??? Eivindsdatter
1360?-

ff
Ester Bonde på Botner.
     
f
Eivind Astesson Botner.
m
Tora ???.

??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).
Gift Gyrd Ingjaldsson på O.
Jon Gyrdsson. Død etter 1448.
Eivind Gyrdsson. Lagrettemann.
Født omkring 1400 på O, Vang (HE).

Biografi - Biography

Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).
Levde 1400 på O, Vang (HE).

    Eivind Astesson har utvilsomt eid og bodd på gården Botner, og brødrene Jon og Eivind Gyrdssønner må høre til hans etterslekt. De kan ikke ha fått Botner fra sin fedrene ætt. Derfor blir den rimeligste konklusjonen at Gyrd Ingjaldsson har vært gift med en datter av Eivind Astesson, og at han har fått Botner med sin kone. Eivind Astesson kan da neppe ha hatt andre barn som overlevet ham enn denne datteren, og hun må være født omkring 1360 i hans ekteskap med Tora. Gyrds sønn Eivind er i så fall oppkalt etter sin morfar. Dette vil også forklarer at både gården O i Vang og gården Botner i Høland åpenbart er i en og samme slekts besittelse på midten av 1400-tallet.

    Det er nesten litt underlig at to slekter på to gårder, O og Botner, som ligger såvidt langt fra hverandre, i det hele tatt er blitt knyttet sammen. Men forklaringen er ganske enkel. Gyrds morfar, Sigurd Havtorsson døde først omkring 1392, og Gyrds søskenbarn har også bodd på Sudreim på den tiden da han har sett seg om etter et passende gifte. Antagelig har Gyrds slektninger på Sudreim hatt kjennskap til folket på Botner i Høland og formidlet kontakten mellom slektene på O og Botner.

    Således har brødrene Jon og Eivind Gyrdssønner som arvinger etter de gamle slektene på O og Botner hatt hånd om begge disse gårdene på midten av 1400-tallet. Omlag 150 år senere er det igjen to brødre som eier disse to gårdene, nemlig Gulbrand Hallesen på Botner og Eivind Hallesen på O, og det må på ett eller annet vis være en slektsforbindelse mellom disse brødreparene. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 12-13.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17