GudridO

>
       
   
Gift .
Ingjald Guttormsson på O. Sysselmann.
Født omkring 1330 på O, Vang (HE).

Levde fra 1348 til 1349 på O, Vang (HE).
    Ingjalds far er ukjent, men hans mor er utvilsomt den hustru Gudrid på O som nevnes i 1348 og 1349, og hun er da sikkert enke.

    10.02.1348 solgte Guttorm Andresson på Skjerve i Romedal (etter all sannsynlighet sønn av sira Andres Bjarnesson) ½ markebol i Hovin i Bergs sogn til Gudrid på O (DN III 252, «Regesta Norvegica» V, nr. 1010):
  «Ollum monnum žæim sem žettæ bref sea ešr hœyra sendir Gušthormer a Skiærfuum q. g. ok sinæ yšr kunnict gerande at ek væitir žui višr gangu, at ek hefuer sælt Gušrišu a Oo hallfr mærkær boll j Hafuini er liggær i Bærghs songn a Nesse ok allæ auræ firi teikitt eftir žui sem i kaup okkart kom, ok till sans vitnisburšær minni višr gangu ok sinni hia vero settu Arnulfuær a Harkstašum (ok) Hafuoršær a Gauttæstadum sin insiglli mešr minu insiglli firi žettæ bref er gort var a sunnudaghæn nestæ efttir Agattæ mœsso a niundæ aare ok tyttugtæ rikis vars vyršulegs herra Magnusær Noregs Suia ok Skanæ konongs.»
Tillegg på baksiden samtidig:
«Vm Houini a Nese.»     Sammendrag:
  «Salgsbrev med kvittering fra Guttorm [Andresson] på Skjerve: Han har solgt til Gudrid på O ½ markebol i Hovin i Berg sogn i Nes og fått full betaling.
    Beseglet av utstederen, Arnulv på Harstad og Håvard [Sigurdsson?] på Gaustad».

    I et brev datert på O 24.04.1349 kunngjøres at hustru Gudrid på O fremførte tre vitner på at hun hadde stevnet Guttorm på Skjerve til å høre vitnesbyrd om at han hadde solgt henne 1 markebol i Hovin i Bergs sogn på Nes (DN VIII 155, «Regesta Norvegica» V, nr. 1145):
  «Ollum monnum žæim sæm žættha bref sea ædda hœyra sendæ Gudthormær a Hannæimi Gunnær Erlings son ok Sigurdær Eirix son q. g. ok sinæ mer vilium ydær kunnigt gera at mer varom a O. daghen nesta firir litlæ gangdagha dag a x are ok xx rikis vars vyrdulægs herra Magnusær med guds miskun Norex Swiæ ok Skanæ konongs lett ža Gudrid husp(r)œy ganghæ firir oss iii mannæ vitni žau er sua hæitæ Nikulas Erlings son Luci ok Gudrun at Gudrid stemdi. Gudthorme a Skiærfini ii n[atta] stæmnu *stæmnu til O. at lydæ žær vitnum vm uidægangu at han hafde sælt hænne mærk[æ] boll jærdær j Hofuini er liggær j Bærgs sokn a Nese frialst ok hæimolt med ollum lunnændum hafdu ok adærnæmfd vitni žæt j eidi sinum at fyrnæmfdær Gudthormær a Skiærfinni væitti žui vidærgonghu at han hafde fyrstæ pænning ok œfstæ ok allæ žær j millum eftir žhy sæm j kaup žæirre kom firi adærnæmt mærkæ boll j Hofuini. Ok til sanz vitnisbordær sættum mer vor jnsigli firir žættæ bref er gort var degi are ok timæ sem fyr seghir.»
Tillegg på baksiden samtidig:
«vm jordænæ j Hofvini a Nese. -»
Tillegg på seglremmerne kan læses:
«. . . . . . . . . at mitt v[arom a.] O. sunnudaghen nest firir igangh langhæfastu [a] . . . . [ar]æ rikis okka[rs vyr]dulegs herra [herra Magnusær med] guds miskun Noregks Swiæ ok Skanæ konongs . . . . . . . . . . . . Eiuinder . . . . . . . son væitti žwi vider gonghu at han hafde selt Gudridu huspræyu a. O. hæfseldo boll ierder j Hiællæy. . .»     Sammendrag:
  «Provsbrev fra Guttorm [Audunsson] på Hanum, Gunnar Erlingsson og Sigurd Eiriksson: De var samme dag på O, da Gudrid husfrue lot Nikolas Erlingsson, Luci og Gudrun vitne at hun hadde stevnet Guttorm på Skjerve til O for å høre hennes vitner angående hans salg til henne av 1 markebol i Hovin i Berg sogn på Nes. Vitnene svor også på at Guttorm hadde vedgått å ha fått full betaling for dette markebolet.
    Beseglet av utstederne». 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 11.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26