Ellen Hansdatter
1691?-

    mf
Rynild Hemmingsen Sandnes. Født omkring 1638. Død omkring 1702 på Sandnes, Tromsøysund (TR).
 
f
Hans Andersen Findnes Søndre. Født omkring 1659. Død omkring 1708 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
m
Johanna Rynildsdatter. Født omkring 1660. Død 1756 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).

Ellen Hansdatter. Født omkring 1691.
Gift Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten. Født omkring 1694 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST).
Død omkring 1753 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Hemming Haagensen Thomasjord. Født omkring 1732.
Død 1799 på Thomasjord, Balsfjord (TR).
Begravet 26.05.1799 i Balsfjord (TR). 1
Haagen Haagensen Kaldsletten. Født omkring 1738.
Død 1805 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 24.03.1805 i Tromsøysund (TR). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1691.
Levde fra 1702 til 1708 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Levde mellom 1721 og 1769 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).

    Ellen var datter til Hans Andersen og Johanna Rynildsdatter på Finnes Søndre. Skiftet etter Johanna ble avholdt omkring 1757, og her fremgår det at hennes datter Ellen bodde på Kaldsletten. Skiftet er ikke registrert, men er funnet i en skiftepakke.

    Ellen og Haagen hadde antagelig følgende barn, her oppført i samme rekkefølge som ved skiftet etter Haagen 30.07.1753. De fire eldste oppgis da å være myndige. De forskjellige kilder ved vurdering av når barna ble født er skiftet etter deres far i 1753, opplysningene i et «Siele Register» i 1769, manntallet i 1801 og alder oppgitt ved deres begravelser. Disse kilder gir tildels sterkt motstridende aldersopplysninger, men det må kunne antas at i alle fall de umyndiges alder ved skiftet er korrekt:
Ca. 1718: Hans, til Balsnes, gift med Karen Andersdatter, 50 år i 1769, død i 1773, 53 år gammel.
Ca. 1719: Thomas, gift med Adelus Thomædatter, 50 år i 1769,
                død på Kaldsletten i 1790, 72 år gammel «af alderdom».
Ca. 1720: Anders, «som Sotedøde i den Alder 37 Aar» på Kaldsletten i 1757.
Ca. 1732: Hemming, gift med Marrit Hansdatter Sandøre,
                oppgis å være 37 år i 1769, 80 år da han døde på Thomasjord i 1799!
Ca. 1735: Knud, 18 år ved skiftet i 1753, gift med Pernilla Jonsdatter,
                oppgis å være 75 år i 1801!
Ca. 1737: Lars, 16 år ved skiftet i 1753, gift med I Else Nielsdatter, II Sara Hendrichsdatter,
                på Storstennæs i 1801, oppgitt alder 69 år.
Ca. 1738: Haagen, 15 år ved skiftet i 1753, gift med Margrethe Pedersdatter Kragnæs,
                oppgis å være 67 år i 1801 og 71 år da han døde på Kaldslettten i 1805!

    Etter at Haagen døde omkring 1753, satt Ellen som enke noen år med bruket etter at de eldre sønnene hadde fått egne gårder. Gården synes så å ha blitt delt mellom brødrene Knud og Haagen. Sønnen Anders døde alt i 1757, 37 år gammel, hans 3 døtre ble oppfostret hos hans brødre.

    Da Hans Haagensen Balsnæs døpte sønnene Haagen i 1755 og Cornelius i 1757, var Thomas fadder. Hans døde i 1773, 53 år gammel.

    Thomas giftet seg med Adelus Thomædatter og fikk sønnen Thomas i 1756. Thomas Haagensen Kaldsletten døde i 1790 «af alderdom», 72 år gammel. Datteren Marith døde i 1780, 21 år gammel.

    Da Anders Hogensen Treslet døpte sin datter Elen i 1755 var Thomas fadder. Anders Haagensen Kalslet døde i 1757, 37 år gammel. Han ble begravet 26.12.1757. Samtidig ble Margrete Christophersdatter Kalslet begravet, 66 år gammel.

    Hemming bodde på Kaldsletten da han forlovet seg i 1759. Han flyttet så til Tommesjorden. Da han giftet seg i 1759 og fikk sine barn fra 1760 er det vel rimelig å legge hans alder i «Siele Registeret» fra 1769 til grunn og ikke den oppgitte alder da han døde.

    Knud fikk en sønn i 1774. Da han fikk datteren Elen i 1781, var Haagen fadder. Ved manntallet i 1801 oppgis han å være 75 år gammel.

    Faddere ved dåpen til flere av Haagens barn var Hans Haagensen Balsnæs, Thomas Hogensen og Hogen Thomesen. Haagen døde på Kaldsletten i 1805, 71 år gammel.

    Lars Haagensen Kalslett giftet seg med Else Nielsdatter i 1756. Han giftet seg igjen som enkemann med Sara Hendrichsdatter i 1775.

    Et «Skatte Mandtal over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 01.09.1767 viser:

    "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, Tromsø, matrikkelgård no. 25 Kalslette, side 332.

«Matr: N: og Gaardenis Nafne:
No 25 Kalsletten.
    Mænd og Hu: Nafne:
    Peternilla Hemingsd.
        Børn og tienstefolk som ikke faar løn:
        Heming Bents.
        Johannes Bents.
        Jacob Bents.
      Contribuernes Antal: 1.
        De fattige:
        Hogen Hogensen og Hu: Margreth Peders:
    Elen Hansd:
        Børn og tienstefolk som ikke faar løn:
        Knud Hogens:
        Marith Pedersd:
      Contribuernes Antal: 1.
    Thomas Hogens: og Hu: Adelin Thomæsd:
        Børn og tienstefolk som ikke faar løn:
        Barbro Thomasd:
      Contribuernes Antal: 2».

    Et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser at Ellen bodde på Kaldsletten sammen med sønnen Haagen:
«Gaardernes Nafne:
    Kalslette
Brukarar og koner:
    Peternilla Hemmingsd. Enke - 64 [år]
Born:
    Hemming Bens. - 34, Johannes Bens. - 30, Jacob Bens. - 20
Brukarar og koner:
    Peder Hans. o.h. - 70, Anne Kirstina Olsd. - 60
Tenarar:
    Peternilla Olsd. - 24
Brukarar og koner:
    Hogen Hogens. o.h. - 36, Margreth Pedersd. - 35
Born:
    Hogen Hogens. - 10, Peder - 8, Villum - 6, Anders - 4, Jens - ˝
Tenarar:
    Knud Hogens. - 39, Anne Andersd. - 20, Ingebor Andersd. - 15, Elen Hansd. Enke - 78
Brukarar og koner:
    Thomas Hogens. - 50, Adelus Thomæd. - 32
Born:
    Hogen Hogens. - 15, Thomas Thomas. - 13, Anders - 11, Hans - 8, Antonius - 3, Barbroe - 22
Tenarar:
    Elen Andersd. - 10». 3

 

  1. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», folio 4.
  2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. manger).
  3. Skattemanntall for Tromsøe og Helgøe fra 1767, avsnitt 60. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22