Ingebjørg Erlingsdatter av Tornberg
-1315

>
ff
Alv Erlingsson Eldre av Tornberg. Født omkring 1190. Død omkring 1240. Lendmann.
fm
Ingebjørg Skulesdatter. Født omkring 1210.
   
f
Erling Alvsson Unge av Tornberg. Født omkring 1230. Død 1283. Baron, lendmann, sysselmann.
 
Gift 1276 Tore Haakonsson av Manvik. Baron, kansler, Sysselmann.
Død 1317.
Elin Toresdatter Manvik.

Biografi - Biography

Død 1315.

Levde 1276.
    Fra Mogens Bugges «Våre forfedre»:
  «Ingebjørg Erlingsdatter av Tornberg († 14.02.1315) var en av de damer som i 1281 ledsaget Erik Magnussons dronning Margaret til Norge og var 1290 i Margaret Eriksdatters følge til Orknøyene, da Margaret skulle giftes med kong Edvard av England. Men Margaret blev syk og døde på veien, ført tilbake til Bergen og gravlagt der.
    I året 1300 blev Ingebjørg beskylt – av en kvinne, som kom fra Lübeck til Bergen og påstod å være Margaret Eriksdatter – for å ha "solgt" henne.» 1

    Fra Lars Løbergs «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».
    Ingeborg († 1315) var datter til Erling Unge Alvsson († 1283) av Tornberg.

    Hun var gift med baronen Tore Haakonsson av Manvik († 1317).

    Ingeborg og Tore hadde barna:
Haakon (nevnt 1305-1330 ), ridder og sysselmann,
Kristina (nevnt 1309-1329), gift med Andres Bjarnesson († før 25.01.1309 og
Elin (nevnt 1329-1347), gift med ridderen og drottsetet Erling Vidkunnsson († 1355).

  «Tore Håkonsson kunne ikke vigsles til prest, men kunne likevel bli baron. Dette hadde ikke så mye med hans eget opphav å gjøre som med den karriere han gjorde i sentralforvaltningen hos kong Magnus Lagabøter og den prestisje han fikk gjennom ekteskapet med Ingebjørg Erlingsdatter. Hun var søster av folkeviseskikkelsen jarlen Alv Erlingsson (Milde hr. Alv) og datter av baron Erling Alvsson. var under Magnus Lagabøter fremst blant stormennene, og kongen titulerer ham som en frende, et uttrykk som også brukes i et brev fra Eirik og Håkon Magnussønner etter farens død.» 2

 

  1. Mogens Bugge: «Våre forfedre», nr. 810.
  2. Lars Løberg: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571», side 78 og 80.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26