Ingebjørg Skulesdatter
1210?-

>
ff
Baard Guttormsson på Rein. Født omkring 1150. Død 03.04.1194 i Florvåg ved Askøya. Lendmann.
fm
Ragnhild Erlingsdatter på Kviden.
   
f
Skule Baardsson av Norge. Født omkring 1189. Død 24.05.1240 ved Nidaros. Jarl/Hertug/Konge.
m
Ragnhild ???. Hertuginne, dronning.

Ingebjørg Skulesdatter. Født omkring 1210.
Gift Alv Erlingsson Eldre av Tornberg. Lendmann.
Født omkring 1190.
Død omkring 1240.
Erling Alvsson Unge av Tornberg. Baron, lendmann, sysselmann.
Født omkring 1230.
Død 1283.

Biografi - Biography

Født omkring 1210.

    Ingeborg (* ca. 1210) var enten datter til Skule Baardsson av Norge (* ca. 1189 - † 1240) eller Skules søster og dermed datter til Baard Guttormsson på Rein (* ca. 1150 - † 1194) og Ragnhild Erlingsdatter (nevnt 1189 - 1200), datter til lendmannen Erling på Kviden (levde 1185).

    I følge Mogens Bugges «Våre forfedre» var Ingeborg datter til lendmannen Baard Guttormsson på Rein. Jeg anser imidlertid at hun var datter til Baards sønn, Skule, og søster til Margrete Skulesdatter.
  «Ingeborg Bårdsdatter på Rein (--> skal vel være Skulesdatter), levde 1240.
    Gift 1221 med Alv Erlingsson d. e. på Tornberg.» 1

    Jeg har valgt å føre Ingebjørg som datter til Skule Baardsson.


    "

    Fra Lars Løbergs «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».
  «Erling Alvsson. var under Magnus Lagabøter fremst blant stormennene, og kongen titulerer ham som en frende, et uttrykk som også brukes i et brev fra Eirik og Håkon Magnussønner etter farens død (NGL II s 483, NGL III s 32). Uttrykket må tolkes som bevis på at Erling var sønn av lendmannen Alv av Tornberg, som i 1232 omtales som Skule jarls måg. Mågskapet forklares i et innskudd i "Boglunda Sogur", hvor det eksplisitt sies at Erling unge var født i Alvs ekteskap med Skules helsøster Ingebjørg ("Haakons, Guttorms og Inges saga", avsnitt 11). Kompliserende element er at "Håkon Håkonssons saga" noen år før (avsnitt 71) gifter Skules søster Ingebjørg med Lodin Gunnesson, og Lodin er i liv lenge etter at Alv og Ingebjørg fikk hverandre – sist gang nevnt 1247. Om måg i dette tilfelle viser til svoger eller svigersønn, er uvisst. Kong Håkon omtales i hvert fall rett forut i sagaen også som Skule jarls måg, så om det skal være konsekvens i språkbruken så var Alv ikke svoger, men svigersønn av Skule Bårdsson. Begge deler er teoretisk mulig, uten at det får alvorlige føringer for frendskapet mellom Erling Alvsson og kong Magnus. Enten var de søskenbarn, eller så var Erling søskenbarn med kong Magnus' mor, dronning Margrete.» 2

    Fra norsk Wikipedia:
  «Ingeborg Bårdsdatter av Rein var søster til hertug Skule Bårdsson (* 1189 - † 1240).
    Hun ble gift med lendmann Alv Erlingsson av Tornberg (* ca. 1190 - † ca. 1240).
    Deres sønn var lendmann Erling Alvsson (* ca. 1230 † 1283).» 3

    Om Alv den Eldre på Tornbergs trolige hustru Ingebjørg, datter til Baard Gutttormsson – alternativt til Baards sønn, Skule Baardssons.
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakons, Guttorms og Inges saga»:
  «Avsnitt 11. ... Baard Guttormssøn fik siden Ragnfrid, datter av Erling paa Kvidin, lendermand i Valdres. Deres barn var Sigurd, Aasulv, Guttorm og Skule, og en datter, som het Ingebjørg, hun blev gift med Alv paa Tornberg; deres søn var Erling unge.»
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga»:
  «71. Siden [1221] seilte kongen og jarlen ut til Jarlsøy og gjorde sig der færdige til at dra nord til Bergen. Men Lodin Paalssøn var efter paa berget (i Tunsberg), men Guttorm Gunnessøn i Grenland og sysselmændene øster ved elven. Arnbjørn Jonssøn og Lodin Gunnessøn fór nordover med kongen. De laa nogen nætter i Hornboresund og la ut derfra en kveld, og var meget drukne. Om natten blev det hvast veir og regn imot dem. De søkte ind for at finde havn, og de visste ikke, hvor de fór. Om morgenen i dagningen seilte de ind gjennem Tregdesund. De løp mot skjær og brøt styret sit. Siden gik færden godt for dem, nord til Bergen. Men da de kom til byen, var jomfru Margret, fru Ragnhild, hendes mor, og Sigrid, jarlens søster, som siden blev abbedisse paa Rein, kommet nordenfra. De hadde faret sydover, fordi Lodin Gunnessøn da blev gift med jarlens søster Ingebjørg. Bryllupet blev holdt i kongsgaarden.»

 

  1. Mogens Bugge: «Våre forfedre», nr. 812.
  2. Lars Løberg: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571», side 78-79,
  3. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26