Tora ???

>
       
   
Gift Eivind Astesson Botner.
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).

Levde 1350.
    Det kan se ut som om det er en eller annen forbindelse mellom Styr Jonsson og Eivind. Sistnevntes kone, Tora, gav ifølge biskop Øysteins jordebok (side 450) 2 øresbol i Nitteberg, Blaker, til Løken kirke i Høland. Ifølge et brev datert på Hamar i 1360 eide kanniken Vale Hognesson i Hamar også 2 øresbol i Nitteberg. Vale var på dette tidspunkt død, og hans svenn Torer Joarsson på Solberg, Høland, arvet parten i Nitteberg, men solgte den siden til Styr Jonsson. Han solgte i 1364 parten videre til presten i Sørum, Gudleif Torsteinsson (DN II 359, 382, 399).

    Kanniken Vale Hognesson er trolig fra Aurskog-Høland-distriktet, og sannsynligvis er også Styr Jonsson det. Likeledes må det være med Tora, og det kan nesten se ut som om de alle er beslektet. Det kan være årsaken til at Styr Jonsson i 1394 lar kunngjøre gårdsoverdragelsen til biskop Øystein nettopp fra gården Botner. Eivind er da sikkert forlengst død, men hans annen kone, Tora, har sikkert vært mye yngre enn ham, og hun kan fortsatt ha levet på denne tiden. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 11-13. Aurskog og Blaker, bind 2, side 466.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26