Sigri Nielsdatter Øyen/Snerle
1786-1822

>
    mf
Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1728 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 1800 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
mm
Ingelev Olsdatter Klones. Født omkring 1716 på Klones, Vågå (OP). Død 1761 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
f
Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen. Født omkring 1761. Husmann med jord.
m
Kari Bersvendsdatter. Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).

Sigri Nielsdatter Øyen/Snerle. Født 1786 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 31.05.1822 på Snerle, Vågå (OP).
Ugift Isak Petter Johansen Tonning. Soldat.
Født 1786 på Tonning, Nedre Stryn, Indvig (SF).
Døpt 03.10.1786 i Nedre Stryn, Indvig (SF). 1
Død 20.08.1813 på Lasarettet, Bergen (HO).
Begravet 24.08.1813 på Assistents kirkegården Fredens Bolig, Bergen (HO). 2
Karen Isaksdatter Tonning. Tjenestepike.
Født 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 07.05.1809 i Vågå (OP). 3

Biografi - Biography

Født 1786 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 24.09.1786 i Vågå (OP). 4
Død 31.05.1822 på Snerle, Vågå (OP).
Begravet 08.06.1822 i Vågå (OP). 5

Levde 1809 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
    Sigris foreldre var Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen og Kari Bersvendsdatter.

    Hun ble født i 1786 og døpt 15. søndag etter trefoldighet:


  "
Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 84b.

  «15 T: Niels Hansens P: Sigrie».
Faddere var Hans Baken, Ole Snerle, Karie ibm, Marit Hougen og Simen ...

    Hun ble konfirmert i 1800, 15 år gammel:
«Antagne af M. M. Remhardt paa Waage 17 S p Trin: 1800.
Sigri Nielsd. 15».

    Ved folketellingen i 1801 var Sigri 14 år gammel og bodde hjemme hos sine foreldre på en husmannsplass [Bersvendstuen] under gården Øy i Vågå.

  "
Holungsøy idag.

    Sigri fikk fikk datteren Karin utenfor ekteskap i 1809:
«4 Maj. Sigri Nielsd. med Unkarl Isak Johansen
             derres uægte Barn: Karen Beg[g]es 1ste [leiermål?]».
Faddere var Lars Haugen og Qvinde, [lensmann] Anders Trosdahl, Eli Øyen og Sigri Olsdatter.
Det ble ikke oppgitt bopel for noen av foreldrene da hun ble døpt
(Kirkebok Vågå nr. 1, «Døbte», folio 165).

    Sigri giftet seg 03.12.1816:
  «U: K: Knut Olsen nordre Snerle Eje - 29 år Gammel.
  Sigri Nielsdr Øys Eje - 30 år Gammel».
  Forlovere: Anders Olsen Svendstad Eje og Lars Enneßen Hougen [Jon Olesen i klokkerboka]
(Kirkebok Vågå nr. 3, «Copulerede», folio 376, nr. 4).

    De fikk datteren Kari, født 12.05.1817:
  «Barnets fulde Navn - Kari.
  Forældrene - Huusfolk: Knud Olsen og H: Sigri Nielsdtr. Snerle Eje»
Faddere var Jacob Gulbrandsen Snerle, Gulbrand Jonsen ..., Bergsvend Nielsen Øys Eje [bror til Sigri], Ingbjør Olsdatter Snerle Eje og Kari Olsdatter (Kirkebok nr. 3, «Fødte Qvindekjøn», folio 37, nr. 44).

  "
Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 209, nr.29.

    «Sigri Nielsdr Snerle Eie» døde 31.05.1822 og ble begravet 08.06.1822, 37 år gammel. 6

 

 1. Kirkebok Innvik prestegjeld, Nedre Stryn sogn nr.1, 1750-1816, «Fødte Drengebørn 1786», folio 122b, nr. 33.
 2. Kirkebok Korskirken, Bergen - Klokkerbok A 1a, 1809-32: «Lig begravne paa Ashestents Kirkegaarden Fredens Bolig kaldet», side 16.
 3. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 165.
 4. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 85.
 5. Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 209, nr. 29.
 6. Kirkebok Vågå nr. 1: «Confirmerede», folio 221. Folketellingen for 0515 Waage (Vågå) i 1801. Berit Øyen Støyva.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30