Cecilia Sigurdsdatter på O
(..1342)-

ff
Havtore Jonsson til Sudreim. Født omkring 1275. Død 1320 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Sysselmann og riksråd.
fm
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Født omkring 1292. Død 1319 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK).
   
f
Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd.
 
Gift Ingjald Guttormsson på O. Sysselmann.
Født omkring 1330 på O, Vang (HE).
Gyrd Ingjaldsson på O.

Biografi - Biography

Født før 1342.
Levde 1361 på O, Vang (HE).

    Cecilia er sikkert født utenfor ekteskap, ellers ville Sigurd Havtorsson utvilsomt ha funnet en mer verdig ektefelle til sin datter. Cecilia er vel født noen år før 1342 da Herr Sigurd ble gift med Erling Vidkunssons datter Ingeborg. På en underlig måte ligner Cecilias skjebne mye på skjebnen til hennes farmor Agnes. Agnes ble også gift langt under sin fars stand. Men til tross for dette tyder det ene faktum at Ingjald ble gift med en datter til en av de mektigste menn i Norge på den tid, i høy grad på at Ingjald selv har vært av god ætt. Cecilia kom ikke til arv med sine ektefødte søsken, men har likevel fått en brukbar medgift. Godset på Veldre kom jo fra henne, og kanhende har også Tøien i Aker vært en del av hennes medgift, for slekten hun ble giftet inn i, hørte til på Hedmarken og hadde neppe jordegods på Oslo-kanten.

    Cecilia overlevet sin mann med flere år, for ifølge brevet om Lier fra 1448 er det tydelig at hun har overtatt styre og stell etter Ingjalds død, før sønnen Gyrd overtok. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 2 (Hamar 1948), side 26-30. NST, bind VIII (Oslo 1942) side 112ff, Henning Sollied om Sudreimsætten. Norsk Biografisk Leksikon.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17