Jon Gyrdsson
-(1448..)

ff
Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Sysselmann.
fm
Cecilia Sigurdsdatter på O. Født før 1342.
mf
Eivind Astesson Botner.
mm
Tora ???.
f
Gyrd Ingjaldsson på O.
m
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).

Jon Gyrdsson. Død etter 1448.

Biografi - Biography

Levde 1443.
Død etter 1448.

    Brødrene Jon og Eivind har tydeligvis sterke eierinteresser i Gausdal. Og når de i 1443 på Botner utsteder et brev om gods i Gudbrandsdalen, må det være fordi de også eier denne gården. Det kan se ut som om Eivind på denne tiden bor på Botner, og broren Jon nevnes nærmest bare som medutsteder av brevet, idet det gjelder deres felles interesser.

    Jon har trolig vært den eldste av brødrene selv om Eivind nevnes først i brevet av 1443. Men dette brevet er åpenbart ført i pennen - om enn ikke bokstavelig - av Eivind som også er den eneste av brødrene som nevnes ved navn i selve teksten, og trolig har han beseglet det alene. Jon nevnes ved navn bare under selve brevteksten, mens de i teksten omtales om «wy brøderrenne». Som antydet har Eivind trolig bodd på Botner på denne tiden, mens broren Jon, som eldste sønn åpenbart har overtatt farsgården O, Vang.

    I et brev datert den 02.04.1448 på By i Veldre på Hedmarken tar lagmannen på Opplandene, Ravald Niklisson, opp prov i en sak mellom Jon Gyrdsson og Østen Godensson angående ødegården Lier på Veldre (DN III 797). Jons farfar - Ingjald i O, Vang på Hedmarken - hadde i sin tid fått gården Lier med sin kone, hustru Cecilia, som var datter av Sigurd Havtorsson til Giske. Leik Trondsson hadde bygslet Lier av Ingjald i O, og etter Ingjalds død, av hustru Cecilia. Da også hustru Cecilia var død, hadde deres sønn Gyrd Ingjaldsson i O solgt Lier til Goden Leiksson, en av sønnene til Leik Trondsson. Godens sønn var Østen Godensson som i 1448 prøvde å bevise sin rett til gården Lier. Jon hadde ved denne anledning, 2. april, hverken bevis eller vitne å føre for den rett han mente å ha til gården Lier, men skulle fremlegge dette noe senere. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17