Karen Isaksdatter Tonning
1809-

ff
Johan Isakson Hafström/Tonning. Født omkring 1747. Død 16.03.1830 på Brænde Plads, Holungsøy, Vågå (OP). Fellbereder.
fm
Karen Jensdatter. Født omkring 1755. Død 28.12.1826 på Brænde Plads, Holungsøy, Vågå (OP).
mf
Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen. Født omkring 1761. Husmann med jord.
mm
Kari Bersvendsdatter. Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
f
Isak Petter Johansen Tonning. Født 1786 på Tonning, Nedre Stryn, Indvig (SF). Død 20.08.1813 på Lasarettet, Bergen (HO). Soldat.
m
Sigri Nielsdatter. Født 1786 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 31.05.1822 på Snerle, Vågå (OP).

Karen Isaksdatter Tonning. Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Tjenestepike.
Ugift Johan Arnt Møller. Jekteskipper.
Født 16.11.1815 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Døpt 19.05.1816 i Viklem kirke, Ørland (ST). 1
Død 30.08.1893 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Begravet 05.09.1893 i Bakke, Strinda (ST). 2
Anna Johanna Møller. Født 20.10.1839 i Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Døpt 17.11.1839 i Bakke, Strinda (ST). 3
Død 31.08.1928 i Leinstrand, Melhus (ST).

Biografi - Biography

Tjenestepike.
Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 07.05.1809 i Vågå (OP). 4
Flyttet 02.10.1831 fra Vågå til Lade eller Bakke.
Levde 1839 på Bakklandet, Bakke, Strinda (ST).
Levde mellom 1865 og 1875 i Trondheim (ST).

    "

    Karens foreldrene var ikke gift.
«7. Maj. Sigri Nielsd. med Unkarl Isak Johansen.
Derres uægte Barn: Karen Beg[g]es 1ste [leiermål?]».
    Det ble ikke oppgitt bopel for noen av foreldrene da hun ble døpt.
Faddere var Lars Haugen og Qvinde, [lensmann] Anders Trosdahl, Eli Øyen og Sigri Olsdatter.

    Hun ble konfirmert 17.04.1825 i hovedkirken i Vågå.
Konfirmantene var tydeligvis inndelt i tre klasser, Karen er innført blandt konfirmantene i «3. Klasse»:
    «Kari Isaksdr. Øjen Døbt 7de Mai 1809».
    Moren hadde giftet seg med Knut Olsen i 1816 og bodde på en husmannsplass under Nordre Snerle. Karen bodde vel derfor hos sine besteforeldre på husmannsplassen under Øye når hun ble konfirmert.

    Karen flyttet fra Vågå til Trondheim 22 år gammel for å ta tjeneste. Det oppgis at hun da oppholdt seg på Reitgjerdet. Hun er ikke innført som utflyttet i Vågå, men utflytningslistene der er mangelfulle.

    Hennes første barn ble født 11.12.1836 og døpt 01.01.1837 i Lade kirke:
«Ingebor Serina, datter av pike Karen Isaksdtr i Bakkestrand og tjener Lars Pedersen i Trondheim».
Blandt faddrene er Serina Øjen og snekkermester Øjen i Trondheim, kanskje slektninger til Karen.

    Det oppgis i kirkeboken for Bakklandet at Anna Johanna var hennes 2. barn utenfor ekteskapet [«2 leiermaal»].

    Karen er ikke funnet som gift i Bakke 1840-50 eller Lade 1840-47.

    Hun flyttet imidlertid ikke tilbake til Vågå. I folketellingen for 1865 finner vi «Karen Thonig» som ugift »Tieneste Pige» i Throndhjem. Hun oppgis å være født i «Wage Gulbransdalen» og er 54 år gammel. Karen tjener hos
    Niels P. Myhre, 64 år gammel, født i Trondhiem, og hans hustru
    Karen Myhre, også 64 år gammel, født i Gulbransdalen.
De bor i gård nr. 5 i Mælene hvor familien holder 2 kuer, 2 får og sår 6 tønner poteter.

    Ved folketellingen i 1875 er Niels P. Myhre død. Hans enke, Karin Myhre, er født i 1803 og bor i Mellem-Ihlen nr. 12-13 i Trondheim.
    Karen «Tanning» bor sammen med henne som «Tyende» og ugift «Tjenestepige», født i 1810.
    Det fremgår nå at begge er født i Vaage, så de må ha kjent hverandre fra yngre år!

    Karen er ikke funnet i 1900-tellingen, så da er hun antagelig død. 5

 

  1. Kirkebok Ørlandet nr. 3: «Døpt», kort 7/8, folio ikke oppgitt.
  2. Ministerialbok Bakklandet (Bakke) nr. 604A19, 1893-1900: «E. Døde», folio 161.. Klokkerbok Bakklandet nr, 604C06 - 1886-97: «E. Døde», folio 189.
  3. Kirkebok Strinda Bakke nr. 3: «Fødte», 1839 nr. 54.
  4. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 165.
  5. Kirkebok Vågå nr. 3: «Confirmerede Piger, folio 489, nr. 27. Kirkebok Lade. Folketellingen for 1601 Throndhjem i 1865. Folketellingen for 1601 Trondheim i 1875.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16