. Født omkring 1755. Død 28.12.1826 på Brænde Plads, Holungsøy, Vågå (OP).
mf
Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen. Født omkring 1761. Husmann med jord.
mm
Kari Bersvendsdatter. Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
f
Isak Petter Johansen Tonning. Født 1786 på Tonning, Nedre Stryn, Indvig (SF). Død 20.08.1813 på Lasarettet, Bergen (HO). Soldat.
m
Sigri Nielsdatter Øyen/Snerle. Født 1786 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 31.05.1822 på Snerle, Vågå (OP).

Karen Isaksdatter Tonning. Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Tjenestepike.
Ugift Johan Arnt Møller. Jekteskipper.
Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Døpt 19.05.1816 i Viklem kirke, Ørland (ST). 1
Død 30.08.1893 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Begravet 05.09.1893 i Bakke, Strinda (ST). 2
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Døpt 17.11.1839 i Bakke, Strinda (ST). 3
Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST).

Biografi - Biography

Tjenestepike.
Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 07.05.1809 i Vågå (OP). 4

Flyttet 02.10.1831 fra Vågå (OP) til Lade, Strinda (ST).
Levde 1839 på Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Flyttet 1850 fra Nesna (NO) til Rana (Mo) (NO).
Levde 1851 i Hemne (ST).
Levde 1854 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Levde mellom 1865 og 1875 i Trondheim (ST).
    Karen var datter til Isak Petter Johansen Tonnng og Sigri Nielsdatter. Foreldrene var ikke gift.

  "
Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 165.

    «7. Maj. Sigri Nielsd. med Unkarl Isak Johansen.
Derres uægte Barn: Karen Beg[g]es 1ste [leiermål?]».
    Det ble ikke oppgitt bopel for noen av foreldrene da hun ble døpt.
Faddere var Lars Haugen og Qvinde, [lensmann] Anders Trosdahl, Eli Øyen og Sigri Olsdatter.

  "
Kirkebok Vågå nr. 3: «Confirmerede Piger, folio 489, nr. 27.

    Hun ble konfirmert 17.04.1825 i hovedkirken i Vågå.
Konfirmantene var tydeligvis inndelt i tre klasser, Karen er innført blandt konfirmantene i «3. Klasse»:
    «Kari Isaksdr. Øjen Døbt 7de Mai 1809».

    Moren hadde giftet seg med Knut Olsen i 1816 og bodde på en husmannsplass under Nordre Snerle. Karen bodde vel derfor hos sine besteforeldre på husmannsplassen under Øye når hun ble konfirmert.

    Karen flyttet fra Vågå til Lade sogn i Strinda,prestegjeld 02.10.1831, 22 år gammel for å ta tjeneste.

  "
Klokkerbok Strinda prestejeld, Lade (Srinda Moholt) sogn nr. 4, 1829-40, «Inn- og utflyttede» 1831, folio 143. nr. 35..

    Det oppgis at hun da oppholdt seg på Reitgjerdet. Hun er ikke innført som utflyttet i Vågå, men utflytningslistene der er mangelfulle.
    Det er verdt å merke seg at Reitgjerdet – senere beryktet som en psykriatisk klinikk – først var en pleiestiftelse for spedalske etablert i 1860-årene, 30 år etter at Karin kom til Reitgjerdet.

    Karen var fadder når hennes morbror, Niels Nielsen Øyen og hans hustru, Randi, døpte sin datter Nicoline Serine i Trondheims domkirke i 1836.

    Hennes første barn ble født 11.12.1836 og døpt 01.01.1837 i Lade kirke:


  "
Kirkebok Strinda prestegjeld, Lade (Srinda Moholt) sogn nr. 4, 1823-40, Fødte og døpte, folio 143, nr. 17

    «Ingebor Serina, datter av pike Karen Isaksdtr i Bakkestrand og tjener Lars Pedersen i Trondheim».
«Begge første Leiermaal. Opgivet af Moderen»

    Blant fadderne finner vi «Serina Øjen¦ og «snekkermester Øjen i Trondheim». Dette var hennes morbror, Hans Nielsen Øyen, og hans hustru, Serina.
    At hun var fadder ved Niels Nielsen Øyens barnedåp samtidig som Hans Nielsen Øyer med hustru var faddere ved hennes barns dåp, viser med all tydelighet at de var slekt og at Niels og Hans var hennes mors brødre!

    Det oppgis i kirkeboken for Bakklandet at Anna Johanna var hennes 2. barn utenfor ekteskapet [«2 leiermaal»].

    Karen er ikke funnet som gift i Bakke 1840-50 eller Lade 1840-47.'


  "
Kirkebok Nord-Rana (Mo) prestegjeld nr. 3 1842-52, «Inn- og utflyttede» 1850, folio 28. nr. 1.

    Hun flyttet imidlertid ikke tilbake til Vågå, men må ha flyttet til Næsne, for 08.05.1850 flyttet hun derfra til Mo «for at tjene».

    Datteren Ingebor Serine ble konfirmert i Hemne prestegjeld, Vinje sogn (ST) 02.11.1851. Hun giftet seg med «Gaardbruger og byxelmand» Andreas Knutsen, Stamnesø i Hemn..

    Det er vel trolig at Karen og datteren Anna Johanna også bodde i Hemne i 1851!

    I 1854 har hun nok flyttet tilbake til Bakke sogn, da datteren Anna Johanna blir konfirmert der det året.

    i 1865 har hun flyttet til Trondheim.

    I folketellingen der året finner vi «Karen Thonig» som ugift »Tieneste Pige» i Throndhjem. Hun oppgis å være født i «Wage Gulbransdalen» og er 54 år gammel. Karen tjener hos
    Niels P. Myhre, 64 år gammel, født i Trondhiem, og hans hustru
    Karen Myhre, også 64 år gammel, født i Gulbransdalen.
De bor i gård nr. 5 i Mælene hvor familien holder 2 kuer, 2 får og sår 6 tønner poteter.

  "
Kirkebok Trondheim prestegjeld, Domkirken sogn nr. 23, 1866-777, «Inn- og utflyttede 1868, folio 525, nr. 12.

    20.05.1868 flyttet Karen til familen Myhres nye adresse i Østergade.

    Nils Peter Myhre døde 26.06.1868 og ble begravet fra Domkirken 02.07.1868.

  "
Folketellingen i 1875, Trondheim kjøpstad, Rode 13, Mellem-Ihlen 12, Husliste, side 7112

    Ved folketellingen i 1875 bor Niels P. Myhres enke, Karin Myhre, født i 1803, i Mellem-Ihlen nr. 12, Trondheim.
    Karen «Tanning» bor sammen med henne som «Tyende» og ugift «Tjenestepige», født i 1810.
    Det fremgår nå at begge er født i Vaage, så de må ha kjent hverandre fra yngre år!

  "
Mellomila i Ila i Trondheim, sett vestover mot Bymarka i bakgrunnen.

    Mellomila er en gate og område ved bydelen Ila i Trondheim som strekker seg fra Østre Ila til Ilsvikveien, og som en delvis parallellgate til Nedre Ila og Skolegata. Gaten er første gang nevnt med navn i 1793, og navnet kommer trolig av området mellom Ilevollen og Nedre Ila.

  "
Kirkebok Trondheim prestegjeld, Ilen sogn nr. 1: 1879-95, «E. Døde», folio 238.

    Karen Myhre døde 28.06.1882 og ble begravet 3. juli.

    Det er vel trolig at Karen da måtte flytte fra leiligheten, men jeg har ikke funnet hvor. Hun er ikke registrert som utflyttet fra Ilen og jeg kan ikke se at hun har flyttet til sin datter i Strømmen på Inderøya.

    Karen er ikke funnet som død i Ilen sogn før 1895 eller i folketellingen i 1891.

    Karen er ikke funnet i 1900-tellingen, så da er hun antagelig død..

5

 

 1. Kirkebok Ørlandet nr. 3: «Døpt», kort 7/8, folio ikke oppgitt.
 2. Ministerialbok Bakklandet (Bakke) nr. 604A19, 1893-1900: «E. Døde», folio 161.. Klokkerbok Bakklandet nr, 604C06 - 1886-97: «E. Døde», folio 189.
 3. Kirkebok Strinda Bakke nr. 3: «Fødte», 1839, side 29, nr. 54.
 4. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 165.
 5. Kirkebok Vågå nr. 3: «Confirmerede Piger, folio 489, nr. 27. Klokkerbok Strinda prestejeld, Lade (Srinda Moholt) sogn nr. 4, 1829-40, «Inn- og utflyttede» 1831, folio 143. nr. 35.. Kirkebok Strinda prestegjeld, Lade (Srinda Moholt) sogn nr. 4, 1823-40, Fødte og døpte, folio 143, nr. 17 Kirkebok Nord-Rana (Mo) prestegjeld nr. 3 1842-52, «Inn- og utflyttede» 1850, folio 28. nr. 1. Folketellingen for 1601 Throndhjem i 1865. Kirkebok Trondheim prestegjeld, Domkirken sogn nr. 23, 1866-777, «Inn- og utflyttede 1868, folio 525, nr. 12. Folketellingen for 1601 Trondheim i 1875.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30