Elin Toresdatter Manvik

>
ff
Haakon Biskop. Død 1267. Skolemester, biskop, erkebiskop.
  mf
Erling Alvsson Unge av Tornberg. Født omkring 1230. Død 1283. Baron, lendmann, sysselmann.
 
f
Tore Haakonsson av Manvik. Død 1317. Baron, kansler, Sysselmann.
m
Ingebjørg Erlingsdatter av Tornberg. Død 1315.
Gift omkring 1315 Erling Vidkunnsson av Bjarkøy. Ridder, regent, drottsete.
Født omkring 1293.
Død 1355.
Ingebjørg Erlingsdatter til Bjarkøy og Giske. Født omkring 1320.
Død omkring 1370.

Levde mellom 1329 og 1347.
    Fra Mogens Bugges «Våre forfedre»:
  «Elin Toresdatter var gift med Hr. Erling Vidkunsson på Giske.» 1

    Fra Lars Løbergs «Bjarkøyslekta og odelen i Giske - Odelsrett i norsk middelalder».
    Elin er nevnt mellom 1329 og 1347.
    Hun var datter til Tore Haakonsson av Manvik († 1317) og Ingebjørg Erlingsdatter av Tornberg († 1315).

    Elin var gift med ridderen og drottsetet Erling Vidkunnsson av Bjarkøy († 1355),

    Elin og Erling hadde barna:
Bjarne († 1354), gift 1. gang med Rikitsa og 2. gang (trolig) med Herdis Torvaldsdatter.
Gyrid († 1358), gift med ridderen Eiliv Eilivsson Nausdal (nevnt 1343 - † 1358).
Ingebjørg (* ca. 1320 - † ca. 1370), gift med Sigurd Havtoresson (nevnt 1329-1347 - † ca. 1392).
Sigrid (?) († 1356), gift med Erling Einarsson (Hildugard). 2

    Fra Lars Løbergs «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».
  «Biskopsætta.
    Erling Vidkunnsson og Elin Toresdatter hadde et dobbelt slektskap til Bjarkøy-Giske-ætta. Erling var brorsønn av Bjarne Erlingsson og dermed fetter av Andres Bjarnesson, mens Elin var søster til Andres' kone, Kristina.

    Søstrenes far var baron Tore Håkonsson († 1317), kongens kansler på 1270-tallet.» 3

    Fra sogneprest A. E. Hedems «Biskop-ætten og Manvik-godset».
  «Elin Thoredatter ble gift med fetteren til Hr. Andres, ovennevnte Hr. Erling Vidkunnsson. Hans mor var Gyrid Andresdatter til Stovreim i Nordfjord. Hun var så nær beslektet med Vidkunn Erlingsson at de måtte ha pavens dispensasjon for å kunne inngå ekteskapet. I søknaden angis Gyrid for å høre under Stavanger bispestol. Dette skyldtes antagelig den omstendighet at Stovrein-ætten hadde jordeiendommer også sør i Ryfylke, og at Gyrid vel på denne tid har hatt sitt tilhold der.
    Om Vidkunn heter det at han sognet under Oslo bispestol. Munch mener at Vidkunn på den tiden har hatt syssel østpå, og at det sannsynligvis har vært Elvesyssel. At hans bror Bjarne i sitt testamente også betenkte kirkene i Kongehelle, tør kanskje tyde på at slekten tidligere har hatt embetsvirke der sør. Kanskje hadde de to brødrene vokst opp der nede og således i Thornberg-ættens nabolag.
    Gyrid og Vidkunn giftet seg 1291.
    Ved Vidkunns død i 1302 må sønnen Erling ha vært omkring 10 år gammel.
    Troligvis har Erling giftet seg i forholdsvis ung alder. Elin Thoresdatter tør nok ha vært minst fem år eldre enn han. I ekteskapet ble det seks barn, sønnen Bjarne og fem døtre.
    Herr Erling overlevede både sin sønn og sin hustru. Selv døde han i 1355.
    Bjarne Erlingsson var i flere år høvedsmann på Tunsberghus, og har således vært en meget betrodd mann. Han var først gitt med Herdis Thorvaldsdatter, senere med "Fru Rikiza", en svensk slektning av kong Magnus Eriksson, (Taranger). Bjarne var i Bergen 1349 og strøk der med i pesten.
    I et brev av 13.07.1341 til Hr. Erling Vidkunnsson sender biskop Håkon i Bergen hilsen til Fru Elin og til "jumfrunum døttrom ydruom" (DN VIII 144, "Regesta Norvegica" V, nr. 470):
    Regest:
  "Brev fra Håkon, biskop av Bergen, til herr Erling [Vidkunnsson]:
    Meddeler at to sendemenn fra Lübeck er kommet til Bergen, og vedlegger 1) en skrivelse fra rådet i Lübeck til Erling [nr 462] og 2) et utdrag av kong [Magnus Erikssons] brev til byrådet [nr 446], der han lover at Erling skal komme til Bergen og forhandle. Regner med at Erling nå selv vet hva han bør gjøre. Iallfall bør han sende en unnskyldning. Oversender dessuten 3) et brev fra herr Ivar [Ogmundsson], overbragt av Eindride Ivarsson [nr 468].
    Hilsen til fru Elin og døtrene."
    Døtrene var således ugifte på den tid.

    I 1345 fikk Hr. Erling og Fru Elin pavens samtykke til å velge seg skriftefar som kunne avløse dem (DN VI 174 og 175, "Regesta Norvegica" V, nr. 775 og 776):
    Nr: 775.
    Dato: 11.06.1345.
    Sted: Villeneuve ved Avignon.
    Regest:
  "Skrifteprivilegium fra pave Clemens [VI] for Erling Vidkunnsson og hans hustru Elin: Gir dem rett til selv å velge seg en skriftefar som kan gi dem absolusjon i alle tilfeller som ikke er forbeholdt pavestolen."
    Nr: 776.
    Dato: 13.06.1345.
    Sted: Villeneuve ved Avignon.
    Regest:
  "Skrifteprivilegium fra pave Clemens [VI] for Erling Vidkunnsson og hans hustru Elin: Gir deres skriftefar rett til å gi dem full absolusjon en gang in articulo mortis."

Dette tyder på skrøpelig helse, og Fru Elin er vel død ikke lenge etter.» 4

 

  1. Mogens Bugge: «Våre forfedre», nr. 807.
  2. Lars Løberg: «Bjarkøyslekta og odelen i Giske - Odelsrett i norsk middelalder» (NST XLVI hefte 2 2020), side 123.
  3. Lars Løberg: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571», side 77
  4. Sogneprest A. H. Hedem: «Biskop-ætten og Manvik-godset» (NST XIV (1953-1954), hefte 2, side 109-110..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26