Dobrawka av Böhmen
(0940..0945)-0977
Hertuginne.

>
ff
Vratislav I av Böhmen. Født omkring 888. Død 921. Hertug.
fm
Drahomira av Stodor. Født mellom 877 og 890. Død etter 934. Hertuginnekonsort, regent.
   
f
Boleslav I den Grusomme av Böhmen. Født omkring 915. Død 15.07.967. Hertug.
m
Biagota av Böhmen. Født omkring 901. Hertuginne.

Dobrawka av Böhmen. Født mellom 940 og 945. Død 977. Hertuginne.
Gift 965 Mieszko I av Polen. Hertug.
Født mellom 922 og 945.
Død 25.05.992.
Boleslaw I den Modige av Polen. Hertug.
Født omkring 967.
Død 17.06.1025.
Swietoslawa (Gunhild) Mieczyslavsdatter av Polen. Dronning.
Født omkring 967.
Død etter 1013.

Biografi - Biography

Hertuginne.
Født mellom 940 og 945.
Død 977.

    Dobrawka døde i 977. 1

    "
Dobrawka (Dobrawa) av Böhmen (tegningeri av Jan Matejko). (Wikipedia)

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Dobrawka av Böhmen (tsjekkisk: Doubravka Premyslovna, polsk: Dobrawa, Dabrówka) (* ca. 940/45 - † 977) var en bøhmisk prinsesse fra Premyslid-dynastiet og ved ekteskap hertuginne av Polen.
    Hun var datter til Boleslav I den Grusomme († 921), hertug av Böhmen, hvis hustru kan ha vært den mystiske Biagota.
    I følge tidlige kilder oppfordret Dobrawka ektemannen, Mieszko I av Polen, til å akseptere dåpen i 966, året etter ekteskapet. Moderne historikere mener imidlertid at Mieszkos skifte av religion var et av punktene som ble diskutert i den polsk-bøhmiske avtalen som ble inngått like før hans ekteskap med Dobrawka. Hennes rolle ved hans omvendelse anses nå ikke for å ha vært så viktig som den ofte er presentert i middelalderkrøniker.

     Dobrawkas fødselsdato er ikke kjent. Den eneste indikasjonen er formidlet av kronikeren Cosmas fra Praha, som uttalte at den bøhmiske prinsessen ved tidspunktet for hennes ekteskapet med Mieszko I var en gammel kvinne. Passasjen blir sett på som tendensiøs og lite pålitelig, og noen forskere mener at uttalelsen ble gjort med ondsinnet hensikt. Det er mulig at Cosmas i uttalelsen om Dobrawkas alder refererte til aldersforskjellen mellom henne og søsteren Mlada. Det ville gi ham grunnlag for å betrakte Dobrawka som "gammel". (Ordet Mlada betyr Ung). Det er også mulig at Cosmas forvekslet Dobrawka med Mieszko I's andre hustru Oda, som ved tidspunktet for hennes ekteskap var omkring 19-25 år gammel, en relativt høy alder for en brud i henhold til middelalderens skikker. Noen forskere, som Jerzy Strzelczyk, har tatt opp spekulative synspunkter. Han antok at "i lys av datidens moderne begreper og ekteskapsvaner (da som regel ekteskap ble inngått med tenåringsjenter) er det antatt at Dobrawka hadde passert sin tidlige ungdom, så det er sannsynlig at hun var i slutten av tenårene eller tjueårene".

    Intet er kjent om Dobrawkas barndom og ungdom. I 1895 tilbakeviste Oswald Balzer rapporter om at hun før sitt ekteskap med Mieszko I, hadde vært gift med Gunther, markgreve av Merseburg, og at de hadde en sønn, Gunzelin. Dette syn var basert på at Thietmar av Merseburg i sine kronikker kalte Gunthers sønn, Gunzelin, bror til Dobrawkas sønn, Boleslaw I den Modige. Følgelig trodde historikere at Gunzelin og Boleslaw I var søskenbarn eller svogere.

    Ekteskap og kristning av Polen.
    I andre halvdel av 964 ble det inngått en allianse mellom Boleslav I den Grusomme, hertug av Böhmen og Mieszko I av Polen. For å konsolidere avtalen ble Boleslav I's datter Dobrawka i 965 gift med Mieszko I. Ekteskapet sementerte den polsk-bøhmiske alliansen, som fortsatte selv etter Dobrawkas død.
    To uavhengige kilder tilskriver Dobrawka en viktig rolle i Mieszko I og Polens overgang til kristendommen.
    Den første er kronikken til Thietmar, som ble født to år før Dobrawkas død. Han skrev at den bøhmiske prinsessen forsøkte å overtale sin mann til å akseptere kristendommen (også på bekostning av å bryte deres ekteskap og med det den polsk-bøhmiske alliansen). Til slutt oppnådde hun endelig at Mieszko I og med ham, hele Polen konverterte.
    På den annen side sier 1100-tallets krønikeskriveren "Gallus Anonymus" at Dobrawka kom til Polen omgitt av sekulære og religiøse dignitærer. Hun gikk med på å gifte seg med Mieszko I forutsatt at han ble døpt. Den polske herskeren godtok og først da kunne han gifte seg med den bøhmiske prinsessen.
    Moderne historikere er enige om at Mieszko I's dåp ble diktert av politiske fordeler og ikke burde tilskrives noen handling fra Dobrawka. Hun antas ikke å ha hatt noen rolle i "omvendelsen" til sin mann. Historikere bemerker at fortellingen om at Mieszkos konverterte takket være Dobrawka utgjorde en del av kirkens tradisjon som understreket konverteringen av hedenske herskere gjennom kvinners innflytelse.

    Doubravka hadde en betydelig rolle i kristningen av polakkene. I hennes bryllupsprosesjon ankom hun Polen sammen med kristne geistlige, blant dem muligens Jordan, ordinert som den første biskopen av Polen i 968. Tradisjonen tilskriver Dobrawka etableringen av Den hellige treenighets- og St. Wit-kirkene i Gniezno og Jomfrukirken Mary i Ostrów Tumski, Pozna

    Dobrawka og Mieszko I hadde (minst) barna:
Boleslaw den modige (* 967 - † 17.06.1025).
Swietoslawa (Gunhild) (* ca. 967 - † etter 1013),
                                     gift med kong Svend I Haraldsson Tjugeskjegg av Danmark
                                     (men ikke med Erik Segersäll av Sverige(!)).
                                     Se nærmere i Swietoslaws biografi.

    En hypotese hevder eksistensen av en annen datter til Mieszko I, gift med en pommersk slavisk prins. Hun kunne ha vært datter til Dobrawka eller en av Mieszkos tidligere hedenske hustruer.
    Det er også fremmet en teori (tilsynelatende nedtegnet av Thietmar av Praha og støttet av Oswald Balzer i 1895) om at Vladivoj (* ca. 981 - † januar 1003), som regjerte som hertug av Böhmen fra 1002 til 1003, var sønn til Dobrawka og Mieszko I. Selv om moderne historikere har avvist denne hypotesen, har tsjekkisk historiografi støttet forestillingen om blandet Piast-Premyslid-opphav for Vladivoj.

    I følge Bent og Vidar Billing Hansens "Rosensverdslektens forfedre" hadde Mieszko også en datter, Adelheid, gift med Géza (* 945 - † 957), storprins av Ungarn, og mor til Grimelda av Ungarn (* ca. 962), gift med Doge Ottone (Pietro) Orseolo di Venezia. Jeg tror ikke at dette er korrekt! Géza av Ungarn var gift med Sarolt, se Géza av Ungarns biografi.

    Død og begravelse.
    Dobrawka døde i 977.
    I sin studie fra 1888 skrev Józef Ignacy Kraszewski at "hennes grav ble oppdaget i Gniezno-katedralen. Det var en enkel stein merket med et kors. Lilla kapper og et tungt lendeklede av gull var de eneste gjenstandene som ble funnet i hennes grav.
    Et lignende syn på Doubravkas gravsted ble uttrykt tidligere, i 1843, av Edward Raczynski i sin studie "Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznanskiego, kaliskiego i gnieznienskiego" (minner fra Poiszna-distriktene i Poisnz-regionen).
    Imidlertid anses gravstedet til den bøhmiske prinsessen nå å være ukjent. Dobrawkas død svekket den polsk-bøhmiske alliansen, som til slutt kollapset på midten av 980-tallet.» 2

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 26. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80, 82.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26