Ingjald Guttormsson på O
1330?-
Sysselmann.

>
       
  m
GudridO.

Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Sysselmann.
Gift Cecilia Sigurdsdatter på O. Hustru.
Død før 1370.
Gyrd Ingjaldsson på O.

Biografi - Biography

Sysselmann.
Født omkring 1330 på O, Vang (HE).

Levde 1361 på O, Vang (HE).
    Ingjald er nevnt i flere diplomer. Første gang han nevnes er i et brev datert på Stange 28.04.1346 i forbindelse med et makeskifte mellom Andres Bjarnesson, prest på Stange, som opptrer på Ingjalds vegne, og Torodd Torsteinsson, korsbror i Hamar. Sira Andres (på Ingjalds vegne) får ved makeskiftet 5 øresbol i Øvre Hovin i Bergs sogn på Nes mot å gi like mye til sira Torodd i Øvre Jesnes på Furnes. Ingjald har da tydeligvis vært umyndig, og han kan være født omkring 1330 (DN II 274, «Regesta Norvegica» V, nr. 845):
  «Ollum monnum žæim sem žetta bref sea eder hœyra senda Žoroddr Žorsteinsson korsbroder j Hamri ok Andres Biærnersson prestær aa Stanghum q. g. ok sina. žet se yder kunnight at aa friadaghen nesta firir Philippi ok Jacobi vm varet anno domini mo. ccco. xlo. vi. varum mit aa Stanghum i Skaun ok gerdom žetta iærder skipti. fek ek Žoroddr sira Andrese i vmbode Jngiælz Guthormssonar fim auræ bool iærder i Hofuini i œfra gardenum er liggr i Bærgsokn aa Nese fornt ok uaukit frialst ok heimolt firir huarium manne med allum žæim lunnendum ok tillægium sem till hennær eighu at liggia at forno ok at nyu vten gardz ok innæn. ok med saumu skilorde fek mer sira Andres i vmbode Jngiælz fim auræ bool i œfræ Jæsnese er liggr aa Furnese. ok till sanz vithnisburder sakar sinner neruero settu sira Gunnær Jfuersson vicarius aa Stanghum ok sira Estein Ormsson vicarius aa Kœmestadum sin inzsigli med okkrom inzsiglum firir ženna cyrografum er gor var aa deghi ok are sem fyr seghir.»
Tillegg på baksiden samtidig:
«vm Houini a Nese.»     Sammendrag:
  «Makeskiftebrev fra Torodd Torsteinsson, kannik i Hamar, og Andres Bjørnsson, prest på Stange: De var samme dag på Stange i Skaun og gjorde følgende skifte: Torodd gav sira Andres, som var ombudsmann for Ingjald Guttormsson, 5 øresbol i øvre Hovin i Berg sogn i Nes, mot å få 5 øresbol i øvre Jesnes i Furnes.
    Beseglet av utstederne, og dessuten av sira Gunnar Ivarsson, vicarius på Stange, og sira Øystein Ormsson, vicarius på Kjemstad».

    Neste gang han nevnes er 14.02.1358, og han er da sysselmann på Toten. Kanhende er Ingjald da, i 1358, nokså nylig gift med Sigurd Havtorssons datter Cecilia, og det er ikke utenkelig at svigerfaren har hjulpet ham til syslen på Toten (DN IV 389, «Regesta Norvegica» VI, nr. 479):
  «Ollum monnom žæim sæm žettæ bref sea eder hœyræ sendæ Ræidulfuer Hakonarson korsbroder j Hamre Jngiælder Gudžormsson syslumader a Žotne ok Sigurder Eriksson loghmader a Uplondom q. g. ok sinæ. žet se yder kunnigt. at mer uaarom j bakskiurttu j biskupsgarde j Hamre a osku odensdaghen. a žridiæ aare rikis vars vyrdulegs herræ Hakonar med gudes naad Noregs konongs. saom ok hœyrdum a at žæir gierdo saatmalæ sin jmedall med handarbande. af æinni halfuu Arne Bryniulfs son ok af annære Andres Sigurdæson. j žui nafne at fyrnæfder Arne skall lukæ adernemfdum Andrese firir goz žet sæm Haldor Æiuindæson tok a Lautini. eftir sira Sigurd Andresson fadur oftnemdz Andres. žretighi markæ peningha. aat Olafs uoku nu nest er kemer. en adrer žretighi mærkr aat paaskom žer nest eftir. ok skall Andres oftnæfder gangæ eftir sinu huar sæm han ka(n) žet finnæ sua mykit sæm Haldor Æiuindæson hafde æi burt latet eder fyrnæmfder Aarne. Ok till sannyndæ settum mer uoor inzsigli firir žettæ bref er gort uar a timæ ok aare sæm fyr segir.»     Sammendrag:
  «Vitnebrev om arveforlik, utferda av Reidulv Håkonsson, kannik i Hamar, Ingjald Guttormsson, syslemann på Toten, og Sigurd Eiriksson, lagmann på Opplanda: Dei var same dagen i bakskjorta [tyder truleg bakgarden] i biskopsgarden i Hamar då Arne Brynjulvsson og Andres Sigurdsson handtokst på at Arne skulle gje Andres 30 mark penningar til olsok som kjem og 30 mark til påske deretter, for det godset etter sira Sigurd Andresson, far til Andres, som Halldor Eivindsson tok på Løten. Det Halldor eller Arne ikkje tok, skal Andres søkje der han kan finne det.
    Besegla av utferdarene».

    Siste gang Ingjald nevnes er 04.08.1361, og han er fortsatt sysselmann på Toten (DN III 320, «Regesta Norvegica» VI, nr. 772). Han sitter da på O i Vang hvor han sammen med en lagrettemann kunngjør at Kolbjørn Sveinsson solgte hele gården Gulkunrud, Stange, til Torstein Flaugsson.

    I en artikkel av Christian Spangen sannsynliggjøres at Kolbjørn Sveinsson og Ingjald Guttormsson har tilhørt samme slektskrets. Også Stavangerbiskopen Guttorm Pålsson (død 1350) og sira Andres Bjarnesson (død 1347) må ha tilhørt samme slekt, men hvordan det innbyrdes slektskapsforhold har vært, er uvisst. (Kolbjørn Sveinsson var trolig en søstersønn av sira Andres.)

    At Ingjald Guttormsson ikke nevnes i live etter 1361 kan tyde på at han døde ganske tidlig, men sikkert er dette selvsagt ikke. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 6 (Hamar 1970), side 109-119.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26