Håkon Ladejarl Eriksson
0998?-1030

ff
Håkon Ladejarl Sigurdsson. Født omkring 937. Død ...02.995. Konge.
  mf
Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark. Født omkring 960. Død 03.02.1014 i Gainsborough. Konge.
mm
Sigrid Toftesdatter Storråde. Dronning.
f
Eirik Ladejarl Håkonsson. Født omkring 964. Død omkring 1024. Jarl.
m
Gyda Svendsdatter.

Håkon Ladejarl Eriksson. Født omkring 998. Død 1030. Jarl.
Gift Gunhild ???. Død etter 1066.
Bodil Haakonsdatter.

Biografi - Biography

Jarl.
Født omkring 998.
Død 1030.

Stattholder i Norge 1028 - 1030.

Håkon ble innsatt til å styre farens del av Norge da denne i 1015 dro til England for å hjelpe Knud den Mektige. Han ble kort tid senere overrasket av Olav den Hellige, men fikk beholde livet og tillatelse til å dra til England. Han ble i 1028 igjen innsatt som jarl

Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga:
«130. Knut den mektige, som noen kaller Knut den gamle, var konge både over England og over Danevelde på den tiden. Knut den mektige var sønn til Svein Tjugeskjegg Haraldsson. Hans ætt hadde rådd over Danmark i lange tider. Harald Gormsson, farfar til Knut, hadde tatt Norge etter Harald Gunnhildssons fall og hadde tatt skatter derfra og satt Håkon jarl den mektige til å styre landet. Svein danekonge, sønn til Harald, hadde også rådd over Norge og hadde satt Eirik Håkonsson jarl til å styre landet. Han og broren Svein Håkonsson rådde deretter landet, inntil Eirik jarl dro vest til England da Knut den mektige, mågen hans, sendte bud etter ham; han satte sin sønn Håkon jarl etter seg til å styre i Norge, Håkon var søstersønn til Knut den mektige, Eiriks måg. Men da så Olav Digre kom til Norge, tok han først Håkon jarl til fange og avsatte ham fra styret, slik som før er skrevet. Da reiste Håkon til sin morbror Knut, og hos ham hadde han vært hele tiden siden til vi er kommet så langt som hit i sagaen. ...»

Det ble forberedt, og muligens holdt, bryllup mellom Håkon og Gunhild, en søsterdatter til kong Knud. Gunhilds far var en vendisk konge. Men da han langt ut på høsten i en sendeferd for kong Knut reiste til Orknøyene, forliste han i Pentlandsfjorden og omkom. Hans brud (eller enke) ble senere gift med den danske høvding Harald, sønn til Torkel den høye.

Håkon skal ha etterlatt seg en datter, Bothild. Om Bodil, som var gift med «Galicieulv», heter det nettopp at hennes mor var Knud den Mektiges søsterdatter.

Håkon var den siste mann på mannslinjen i Ladejarlsætten, og ingen kunne lengre opprettholde ættens krav i full utstrekning. 1

 

  1. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 157-158. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 90. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 523. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17