Peder Haagensen Kaldsletten
1762-1806

ff
Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten. Født omkring 1694 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST). Død omkring 1753 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
fm
Ellen Hansdatter. Født omkring 1691.
mf
Peder Larsen Kragnæs. Født omkring 1686. Død 1765 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
mm
Ide Jensdatter. Død omkring 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
f
Haagen Haagensen Kaldsletten. Født omkring 1738. Død 1805 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
m
Margrethe Pedersdatter Kragnæs. Født omkring 1733. Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).

Peder Haagensen Kaldsletten. Født 20.02.1762 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR). Død 1806 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR). Fæstebonde og fisker.
Gift 17.10.1785 i Tromsøysund (TR) 1 Ane Catrina Simonsdatter. Født omkring 1763 på Alnæss, Alstadhaug, Skogn (NT).
Døpt 08.01.1764 i Skogn (NT). 2
Død 20.06.1829 på Stibanjord, Tromsøysund (TR).
Begravet 05.07.1829 i Tromsøysund (TR). 3
Margarethe Maria Pedersdatter. Født 1789 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Døpt 12.07.1789 i Tromsøysund (TR). 4

Biografi - Biography

Fæstebonde og fisker.
Født 20.02.1762 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Døpt 28.02.1762 i Tromsøysund (TR). 5
Død 1806 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 19.04.1806 i Tromsøysund (TR). 6

    Peder ble døpt «Domin Invocávit» (Quadragésima, 1. søndag i fasten) i 1762.
Faddere var Hans Kiel, Peder Larsen Kragnæs, Sørren Monsen, Mod.??, Aleth Chatrina Kil Bensjorden.

    «Per» Haagensen Kaldsletten ble konfirmert i 1780, 18 år gammel.

    Da Peder og Ane forlovet seg i 1785 var Anders Nielsen Berg og Anders Hansen Holmslette forlovere. De bodde på Kaldsletten da de giftet seg.

  "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 183a.

    Ved folketellingen i 1801 var Peder 39 år gammel. På gården Kaldsletten bodde Hans og hans hustru, deres barn Søren Berteus (15 år), Hans Hinrich (14 år) og Margrete Maria (12 år), fosterbarnet Ane Pedersdatter (3 år) og en «tieneste tøs» Serena Andersdatter (17 år og ugift). Dertil bodde hans far på gården.

    Gaardmand Peder Haagensen Kaldsletten døde i 1806, kun 46 år gammel.

    Skiftet etter Peder ble avholdt 19.08.1806:

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 201a.

    «Johannes Henrich Aas Sorenskriver og Skifteforvalter over Senjen & Tromsøe fogderie under Finmarkens Amt,
    Giøre Vitterligt at Aar 1806 Tirsdagen den 19 Augustii blev i Overværelse af de 2de edsvorne og af Kongens Foged Hr. Jacob T. Thams opnevnte laugvittes og Vurderingsmend Haagen Thomessen Kaldsletten og Lars ... Berg paa Gaarden Kaldsletten Matrikulert No 12 i Tromsøe kirke og Preste bonefiæret beliggende i Tromsø Sogn og Tinglaug under Finmarkens Amt, foretaget og afholdt en lovlig Registrerings og Vurderings forretning hos Enken Ane Chatarina Simonsdatter over hendes for en Tid siden, med døden afgangen Mand ved Navn Peder Haagensen; alt til rigtighet for dette boets retmæsssige Debi & Creditorer og til arvinger paafølgende lovlig Skifte og Deeling, saavel imellem Stervboe Enken som hendes med den Salig Mand i lovligt Ægteskab tilsammen avlede Børn og Arvinger som blev opgivet at være følgende, Nemlig:
    1. Sønnen Søren Pedersen 20 Aar gammel.
    2. Sønnen Hans Henrich 19 Aar gammel.
    3. Datteren Margrethe Maria Pedersdr: 17 Aar gl:
hvilke alle Opholder Sig hos Stervboe Enken deres Moder. –
    Ved skifteretten var nærværende anmeldte stervboe Enke Ane Catharine Simensdatter med antaget lauvverge Hr. Mathias Leiniite og Børnene for hvilke af Administrator blev Opnævnt, til kurator for de 2de Sønner og formynder for Datteren Haagen Thomesen Kaldsletten som lovede at paase deres Tarv og beste saavel ved denne forvaltning, som for. –
    Administrator fandt til sin betryggelse fornøden at tilholde stervboe Enken og Arvinger endelig at Opgive og fremkomme med alt stervboets Tilhørende Ejendeele, og at wogte Sig for ..., i falld de vil undgaa den Straf som Loven i saafald bestemmer. Hvorefter efterskrevne Effecter blev anviste hvilke ... saalades som følger, blev Registreret oh Wurderet:» 7

 

 1. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Forlovede og Copulerede», folio 110-111.
 2. Kirkebok Skogn (Alstadhaug) 1747-1803, folio 97.
 3. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døde Qvindekjøn 1829», folio 853, nr. 22.
 4. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 46.
 5. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 48.
 6. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. mangler).
 7. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Confirmende», folio 81. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 183a. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 201a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22