Genealogi-sider som omfatter Østfold og Akershus
fram til og inklusive den yngre slekten på Botner i Høland.
Seksjonen «Middelalder» tar utgangspunkt i de eldre slektene på «O» i Vang og «Botner» i Høland via sysselmannen og riksrådet Sigurd Havtorsson til Giske – en dattersønn til kong Håkon V Magnusson.


Denne seksjon omfatter hovedsakelig
Østfold (Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rødenes) og Akershus (Høland, Fet, Enebakk).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder Grafisk oversikt

Vær oppmerksom på at et familienavn ofte er identisk med navnet på deres gård(er)!

Min farfar og hans nærmeste forfedre:

Fredrik Nygaard. Født 25.10.1880 i Tøyengt. 28, Grønland, Kristiania (OS). Død 19.01.1960 i Oslo (OS). Kjelesmed.   Ole Anton Christensen Nygaard. Født 01.10.1847 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF). Død 21.09.1911 i Tøyengt. 28, Grønland, Kristiania (OS). Overkonstabel. Christen Olsen Nygaard. Født 14.06.1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF). Død 09.04.1890 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF). Husmann og skomaker.
Mari Christensdatter. Født 14.11.1812 på Vollene, Fusk, Askim (ØF). Død 1904 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Anne Lovise Frantsdatter. Født 26.12.1850 på Sandem, Vandogg, Eidsberg (ØF). Død ...12.1936 i Oslo. Frants Olsen Sandem. Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 1902 på Sandem, Vandogg, Eidsberg (ØF). Husmann på Vandogg.
Anne Marie Andersdatter. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Eidsberg (ØF).

Oppdaterte genealogi-sider - Østfold og Akershus:

Fredrik Nygaard  
Inneholder et appendiks om:Tøyengaten 28.
Ole Anton Christensen Nygaard Inneholder et appendiks om «Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie»
Knud Bjørnsen Dramstad Forfedrene til Knud Bjørnsen på Dramstad i Askim.
Asser Garsegg/Sulerud Forfedrene til Mari Assersdatter på Søndre Nord-Moen i Eidsberg
(Hennes far tidligere antatt bosatt på Leangsrud i Eidsberg).
Kolbjørn Gjellestad Forfedrene til Iffuer Kolbjørnsen på Søndre Aaser i Askim
(Hans far tidligere antatt bosatt på Fusk i Askim).
Guttul Bjørnsen Gjellestad Forfedrene til Guttul på Gjellestad i Askim.
Oluf Trondsen Torp Tidligere feilaktig kalt Ole Olsen Torp.
Hans far var bosatt på Opsahl i Eidsberg.
Halle Torchildsen Botner Den hypotetiske forbindelsen mellom de yngre og eldre ættene på Botner i Høland og O i Vang er fjernet. Se grafikk
Odelsjordebøker 1624-26 Papirkopier av Stattholderarkivets Odelsjordebøker fra 1624-26 er tilgjengeglige i Riksarkivet.
Jeg har kopiert utdrag fra dette arkivet og viser disse i et eget avsnitt. Transkripsjoner er tatt med i relevante biografier.
Ragnild Andersdatter Hun var datter til Anders HalfuorsenStenbye, Rømskog i Rødenes, og Giertrud Kieldsdatter.
Gift med Syver Olsen på Graverholt, Setskog i Høland.
Laurits Lauritsen Kinnestad Tidligere ført som sønn til Niels og KarineKinnestad, Setskog i Høland. Dette er feil da hans patronymikon var Lauritsen. En tingboksinnførsel om tingsvitne begjært av hans sønnesønn viser dette.
Steener Olluffsen? Store Hoel Oppdatert biografi for SteenerStore Hoel i Askim tildels basert på Sten Høyendahls
artikkel i Runar 2/2009: Var bondeopprøreren Stener Hol i Askim fra Søndre Nes i Trøgstad?

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.