Ide Jensdatter
-1749?

       
   

Ide Jensdatter. Død omkring 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Gift Peder Larsen Kragnæs. Født omkring 1686.
Død 1765 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 23.06.1765 i Tromsøysund (TR). 1
Margrethe Pedersdatter Kragnæs. Født omkring 1733.
Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1783 i Tromsøysund (TR). 2

Biografi - Biography

Levde 1706.
Død omkring 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).

    Flere hevder at Ide var datter til Jens Willumsen Ebeltoft og Dorothea Jonsdatter på Søndre Langnes. Jeg har imidlertid ikke sett bevis for at dette er korrekt. Visse indikasjoner taler imidlertid for denne hypotese:
    - Ide's datter, Margrethe, døper sin tredje sønn til Villum i 1764.
    - Willum, gift med Berit Petterdatter, fikk datteren Rachel Rynel Willumsdatter (1788-1867). Rachel ble 1. gang gift med Johannes Pedersen, som døde i Nord-Lenangen i 1817. De fikk 3 barn. Da hun som enke gifter seg med Mortinus Falk i Grundfjord kalles hun «Ebeltoft».
18.søndag etter Trin. i 1819 står det innført i kirkeboka for Helgøy sogn:
  «Ægteviet Ungk: Mortinus Falk Grundfjord Enke Rachel Villumsdr Ebeltoft
  Spons: Iohan Paulii Peder Figenschou».
    - Videre er Jens Willumsen, antagelig sønnesønn til ovennevnte Dorothea og Jens, fadder da Margrethe døper sønnene Anders i 1767 og Zebulon i 1772.

    Ide og Peder hadde følgende barn (minst):
Ca. 1721: Lars, overtok halve gården, gift med Maren Hansdatter, skifte avholdt i 1802.
Ca. 1729: Thomas.
Ca. 1731: Ingvald.
Ca. 1732: Margrete, gift med Haagen Haagensen Kaldsletten.
Ca. 1734: Ingeborr, gift med Hans Sørensen Kihl på Landnæss.
Ca. 1737: Jens.
Ca. 1739: Zebulon, overtok halve gården, gift med Kirsten Hansdatter, på Kragnæs i 1769.

    Da Lars Pedersen Kragnæs døpte sønnen Nils 26.12.1762 var en Peder Nilsen Kragnæs fadder. Faddere var også Aleth og Anne Kiel Bensjorden. (Kirkebok 1753-78, folio 49). Han bodde på Kragnæs og var 80 år i 1801.
    Margrethe giftet seg med Haagen Haagensen i 1758. Lars var fadder da sønnen Villum ble døpt i 1767.
    Ingebor Pedersdatter Cragenes giftet seg med Hans Sørensen Kihl (Nørre Lanes) 18. søndag etter Trefoldighet i 1756. Deres sønn, Søren Hansen Kiil, bodde på Kragnæs og var 47 år i 1801.
    Zebulon Pedersen Kragnæs døpte sønnen Peder i 1765. Margrethe og Haagen ga en sønn navnet Zebulon i 1772.

    Ide døde antagelig i 1749.

    Skiftet etter henne ble avholdt 03.11.1749:

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 443.

    «Ao 1749 d 3die Novembr indfandt Sorenskr. Thomasøn Sig, tillige med tvende Mænd Bjellum Jensen Langenes og Rasmus Rynildsen Sandnes i Stervboen efter Sal: Ide Jensdatter, boende førhen paa Kragenes i Tromsøe Sogen, som for nylig er hendød for at Registrere og Vurdere samt skifte og deele imellem den Sal: quindes efterlevende Mand Peder Larsen og hendes efterladte børn, som ere
1. Lars, er myndig;
2. Thomas, er 20 aar;
3. Ingvald, er 18 aar;
4. Jens, er 12 aar;
5. Sebulon, er 10 aar;
6. Margrete, er 17 aar; og
7. Ingeborr, er 15 aar.
dette Sterv boe befandtes som følger og af Enkemanden og børnene anvist:
....»

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 446.

    «Til forestaaende Børns Moeders Arv, bliver Faderen, Peder Larsen, ansvarl, som har det i værgemaal, undtagen dend ældste og myndige Søn, som kand antage sit Gods naar Hand vil, uden hvad som hans Fader vil indløste.
        Datum Skiftestedet ut Supra.
                - B: M: Thomæßen».

    Boet var brutto Rd. 145-4-4 og netto Rd. 120-2-4. 3

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Jordsat», folio 175.
  2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne 1783 i Tromsøe», folio 158.
  3. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-1750, folio 443-46.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22