Gunhild ???
-(1066..)

    mf
Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark. Født omkring 960. Død 03.02.1014 i Gainsborough. Konge.
 
f
Vortigern av Vendland. Fyrste.
m
Gunhild Svendsdatter.

Gunhild ???. Død etter 1066.
Gift Håkon Ladejarl Eriksson. Jarl.
Født omkring 998.
Død 1030.
Bodil Haakonsdatter.

Biografi - Biography

Død etter 1066.

Det heter at Gunhild etter drapet på Håkon Ladejarl i 1030 skal ha styrt hans len og av harme over drapet ha trådt i forbindelse med Sven Estridsson. Hun overdro Jomsborg til ham og hans tilhengere blandt venderne.

At han ble drept står i strid med at han skulle være forlist!

Etter Håkons død ble hun gift med jarlen Harald, Torkil Høyes sønn, og fikk med ham sønnene Torkil og Heming. Harald ble myrdet i 1042 på oppdrag av Magnus den Gode. Etter dette oppholt Gunhild seg i England, men måtte flykte til Danmark med sine sønner, da Wilhelm Erobreren underkuet angelsakserne i 1066. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 540. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17