Kildehenvisninger / Sources of Information - Østfold / Akershus

Gårds- og Bygdehistorie Farm and Parish History
Martha Østensvig / Ulf Grøndahl Gårdshistorie for Askim - Bind 1 - 3.
Gunnar Rudie / Sigurd Senje Bygdebok for Eidsberg - Bygdehistorien - Bind I - II.
Helge Frøyset Bygdebok for Eidsberg og Mysen - Gårdshistorie - Bind I - IV
R. Elwin Myhrvold Rødenes i Østfold, En bygdshistorie - Bind I
Ulf Grøndahl Rømskog bygdebok, Bosettings- og Næringshistorie
Jan E. Horgen Bygdehistorie for Fet - Bind 4
Birger Kirkeby Nannestad Bygdebok, Gårdshistorie for Nannestad sokn - Bind I
Birger Kirkeby Enebakk Bygdebok, Gards- og slektshistorie - Bind I - III
Haakon Falck Myckland Bygdebok for Frogn - Gårdshistorien
Birger Kirkeby Sør-Odal Bygdebok - Gards- og slektshistorie - Bind VIII
Birger Kirkeby Nord-Odal Bygdebok - Gards- og slektshistorie - Bind II
Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby] Nes på Romerike - Gardshistorie - Bind V
Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1
Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4
Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5
Slektshistorie Genealogy
Odd Ottesen Slekten Botner i Høland
Martha Østensvig Slekten Frøshaug i Trøgstad
Elise Eng Eng-slekten og tilknyttede slekter
Martha Østensvig Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år
Kari Elisabeth Raanæs Herland
Inger Johanne Bredeg Karlsrud
Karlsrudslekten fra Trøgstad, del II ved Jon Anjer
Gudrun Johnson Høibo Minister Finn Korens anebok
Martha Østensvig Gamle slekter i Marker - Bind 2
Leif Ottar Berger Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten
H. A. Rakstad Komnæs - Trandemsætra, en slekt fra Høland og Rømskog
Odd F. Flagstad Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner
Axel Coldevin Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie
Artikler Articles
N. Stene (NST VII 1940) Tom i Råde
Henning Sollied (NST VIII 1942) Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter
Henning Sollied (NST IX 1944) Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar»
Kaare Bjerke (NST XV 1956) Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg
Per Reidar Bjørnerud Christiansen
(NST XV 1956)
Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene
Tore Hermundsson Vigerust Hvem var Hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600
Tore Hermundsson Vigerust
(Slekt og Data nr. 3, 1995)
Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten
Johan Garder (Romerike
Ættehistorielags Årbok, bind 1)
Bergsjø i Høland
Reier Smedsens slekt
En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700
Johan Garder (NST Bind XVIII 1962) Slekten Krohg (Krogh) fra Høland
Ludvig Algrim (Runar 1/1982) Litt om Sudreim, Bolt, Knap, Gyldenhorn og Rosensverd
Ludvig Algrim (Runar 2/1982 En gigantisk eiendomssvindel på midten av 1500-tallet
Sverre Dürbeck (Runar 1/1984) Litt om Gården Skog i Skiptvet
Tore H. Vigerust (NST Bind XXXIII, 1992) Av adel? Problemer med Dyre Sevaldssonss ætt,
Østby-ætten [Rosensverd] og Ørnefot
Odd Ottesen (NST Bind XXXV 1995) Eivind Smedssons etterslekt - Del 1.
Odd Ottesen og Jan Fredrik Anker Solem
(NST Bind XXXVIII 2001)
Slekten Flor fra Firenze
Laurits Frantssøns etterslekt (Del A) - Jan Fredrik Anker Solem
Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B) - Odd Ottesen
Jøran Guttormsdotters slekt (Del C) - Odd Ottesen
Sten Høyendahl (NST Bind XXXIX, 2003) Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods
Atle Steinar Langekiehl (NST Bind XXXIX, 2003) Var væpneren Erik Kil fra Holstein?
Sten Høyendahl (Runar 1/2003) En trøgsting på 1600-tallet fra vugge til grav
(Om Trond, sønn til Ole Trondsen Torp og hans slekt)
Sten Høyendahl (Runar 2/2003) Ut av historiens mørke.
Asser Garsegg og hans navnløse hustru i Eidsberg
Lars Løberg (NST Bind XXXIX, 2004) Om Åsa Ulvsdotter og Elinættas mødrene opphav
Sten Høyendahl (Genealogen nr. 1, 2004) En eldgammel bonde fra Askim.
Knut Bjørnsson Dramstad (1646 - 1739) og hans slekt
Sten Høyendahl (NST Bind XL, 2005) Guttul Torkelsrud og hans etterslekt.
Refleksjoner rundt en arvestrid i Eidsberg på 1500-tallet
Sten Høyendahl (Runar 2/2009) Var bondeopprøreren Stener Hol i Askim fra Søndre Nes i Trøgstad?.
Annet Miscellaneous
Dokumentasjonsprosjektet, Universitetene
i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø
Diplomatarium Norvegicum (norwegian)
The Diplomatarium Norvegicum (english)
Dokumentasjonsprosjektet O. Rygh:  Norske Gaardnavne - Norwegian Farm Names
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 - Akershus Len - Bind I-II
H. J. Huitfeldt-Kaas Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580
Odd Sandaaker Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII 1607-1615
Riksarkivet Rentekammeret - Lensrekneskapar - Bind I - Austlandet
Riksarkivet Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26
Truls Aslaksby Oslo: Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie
Steinar Imsen og Harald Winge Norsk Historisk Leksikon
Historisk institutt /
Statsarkivet i Bergen
Faksimileutgåve av Otto Kalkar's
Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) bd. 1-4, København 1881-1907
Norsk Slektshistorisk Forening Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610

Kildehenvisninger - Danmark / Sources of Information - Denmark

Fortegnelse over krydstoldassistenter og krydsbetjenter: 1856-1872
Haandbog for Toldetaten i Kongeriet Danmark
Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814

Kildehenvisninger / Sources of Information - Trøndelag / Oppland

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Periodical of The Norwegian Genealogical Society
S. H. Finne-Grønn Bind I 1927-28 Munk'erne av Gudbrandsdalen
E. A. Thomle Bjørnson'slegten og Bratt'erne av Gudbrandsdalen
E. A. Thomle Bind II 1929-30 Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen
Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen
- En berigtigelse og et tillæg
Henning Sollied Bind VI (1938-39) Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken
1. Bratt - 2. Slektskretsen omkring gârden Hovin i Fâberg
Engebret Hougen Hr. Olaf Haakonsson til Nesø
Christian Spangen Hovin i Fâberg
Henning Sollied Kildekristiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter
I. Rømer - Gyldenløve
N. Stene Bind VII (1939-40) Tom i Râde
Henning Sollied Bind VIII (1941-42) Kildekristiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter
III Sudrheims-ætten (3 deler)
Henning Sollied Bind IX (1943-44) Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar»
Christian Spangen Bind XI (1947-48) Et skifte pâ Grefsheim 1460
Per Berg Kvar vart det av Brattgodset?
Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?
Engebret Hougen Bind XII (1949-50) Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen
(Harildstad-Sandbu-ætten)
Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen
Tillegg og rettelser
Engebret Hougen Bind XIII (1951-52) Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen (Om List-ætta)
Per Berg Bind XV (1955-56) Omkring jordskiftet pâ Steig 1588
Per Reidar Bjørnerud Christiansen Bind XXXV (1996) Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene
Gårds- og Bygdehistorie Farm and Parish History
Tydal kommune Tydalsboka - Bind II
Tydal kommune Bygdebok for Tydal - Bind III-IV
Leif Halse Malvik bygdebok - Bind II
Jens Halstein Nygård Haltdalen og Haltdalingen - Bind I-II
Singsås bygdeboknemnd Singsåsboka, Gård og grend, ætt og folk - Bind II-III
Bardo Flakne Flora i Selbu - Grenda og folket
Rørosbok-komitéen Rørosboka - Bind II - IV
Einar Hovdhaugen Gardar og slekter i Fron - Bind II, Nord-Fron
Slektshistorie Genealogy
Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen - Bind I (1953). bind II (1968) og bind III (1974)
Roger de Robelin (Røros 1995) Skanke ätten
Geirr I. Leistad
(Asker og Bærum Historielag nr. 37, 1997)
Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid
Pâl Øystein Kvarberg (Vâgâ 2000) Slekter i Vâgâ og Lom
Annet Miscellaneous
M. Høgåsen
(Årbok for Gudbrandsdalen, (1964)
Tradisjonen held seg lenge
Gerhard Schøning Reise giennem en Deel av Norge i de Aar 1773, 1774, 1775
Ivar Kleiven (1907) I gamle Daagaa
Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa
Tore Hermundsson Vigerust Glommen-ætten fra Øyer
Tore Hermundsson Vigerust Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700
Tore Hermundsson Vigerust
(Genealogen nr. 1 1999)
Adelsnytt
Leonard Bygdén Hernösands Stifts Herdaminne

Kildehenvisninger / Sources of Information - Troms

Historie History
Alf Kiil Da bøndene seilte, Bygdefarsbrukets historie i Nordlandene
Alf Kiil Nordlandshandelen i det 17. århundre
Bjørn Sogner Trondheim Bys Historie - Kjøpstad og Stiftsstad 1537-1807 - Bind II
Viborg Byraad Viborg Købstads Historie - Bind III
Gårds- og Bygdehistorie Farm and Parish History
N. S. Magelssen og Peter A. Larssen Balsfjords bygdebok - Optegnelser fra ældre og nyeste tid
N. A. Ytreberg Malangen bygdebok
Anders Ole Hauglid Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra - Bind I
Jens Solvang Kulturbilder fra gamle Hillesøy, Bind II, Gårdshistoria
Alf Kiil Målselv bygdebok - Bind I
Håvard Dahl Bratrein Karlsøy og Helgøy Bygdebok - Bind I-II
Maurits Fugelsøy Skjervøy, Bind I og II
Harald Solbakk og Gunnar Berg Slektsbok for Skjerstad og Fauske - Bind II-III
Terje Gudbrandson Bodin bygdebok, Bind II, del 3
Anders Skrondal Orkdalsboka - Bind I
Olav Tryggve Hagen Kvikne, Gaardsbruk - Koparverk - Bind II
Slektshistorie Genealogy
Per Inge Nilsen Waldemar Wilhelmsen's forfedre
Rudolph og Arden Johnson Av Samisk Ætt  -  Lapland Ancestry
Bue Kaae Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613 - Bind I-III
Artikler / Notater Articles / Notes
Henning Sollied (NST I 1928) Gamle ætter i Sogn
K. Bloch (NST XXI 1968) Nordlandsslektene Hveding og Bloch
Kjeld Bugge (NST XVI og XXIII) Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller
Alvin Andreassen Litt mer om den første bosetningen på Tennes i Balsfjorden
Antonette Andreasdatter Boisen (Boisen, Boyesdatter etc.)
på gården Nord-Strømmen i Lenvika
Nils Johan Fosli Notater
Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser
Viborg Stifts Folkeblad 18.3.1931
Familie - Tvist og Slagsmaal i Borgmesterslægten Hegelund
Annet Miscellaneous
Statsarkivet i Tromsø - Avskrift «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769

Kildehenvisninger - Kvener / Sources of Information - Kvens

Slektshistorie Genealogy
Erik Johansson Kuoksu (1999) Nybyggarslãkter i Jukkasjãrvi och Enontekis fram till 1700-talets mitt
Erik Johansson Kuoksu (2003) Familjeregister fõr Pajala socken, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen
fram till 1760. Bind I - Pajala socken
Erik Johansson Kuoksu (2003) Familjeregister fõr Pajala socken, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen
fram till 1760. Bind II - Torne lappmarks nygbyggen & Kengis bruk
Erik Johansson Kuoksu (2003) Antavla fõr Jan-Erik Johansson Kuoksu och Lisbeth Salomonsson
Erik Johansson Kuoksu - CD med
«Genealogiska arbeten 2003-2005»
Klemet Olofsson Lainios slãkt 1539-1930
Erik Johansson Kuoksu - CD med
«Genealogiska arbeten 2003-2005»
Klockarsläkten i Jukkasjãrvi 1694-1930

Kildehenvisninger - Middelalder /
Sources of Information - The Middle Ages

Historie History
Snorre Sturlasson Kongesagaer
Peter Andreas Munch (1810-1863) Det norske Folks Historie
J. W. Cappelens Forlag (1975-1980) Norges Historie
Andresas Holmsen
Universitetsforlaget (1976)
Nye studier i gammel historie
Ole Georg Moseng, Erik Opsahl,
Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo.
Tano Aschehoug 1999
Norsk historie I - 750-1537
Politikens Forlag Danmarks Historie
Norsk Biografisk Leksikon
Svenskt Biografiskt Lexikon
Dansk Biografisk Leksikon
Lars Hermanson (2000) Släkt, vänner och makt -
En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark
Slektshistorie Genealogy
Erich Brandenburg (1935) Die Nachkommen Karls des Grossen
Mogens Bugge (1939) Våre forfedre
Odd Ottesen
Høland historielag (1982)
Slekten Botner i Høland
Odd F. Fladstad (1984) Jøran Willumsdatter Søegaard - Maren Cathrine Wogn og deres aner
Bent og Vidar Billing Hansen (1990) Rosensverdslektens forfedre
Stein Ugelvik Larsen og Jarle Sulebust
Sunnmørsposten Forlag (1994)
I balansepunktet - Sunnmøres eldste historie
Lars Løberg - Norske slekter
(Slektshistorisk forlag 2014)
Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre
med hovedvekt på periden 1200-1571
Klaus Johan Myrvoll
(Novus forlag 2020)
Ivar Kleiven og ættegranskingane hans
Artikler Articles
C. M. Munthe (NST I 1928) Norske slegtsmerker - II. Vore middelalderslegters merker
M. Rogne
(Sunnmørsposten 1928)
Sunnmørsfylket i framfarne tider, 1. del
Sogneprest A. E. Hedem
(NST Bind XIV, 1953-1954)
Biskop-ætten og Manvik-godset
Eldbjørg Arnesen
(Romerike Historielags årbok 1982)
Sudrheimsætten og Romerike
Lars Løberg (NST Bind XL, 2006) Hestbøætta
Lars Løberg (NST Bind XLVI, 2020) Bjarkøyætta og odelen i Giske -
odelsretten i norsk middelalder