Gunhild Mieczyslavsdatter av Polen
-(1013..)

    mf
Boleslav I den Grusomme av Böhmen. Død 15.07.967. Hertug.
mm
Bozena ???.
f
Mieszko I av Polen. Født mellom 922 og 931. Død 25.05.992. Hertug.
m
Dobrawka av Böhmen. Død 977.

Gunhild Mieczyslavsdatter av Polen. Død etter 1013. Dronning.
Gift Erik VII Segersäll av Sverige. Konge.
Død omkring 995.
Olof Skötkonung Eriksson av Sverige. Konge.
Død omkring 1021.
Gift ca. 995 Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark. Konge.
Født omkring 960.
Død 03.02.1014 i Gainsborough.
Knud I Svendsson den Mektige av Danmark. Konge.
Født omkring 1000.
Død 12.11.1035 i Shaftesbury.

Biografi - Biography

Dronning.
Død etter 1013.

De sikre informasjoner vi har om Gunhild er ytterst få, hennes slaviske navn er ikke kjent. Adam av Bremen setter hennes ekteskap med Erik Segersäll i forbindelse med et forenet svensk-slavisk angrep på Danmark, men den historiske bakgrunn for dette kan ikke kontrolleres. Ifølge Adam fødte hun Erik sønnen Olof Skötkonung. Etter Eriks død giftet hun seg med Svend Tjugeskjegg, muligens da denne ca. år 1000 inngikk forbund med kong Olav. Hun ble senere bortvist av Svend, og levde i mange år i Vendland, inntil hennes sønner etter Svends død hentet henne hjem til Danmark. De islandske sagaforfatterne har knyttet forskjellige ikke historiskt korrekte trekk til hennes navn, og dette har senere i tradisjonen blitt fortrengt av den svenske dronning Sigrid Storråde.

Gunhild var søster til Boleslav I av Polen (992 - 1025) og ikke hans datter som Snorre Sturlasson beretter.

Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga:
22. Mens Olav lå ved Bornholm, fikk han kvast vær og stormsjø, så han kunne ikke holde seg der; så seilte de derfra og sør under Vendland (Pommern), og der fikk de god havn. Der gikk alt fredelig for seg, og de ble der en stund. Kongen i Vendland het Burislav, døtrene hans var Geira, Gunhild og Astrid. ... 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 265-267. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 22, 34, 91. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 170 og 518. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 73, 80.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17