Margrethe Pedersdatter Kragnæs
1733?-1783

>
       
f
Peder Larsen Kragnæs. Født omkring 1686. Død 1765 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Festebonde.
m
Ide Jensdatter Kragnæs. Død omkring 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).

Margrethe Pedersdatter Kragnæs. Født omkring 1733. Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Gift 1758 i Tromsøysund (TR) 1 Haagen Haagensen Kaldsletten. Festebonde.
Født omkring 1738.
Død 1805 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 24.03.1805 i Tromsøysund (TR). 2
Peder Haagensen Kaldsletten. Festebonde og fisker.
Født 20.02.1762 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Døpt 28.02.1762 i Tromsøysund (TR). 3
Død 1806 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 19.04.1806 i Tromsøysund (TR). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1733.
Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1783 i Tromsøysund (TR). 5

Levde 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Flyttet 1758 fra Kragnæs, Tromsøysund (TR) til Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
    Margrethe var 17 år ved skiftet etter hennes mor i 1749.

    Margrethe og Haagen hadde følgende barn (minst):
1758: Et dødfødt barn.
1759: Haagen, konfirmert 1779 20 år gammel,
                       døde på Kaldsletten 1783 i Halse Syge (difteri) 25 år gammel.
1762: Peder, (Per) konfirmert 1780, 18 år gammel, overtok gården,
                     gift med Ane Catrina Simonsdatter. Han døde i 1806, 46 år gammel.
1764: Villum, til Finnkroken, døde før 1805.
1767: Anders, gift med Maren Pedersdatter,
                       døde på Thomasiord i 1805 av «Rodesyghen» [dysenteri], 40 år gammel.
1769: Jens, bodde på Andersdal i 1801 og 1805.
1770: Lisbeth, ugift på Mosvigen i 1801,
                       døde på Scharsfiord i 1805 av «Rodesyghen», 36 år gammel.
1772: Zebulon, døde før 1805.
1774: Ide, født på Kaldsletten, gift med Anders Jensen, på Schulgam i 1801, døde før 1805.
1777: Elen Margreth, døde i 1782, 5 år og 7 måneder gammel.

    1758: «Samme dag [XX Søndag efter Trinitat] blev Begraven Haagen Haagensøns Barn som kom dødfød til Kirken» (Kirkebok 1753-78, folio 173).
    Hagen Hogensen Kalslets Barn Nom: Haagen (Hogen) ble døpt 2. juledag i 1759. Faddere var Hans Hansen Berg, Hans Haagensen Balsnæs, Anders Jonsen Balsnæs, Aleth Kihl Bensjorden og Margaretha Johannsdatter Schulgamen (Kirkebok 1753-78, folio 44).
    Villum ble født på Kaldsletten og døpt 8. søndag etter Trefoldighet i 1764.Faddere var Peder Hansen Kaldsletten, Peder Bergvardsen Troms, Lars Pedersen Kragnæs, Md. Jrgens og Kirsten Hansdatter Aaser (Kirkebok 1753-78, folio 51).
    Anders ble født på Kaldsletten og døpt «Dom. Invocávit» (1. søndag i fasten) i 1767. Faddere var Jens Willumsen, Hans Hansen Berg, Thomas Hogensen, Md. Jrgens og Adelus Thomædatter Kaldsletten (Kirkebok 1753-78, folio 54). Anders døde samtidig med sin søster Lisbeth av «Rodesyghen» i 1805, 40 år gammel.
    Jens ble født på Kaldsletten og døpt 14. søndag etter Trefoldighet i 1769.Faddere var H. Beri..., Hans Kiil Langnæs, Hans Hogensen, Md. Jrgens og Barbroe Thomædatter (Kirkebok 1753-78, folio 56).
    1770: «Fest: Mar: Pacific: Johannes Anders: D: N: Lisbeth». Faddere var Anders Andersen, Hans Hansen Sandøre, Boletha Schiortes, Golla Erichsdatter og Sølvie Hansdatter (Kirkebok 1753-78, folio 57).
    Zebulon ble født på Kaldsletten og døpt «Esto Mihi» (Fastelavensøndag) i 1772. Faddere var Hr. Jrgens, Monsr. Jrgens, Jens Villumsen, Mad. Jrgens, Jomfr. Schiorter og Barbroe Thomædatter (Kirkebok 1753-78, folio 59).
    Idde (Ide) ble født på Kaldsletten og døpt 15. søndag etter Trefoldighet i 1774. Faddere var Thomas Hogensen, Søren Monsen, Maren Zem, Berith Sølfestersdatter og Adelus Thomædatter (Kirkebok 1753-78, folio 23).
    Elen Margreth ble født på Kaldsletten i 1777 og døpt 15. søndag etter Trefoldighet. Faddere var Thomas Hogensen, Hogen Thomesen, Provst: Jrgens, Karen Kristophersen og Adelus Thomædatter (Kirkebok 1753-78, folio 27).

    Margrethe døde i 1783:
Die 1ma advent: Margrethe Pedersdtr. Kaldslette 50 aar Sotdød».

    Skifte etter Margrethe ble avholdt 03.12.1785. Det var et falittbo som ble auksjonert bort:

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 48a.

    «Anno 1785 d: 3 December Sluttet Skifte efter Afgl: Magrethe Pedersd: Haagen Haagensens hustrue Kalsletten i Helgøe Tinglaug. Dette Fallit Boe er Registreret d. 25. sept. 1784 og Auctioneret d: 4 Jul: 1785 som følger:
Huuse
....
1 Stabuur - Vurdering: 1 Rd: - Auction: 1 Rd: 12 sk. - Kjøberen: Haagen Haagens: Kalsletten.
....
Kreature
1 Koe Kaldet Havna - Vurdering: 3 Rd: - Auction: 3 Rd: 10 sk. - Kjøberen: Hertel.
1 ditto Kaldet Sponglie - Vurdering: 3 Rd: - Auction: 3 Rd: 5 sk. - Kjøberen: Haagen Haagensen.
....

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 48b.

    Summa Auktionens Beløb: 82 Rd: 2 mark 9 sk.
De usolgte Effecter beløber til: 13 Rd: 4 mark.
Den udestaaende Gield hos Lensmand Stabel: 3 Rd:
    Summa Stervboets Heele Indtægt: 99 Rd: 9 sk.
Der imod er Gield og Beswær følgende:
1. Til Skiftes Omkostninger.
...

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 49a.

2. Tieniste Pigen Anna ...
Naar disse prioriterte Fordringer 19 Rd: 2 mark 4 sk. fradras ... Sterwboets Indtægt 99 Rd: 9 sk.
    Bliver igien til De øvrige og u-prioriterte Fordringer 79 Rd: 4 mark 5 sk.
    Enmeldte, Sterwboens u-prioriterte Fordringer er i alt 171 Rd: 13 sk.
Altsaa kan for Huer Rd: som fordres pro qvota faa.. 44 11812/16429 sk. som følger:
...». 6

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser med Forlovere», folio 103.
 2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. manger).
 3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 48.
 4. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. mangler).
 5. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne 1783 i Tromsøe», folio 158.
 6. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89 folio 48a- 49a. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 183a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11